A magyar-kínai kapcsolatok – a realizmus és értelmezési tartománya a gyakorlatban

Az előadás felvillantja a bilaterális kapcsoltok helyét a külpolitika szövetében, bemutatja a

nemzeti érdekek és értékrendek, illetve a nemzetközi közeg szerepét fejlődésükben, és

összefoglalja a mai magyar-kínai kapcsolatok történeti előzményeit.

Fő részében az előadás ismerteti és elemzi a magyar-kínai kapcsolatok közelmúltját és mai helyzetét, kiemelve négy fő pillérük – a politikai-intézményi, gazdasági-materiális és humán-kulturális együttműködés, illetve a multilaterális kapcsolódások – aktuális állapotát, fő mutatóit, eredményeit és problémáit, tekintettel a négy pillér organikus kölcsönhatásaira is. Elhelyezi a magyar-kínai viszonyrendszert a két fél érdekeinek és értékrendszerének szerkezetében és a nemzetközi kontextusban.
Rámutat a változó regionális és nemzetközi környezet hatásaira a magyar-kínai kapcsolatok alakulásában, mind a fejlődési tér bővülése, mind az objektív és szubjektív korlátozó tényezők tekintetében. Végezetül az előadó bemutatja a kétoldalú kapcsolatokra vonatkozó stratégiaalkotás kihívásait, valamint a nemzetközi kapcsolatok elméletének értelmezhetőségét e gyakorlati példára. Erre is tekintettel von le következtetéseket a magyar-kínai kapcsolatok helyzetének értékelésére, illetve fejlődésének belátható perspektíváira.