SZTE Info

Kiemetj_Diplomaciai_lexikon_IMG_9786

Szócikkek a Diplomáciai lexikonból az SZTE munkatársainak a közreműködésével

Kötelező olvasmány is lehetne, mert annyira hasznos A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve, azaz a Diplomáciai lexikon. Az online és nyomtatott formában egyaránt elérhető, két műfaj előnyeit ötvöző, a külpolitikai és a hétköznapi protokollban ugyanolyan jól használható kiadvány létrejöttében az SZTE oktatói is részt vettek.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

– Épp a diplomácia meghatározása hiányzik a Diplomáciai lexikonból, bár a diplomácia mibenlétét több oldalon át taglalja a kiadvány – hívta föl a figyelmet a kézikönyvként is jellemezhető kötet szerkesztőbizottságának az elnöke, Martonyi János. Az SZTE professor emeritusa, a volt külügyminiszter régi dilemmáját is megosztotta a szegedi könyvbemutató hallgatóságával. – Külügyminiszterként sem tekintettem magamat diplomatának, hiszen nem tanultam a diplomáciát, hanem – belekerülve a politikába – kaptam egy feladatot, ami erre a területre esett.


Diplomaciai_lexikon_IMG_9778

 

Régi vita a világban, hogy ki és mi az első a „hódításban”, egy adott terület irányításában? Sokan vélik úgy, hogy a katona, azaz a „zászló”, a flag szerepe a döntő. Mások szerint a kereskedő, azaz a gazdaság, a trade szerepe meghatározóbb. A harmadik válasz-változat a missszionárius, azaz a „Szentírás, a Védák, stb.” szimbólumában rejlő eszmék, a kultúra, az ideák, a vallás, a művészet összességének a jelentősége mellett érvel. Erre, arra és amarra is akad példa a történelemben. Mindebben hol a szerepe a diplomatának? Martonyi János szerint mindhárom – szimbólumokkal is kifejezhető – válaszban ott a diplomata. A diplomata „harcol” a hazája érdekeiért, „gazdasági” érdekérvényesítő, de kultúraközvetítő és „misszionáriusként” értékek közvetítője is. Mindezek mögött ott a diplomácia normarendszere: a diplomata erkölcsi normái, illetve a nemzetközi jog, amelyre a diplomata hivatkozik – sikerrel vagy sikertelenül. E munka összes területét átfogja a Diplomáciai lexikon főcímű és A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve alcímű kötet.

 

– Mi a külpolitika és a diplomácia viszonya? – kérdezte önmagától is Martonyi János. Válaszában kifejtette: a diplomácia a külpolitika egyik eszköze. A további, lehetséges eszközök közé sorolta a különböző – így például a gazdasági, katonai – nyomásgyakorlást, a valós fegyverekkel vívott háborút, vagy újabban ide tartozik a cyberháború is. – A békés megoldások keresésének a lényege, hogy a külpolitikai célok elérésének minél nagyobb részét tegye ki a diplomácia.


Diplomaciai_lexikon_1_IMG_9774

 

Oroszlánrészt vállalt az internetről ingyen letölthető Diplomáciai lexikon elkészítéséből az adminisztratív főszerkesztő, Sáringer János. Megszámolta: a – közvetve vagy közvetlenül –100 személy munkáját tartalmazó kötet 10 fejezetből, 1 millió 850 ezer leütésből, 220 oldalból áll. A kiadvány használhatóságát növeli, hogy a lexikonban található szócikkek címszavainak betűrendes mutatójával indul a kötet. Ez segíti az eligazodást a 10 témakör – diplomáciai kapcsolatok, nemzetközi jog és szervezetek, külügyi, illetve konzuli igazgatás, Európai Unió, biztonságpolitika, nemzetközi gazdasági és sportkapcsolatok, kulturális diplomácia, protokoll – szócikkei között. Tehát a fejezetek határozzák meg a tartalmat, azokon belül betűrendben találhatóak a szócikkek.

 

Mi legyen az „ültetési rend”, kiket ültessünk egymás mellé színházban, gépkocsiban és hintóban? Megtudhatjuk a Diplomáciai lexikon Protokoll fejezetéből. A Címszójegyzékből kiderül az is, hogy ha például az „irányelv” jelentését akarjuk elmagyaráztatni magunknak, akkor az Európai Unió fejezethez kell lapoznunk; ellenben a KGST mozaikszó feloldását és e nem is oly távoli múltat idéző szervezet szerepét felidézendő a Nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejezeten belül kell keresgélnünk; míg ha „Nobel-díj” szócikkét szeretnénk elolvasni, azt a Kulturális diplomácia című fejezetben leljük.

