Klinika >> Klinikai felelősök

Klinikai felelősök

A klinika igazgatójának helyettese
Prof. Dr. Petri András
Dr. Varga László


Oktatási felelős
Prof. Dr. Petri András


Oktatási felelős – térítéses képzés
Prof. Dr. Petri András


Szigorlófelelős
Dr. Varga László


Szigorlófelelős-helyettes
Dr. Paszt Attila


Tanteremfelelős
Prof. Dr. Petri András


TDK -munka felelőse
Dr. Simonka Zsolt


Szakképzési felelős
Dr. Simonka Zsolt


Ph.D. programban résztvevők,

képzésen kívüli hallgatók

témavezetője
Prof. Dr. Lázár György


Klinikai referáló ülések szervezése
Dr. Szederkényi Edit


Munkavédelmi felelős
Szélné Tóth Mónika


Tűzvédelmi felelős
Teknős Zsuzsanna


Közegészségügyi-járványügyi felelős
Dr. Baradnay Gellért


Gyógyszer-vegyszer- és méregfelelős
Dr. Szabó Mária
H: Dr. Kovách Kornél


Gép-műszerfelelős
Dr. Paszt Attila

Rósa Júlia


Etikai felelősök (Klinikai Etikai Tanács)
a Klinikai Tanács tagjai


Transzfúziófelelős
Dr. Takács Tibor
Dr. Horváth Zoltán


Kórlapfelelős
Prof. Dr. Petri András
Dr. Hódi Zoltán
Dr. Hőhn József
Dr. Szederkényi Edit


Tudományos felelős
Dr. Ábrahám Szabolcs
H: Dr. Tajti János Jr.


Könyvtáros
Kovács Ágnes


Orvosi beosztás (ügyelet) felelőse
Dr. Hőhn József


Minőségügyi felelős
Terhes Anita


IBIR-felelős
Farkasné Terhes Ilona


Informatikai felelős
Totobé Tibor

Finanszírozási felelős
Dr. Hőhn József
Dr. Váradi Rita


Műtéti kiírás
Dr. Palásthy Zsolt
Dr. Varga László


Műtőfelelős
Dr. Palásthy Zsolt


Ambulancia-felelős
Dr. Mihalovits Gábor


Sugárvédelmi felelős
Dr. Takács Tibor


Hulladékgazdálkodási felelős
Rósa Júlia


Nosocomiális surveillance felelős
Dr. Szabó Mária
Dr. Kovách Kornél
Dr. Pieler József


Adatvédelmi felelős
Dr. Kovách Kornél


„B” részleg szakmai felügyelője
Dr. Varga László


Szakrendelés megbízott részlegvezető
Dr. Bársony Anett


Személyzeti felelős, szabadságfelelős
Terhes Anita


Egészségnevelési-felvilágosítási felelős
Terhes Anita


Időszakos orvosi vizsgálat felelőse
Zsurkán Margit


Leltárfelelős
Rósa Júlia


Gazdasági felelős
Teknős Zsuzsanna


Környezetvédelmi felelős
Teknős Zsuzsanna


A munkaidő nyilvántartására vonatkozó „Adatlap” kiállítása
Terhes Anita


BNO és WHO kódok ellenőrzése
Dr. Hőhn József
Dr. Váradi Rita


Transzfúziós adminisztrátori felelős
Busa Jenőné


Webmester
Kovács Ágnes


Egészségügyi dokumentáció-felelős
Terhes Anita


Rákregiszter-felelős
Dr. Kovách Kornél
Dr. Tajti János
Farkas Ildikó


Humánpolitikai felelős
Terhes Anita


Biztosítási megbízott
Rósa Júlia

Hírek

Simonka János Aurél, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (SZAKK) Traumatológiai Klinika egykori intézetvezetőjének gyógyító, tudományos és oktatói munkásságát felidézve 2022. november 25-én 14 órától tudományos emlékülést tartanak az SZTE SZAKK Petri Gábor Klinikai Tömb Láng Imre előadótermében. A rendezvényen emléktáblát helyeznek el a Láng Imre tanterem előcsarnokában.

Az emlékülés védnöke dr. Lázár György professzor, az SZTE SZAOK dékánja.

Apáthy István halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést 2022. október 13-án a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, a Természettudományi és Informatikai Kar és az MTA SZAB Neurobiológiai Munkabizottsága. A tudós Dóm téren elhelyezett szobrát Prof. Dr. Lázár György, Prof. Dr. Horváth Dezső, Prof. Dr. Nógrádi Antal és Prof. Dr. Tamás Gábor koszorúzták meg.

Több mint 136 millió forintból újult meg a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Jancsó Miklós Kollégium. Az épületet a napokban Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora és Prof. Dr. Lázár György, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja, Révész Gáborral, a Jancsó Miklós Kollégium igazgatójával járta be.

Ünnepélyen keretek között köszöntötték 2022. június 30-án a Szegedi Tudományegyetem karainak, tanszékeinek, intézeteinek, klinikáinak és intézményeinek új vezetőit és kitüntetettjeit. Az elismeréseket Prof. Dr. Rovó László, az SZTE rektora és Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja adta át.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karra szóló dékáni (magasabb vezetői) megbízást kapott Dr. Lázár György egyetemi tanár. Professzor Úr a megbízását a hétfői Szenátus ülésen átvette.

Az SZTE SZAOK Pathológiai Intézetének falán leplezték le Prof. Dr. Ormos Jenő, egykori intézetvezető emléktábláját, ezzel is tisztelegve professzor úr életműve, szellemi kisugárzása előtt.


Az ünnepségen adták át "A szegedi Pathológiáért" Alapítvány Ormos Jenő emlékplakettjeit, melyet ezúttal Prof. Dr. Rovó László rektor, Prof. Dr. Lázár György dékán és Kiss Ferenc alapítvány alapító kapott meg.