Egységeink

I. Osztály

6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. Tel: 62/341-851
Osztályvezető:
Dr. Tari Róbert

Osztályvezető-helyettes:

-
Adminisztrátor
Antal Rebeka Nóra
-

II. Osztály

6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. Tel: 62/341-888

Osztályvezető:

Dr. Demeter Ildikó


Osztályvezető-helyettes:
Dr. Albert Anita -
Adminisztrátor:
Harmatné Szűcs Gabriella


Online Pszichoterápiás Osztály

2021. március 18-tól ismét Szegeden dolgozik az SZTE Pszichiátriai Klinika Pszichoterápiás Osztálya, de a járványügyi helyzet miatt

ONLINE formában.

 

Hogyan lehet elérni bennünket? A

pszichoterapia.psych@med.u-szeged.hu

e-mail-címen várjuk pácienseink jelentkezését a név és a telefonos elérhetőség megadásával.

 

A jelentkezést követően az osztály munkatársa keresi a jelentkezőt előzetes interjú időpontjának egyeztetése céljából. Az előzetes interjú 30-45 perces beszélgetés, online formában vagy személyesen, mely alapján az osztályos team tesz javaslatot az online osztályos pszichoterápiára. A részvétel önkéntes és a társadalombiztosítás által finanszírozott.

 

Kiknek a jelentkezését várjuk?

Olyan, pszichés problémákkal (pl. hangulati, szorongásos tünetekkel), kapcsolati vagy életvezetési gondokkal küzdő személyeket, akik változást szeretnének elérni és meg tudják oldani a naponkénti viszonylag zavartalan online bekapcsolódást.

Hogyan dolgozunk?

Heti órarendben rögzítettük az alábbi terápiás formákat:

- egyéni pszichoterápiás betegvezetés

- kiscsoportos pszichoterápia

- nagycsoport

- relaxációs csoport

- művészetterápiás csoport

- online vizit

- pszichoedukációs csoport

- hétzáró csoport

- team megbeszélés a személyzet számára.

Módszereink: csoport-pszichoterápia, személyközpontú pszichoterápia, relaxáció, szimbólumterápia, témacentrikus művészetterápia, pszichoedukácó

Munkatársaink:

szak-, és diplomás ápolók, művészetterapeuta, pszichológus, klinikai szakpszichológus és jelöltek, pszichiáterek, pszichoterapeuták és jelöltek, mentálhigiénés szakember
Járóbeteg-ellátás és -gondozás

6722 Szeged, Mars tér 20. Telefonszám: 62/341-630, 62/341-631
Osztályvezető:
Dr. Kiss-Szőke Anna 62/341-634
Osztályvezető-helyettes:

-
Adminisztrátor:
Pataki Edina -


Klinikai pszichológia csoport

6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3.; E-mail: rudisch.tibor@med.u-szeged.hu
Vezető pszichológus:
Dr. Rudisch Tibor Ph.D. egyetemi docens, klinikai szakpszichológus

A SZTE ÁOK Klinikai Pszichológiai Csoportja betegellátási, kutatási, illetve oktatási feladatokat lát el.


Kutatás

A vizsgálatok középpontjában a neuropszichiátriai zavarok pszichofiziológiai, pszichofizikai, neurokognitív és személyiségkorrelátumainak feltárása áll.

Főbb kutatási témák:
Addiktológiai zavarok személyiség- és neuropszichológiai korrelátumai
Pszichometriai vizsgálatok
Neuropszichiátriai zavarok pszichofiziológiai jellemzői
Fájdalom pszichológiája
Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
Kognitív hanyatlás differenciáldiagnosztikai kérdései

TDK lehetőség

Közlemények

Előadások


Oktatás

A Klinikai Pszichológiai Csoport orvosok, fogorvosok, illetve pszichológusok graduális és posztgraduális képzéseiben egyaránt részt vesz.

Orvostanhallgatók képzése: Pszichiátria gyakorlat és előadás, Pszichoterápia előadás, Szakdolgozati témavezetés (magyar és angol nyelven)

Pszichológushallgatók képzése: Klinikai pszichodiagnosztika, Terepgyakorlat, Szakdolgozati témavezetés

Fogorvostan-hallgatók: Pszichiátria gyakorlat (magyar és angol nyelven), Szakdolgozati témavezetés

Szakdolgozati témák

A szakdolgozattal kapcsolatban előzetes egyeztetésre az alábbi e-mail címen van lehetőség:

Felkészülés a vizsgára


Betegellátás

A Klinikai Pszichológiai Csoport pszichológusai egyaránt végeznek ambuláns formában, illetve osztályos ellátás formájában betegellátó tevékenységet.