 

– Három olvasórétegnek készült a kötet. A nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődők mellett a külügyi szolgálatban tevékenykedőknek, illetve a diákoknak és egyetemistáknak szól a Diplomáciai lexikon – hívta föl a figyelmet a szakmai főszerkesztő. Bába Iván kiemelte: a kötet végén a Magyarország külügyminisztereként, diplomatájaként 1848 óta dolgozó személyek életrajza után a szócikkek 78 szerzőjének „névjegye” zárja a kötetet. Itt olvasható az SZTE munkatársai közül például „Csernusné Dr. Tóth Annamária nyelvész”; „Dr. Kruzslicz Péter Pál Dr. jur. MA”; „Dr. Monok István egyetemi tanár”; „Dr. Nádasdi Péter PhD” munkásságának az összefoglalója is.

 

A Diplomáciai lexikon bemutatóját a Szegedi Akadémiai Bizottság Tudósklub Egyesülete, a SZAB Filozófiai és Történelemtudományi Szakbizottsága, valamint az SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Központja szervezte. A 2019. február 21-i programon részt vett több szócikk szerzője, köztük az SZTE oktatói és kutatói közül például Pál József professzor, valamint a kötet kulturális diplomácia témakörét is koordináló, a szerkesztőbizottság tagjaként is dolgozó, a rendezvény házigazdájaként is szerepet vállaló Csernus Sándor.

 

Az MTA SZAB Tudósklub Egyesülete rendezvényén bemutatták a Diplomáciai lexikon szerkesztőbizottsága alelnökének, Marinovich Endrének a1315 nap – Antall József miniszterelnöksége című, valamint a lexikon adminisztratív főszerkesztője, Sáringer János Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához II. című könyvét is.

 

SZTEinfo – szöveg és fotó: Újszászi Ilona

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2019. december 02.

Kiemelt_Hernadi_Klara_1

A nyugati világban a mezőgazdaság, valamint a 3. világban például a textilipar szennyező anyagait képes kiszűrni az édesvizekből az a berendezés, amelynek a prototípusát az SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszéken a dr. Hernádi Klára professzor irányításával dolgozó csapat, az indiai Amity Egyetemmel közösen, fejlesztette ki.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • január 19.
  10:00 - 13:00
  A Kar és a gyógyszerészképzés bemutatása, laborlátogatás
 • január 21.
  18:00 - 19:00
  Nyáry Krisztián nem akármilyen témával tér vissza Szegedre a Magyar Kultúra Napjának előestéjén: a Himnusz (talán kevésbé ismert) történetével!
  Jegyárak: kedvezményes 1.600 Ft (SZTE-kártya, diákigazolvány, pedagógusigazolvány); teljes árú 2.300 Ft. Kedvezményes jegyek csak személyesen vásárolhatók, a vásárláskor be kell mutatni a kedvezményre jogosultságot igazoló dokumentumot! Jegyek november 11-től kaphatók az IH Rendezvényközpontban és online, a http://jegyek.ihrendezvenykozpont.hu/event/NYARYKRISZTIAN200121 weboldalon.
  Az SZTE Mentor(h)áló 2.0 projekt programja
 • január 22.
  18:00 - 19:00
  Irán – régi nevén Perzsia – mindig befolyásolta múltunkat, és jelenünket is. A több mint 2500 éves kultúra rányomta bélyegét a mai társadalmunkra. A klasszikus európai műveltséggel mindig szoros kapcsolatban élt. Az ősi selyemút révén nem csak árucikkek jutottak hozzánk, hanem az eszmék cseréje is fontos lépés volt. Az iráni és hazánk történelme között – annak ellenére – hogy nagy a távolság, sok közös vonás van. Csodálatos paloták, városok, terek és a régmúlt emlékeiről, és ami a legfontosabb, az ott élő emberekről szeretnék majd beszélni.
 • január 23.
  09:30 - 13:00
  Országos konferencia a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési rendszer tapasztalatairól, jövőjéről és fejlesztési lehetőségeiről, a Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézete (SZTE KÖVI) szervezésében
  Előadók: dr. Szikora Ágnes főosztályvezető (Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály); Ritter Attila intézményvezető, szakértő (Janus Pannonius Gimnázium, Pécs); Málnási-Szász Myrtill igazgató, szakértő (ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma); Szabó Győzőné tréner, ICF coach, a KÖVI oktatója; dr. Keczer Gabriella egyetemi docens (SZTE JGYPK), a KÖVI oktatója
 • január 23. 09:30 - 24. 16:20