SZTE Szabadegyetem - XXV. szemeszter - program

2020. február 12, szerda, 18:00

Tapolyai Emőke: A szexualitás ajándéka és csapdái

Családközpont


2020. február 19, szerda, 18:00

Dr. Látos Melinda: Testkép és énkép változások a műtéttől a gyógyulásig. A pszichológiai intervenciók szerepe

SZTE-ÁOK Sebészeti Klinika, klinikai pszichológus


2020. február 26, szerda, 18:00

Dr. Deák Ernő: Virtuális magyarság - A diaszpóra számbavétele

Bécsi Napló, főszerkesztő


2020. március 4, szerda, 18:00

Prof. Dr. Gallé László: Valóban a hangyák földünk urai?

SZTE-TTIK Ökológiai tanszék, emeritus professzor


2020. március 11, szerda, 18:00

Prof. Dr. Szajbély Mihály: Csáth Géza. Traumák, képek, kéziratok // A nagyközönség előtti előadás elmarad.

SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéki, egyetemi tanár


2020. március 18, szerda, 18:00

Prof. Dr. Janka Zoltán: A mentális rugalmasság idegtudománya // A nagyközönség előtti előadás elmarad.

SZTE-SZGYAKK Pszichiátriai Klinika, egyetemi tanár


2020. március 25, szerda, 18:00

Prof. Dr. Boros Mihály: A shock és a mikrokeringés // A nagyközönség előtti előadás elmarad.

SZTE-ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet, tanszékvezető egyetemi tanár


2020. április 1, szerda, 18:00

Dr. habil. Novák Tibor: Fenyegető koraszülés, koraszülés. Megelőzés, diagnózis, kezelés. //A nagyközönség előtti előadás elmarad.

SZTE-SZGYAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, egyetemi adjunktus


2020. április 8, szerda, 18:00

Prof. Dr. Gyenge Zoltán: Kierkegaard - az egzisztencia filozófusa // A nagyközönség előtti előadás elmarad.

SZTE-BTK Filozófia Tanszék, dékán, tanszékvezető egyetemi tanár


2020. április 22, szerda, 18:00

Dr. Döbör András: Nemzeti nyelv, nemzeti kultúra és nemzeti identitás a felvilágosodás- és reformkori magyar sajtóban //A nagyközönség előtti előadás elmarad.

SZTE-JGYPK Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet, dékán, főiskolai docens


2020. április 29, szerda, 18:00

Dr. Kovács Péter: Van-e kultúránk a pénzhez? //A nagyközönség előtti előadás elmarad.

SZTE-GTK Statisztikai és Demográfiai Tanszék, dékán, egyetemi docens


2020. május 6, szerda, 18:00

Prof. Dr. Gellén Klára: A digitális fogyasztó védelme az online agórában // A nagyközönség előtti előadás elmarad.

SZTE-ÁJTK, Üzleti Jogi Intézet, habilitált egyetemi docens


2020. május 13, szerda, 18:00

Dr. Császtvay Tünde: Ismeretlen modern félszázad. A 19. század második felének irodalmi intézményhálózata és élete. //A nagyközönség előtti előadás elmarad.

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, osztályvezető


Kedves Érdeklődők! Felhívjuk figyelmüket, hogy az SZTE Szabadegyetem előadásai a József Attila Tanulmányi és Információs központ Kongresszusi Termében tekinthetők meg.