A különböző osztályokon betegségspecifikus csoportokat tartunk, és pszichodiagnosztikai feladatokat látunk el az osztályok profiljához illesztve (1-5). Ambuláns csoportok

Pszichológiai vezetés, pszichoterápiás ellátás és az ambuláns formában történő pszichodiagnosztika kizárólag szakorvos javaslatára, szakmai és kapacitásbeli szempontok figyelembevételével történhet, előre egyeztetett időpont alapján.


MUNKATÁRSAK

Dr. Rudisch Tibor, PhD, egyetemi docens, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
vezető pszichológus CV

Egyetemi adjunktusok

Dr. Domján Nóra, Ph.D., klinikai szakpszichológus, egyetemi adjunktus (3. osztály)
Dr. Andó Bálint, Ph.D., klinikai szakpszichológus, egyetemi adjunktus (2. osztály)

Klinikai szakpszichológusok

Fehér-Csókás Annamária, klinikai szakpszichológus (2. osztály)
Mohácsi-Hartner Judit, klinikai szakpszichológus
Molnár Ferenc, klinikai szakpszichológus (Gondozó)
Rácz Zsuzsanna, klinikai szakpszichológus (Gondozó)

Pszichológusok

Gál Bernadett Ildikó, pszichológus (1. osztály)
Dr. Kovács Ildikó, pszichológus (2. osztály)

Doktoranduszok

Biró Edit Magdolna, Ph.D. hallgató

Kutatólaboratórium

6724 Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3. Iroda telszáma: 574-400/525
Vezető:
Dr. Datki Zsolt László Ph.D. tudományos főmunkatárs
Vezető-helyettes:
Dr. Gálik-Oláh Zita

PhD témák (témavezető: Dr. Datki Zsolt László)

1. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

  • A szerotonerg rendszer szerepének in vivo modellezése az élettartam szabályozásában

2. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

  • Gastrointestinális motilitás mérése neuropszichiátriai kórképekben
  • Az Alzheimer-kór specifikus béta-amiloid in vivo katabolizmusa Philodina acuticornis-ban

3. Az MTT, LDH és Bis-ANS alkalmazásának innovatív és újszerű megközelítése:

az extracelluláris béta-amiloid precipitációjának ex vivo modellezése

Innovatív kutatási lehetőségek intézetünkben

A Pszichiátriai Klinika kutatólaboratóriuma a neurodegeneratív és pszichiátriai kórképek területén folytat kutatásokat, a preklinikai és klinikai fázisban.

A kutatási témák:

  • - Biomarkerek keresése neurodegeneratív és pszichiátriai betegségekben könny, liquor és vérszérumból proteom és transzkriptom szinten;
  • - Alzheimer-kór specifikus lipidomikai változások vizsgálata liquorban;
  • - A megnövekedett élettartam és a béta-amiloid metabolizmusa közti kapcsolat és ellentmondás vizsgálata teljes táplálékmegvonás mellett, öregedési modellként használt bdelloid rotifereken;
  • - Gasztointesztinális motilitás vizsgálata különböző neuropszichiátriai kórképekben.
  • - Rendhagyó katabolikus támadás a neurotoxikus aggregátumok ellen: egy in vivo megoldás

 

Pályázatok

Lejárt

a. TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001;
b. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0052;
c. OTKA (83667);
d. KTIA_13_NAP-A-II/16.

Aktív

a. EFOP-3.6.1-16-2016-00008.

 

Publikációk

2012 – IF: 7,09

2013 – IF: 4,318

2014 - IF: 8,153

2015 – IF: 10,045

2016 – IF: 5,227

2017 – IF: 14,26

2018 – IF: 17,637

Csapatunk tagjai:

Prof. Dr. Kálmán János, intézetvezető egyetemi tanár;

Dr. Pákáski Magdolna, tudományos főmunkatárs, intézetvezető helyettes;

Dr. Datki Zsolt László Ph.D., tudományos főmunkatárs, (laboratórium vezetője);

Dr. Gálik-Oláh Zita Ph.D., tudományos munkatárs;

Balázs Evelin Ph.D. hallgató;

Molnárné Hatvani Ilona, laboratóriumi szakasszisztens;