Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Az Egyetemről  --  Szervezeti felépítés  --  Központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységek  --  SZTE fejlesztési Projektek  --  SZTE Futó Projektek  --  Széchenyi 2020
Széchenyi 2020
Projekt azonosító: EFOP-1.8.21-18 2019-00001

A pályázati projekt címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményeiben
Projekt azonosító: EFOP-1.10.2-17-2017-00037

A pályázati projekt címe: Mobil team alapú gyors és eredményes egészségügyi ellátás humánerőforrás – fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban
Projekt azonosító: EFOP-1.10.4-18-2019-00002

A pályázati projekt címe: Egészségügyi hiányszakmákban másod- ill. harmadképzési SZTE támogatási program kialakítása a szakképzést megkezdő vagy folytató szakorvosok számára
Projekt azonosító: EFOP-2.2.0-16-2016-00002

A pályázati projekt címe: A pályázati projekt címe: Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
Projekt azonosító: EFOP-2.2.0-16-2016-00003

A pályázati projekt címe: Egységes ápolási eszközpark kialakítása
Projekt azonosító: EFOP-2.2.0-16-2016-00008

A pályázati projekt címe: Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése
Projekt azonosító: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

A pályázati projekt címe: Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése
Projekt azonosító: EFOP-2.2.18-17-2017-00052

A pályázati projekt címe: Betegbiztonság növelését támogató, gyógyszerelési folyamatokat optimalizáló fejlesztés megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem - Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg-ellátó egységeiben
Projekt azonosító: EFOP-2.2.20-17-2017-00047

A pályázati projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem – Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Urológiai Klinika orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása
Projekt azonosító: EFOP-3.1.2-16-2016-00001

A pályázati projekt címe: A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében
Projekt azonosító: EFOP 3.2.3-17-2017-00014

A pályázati projekt címe: A tanulás holnapja: a holnap tanulása
Projekt azonosító: EFOP-3.2.5-17-2017-00014

A pályázati projekt címe: MosT MIénk A PÁLYA!
Projekt azonosító: EFOP-3.2.14-17-2017-00001

A pályázati projekt címe: Legyen Élmény a Nyelvtanulás Együtt (LÉNYEg) ? Élményalapú nyelvtanulás és nyelvoktatás középiskolás diákok, nyelvtanárok és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és oktatóinak részvételével
Projekt azonosító: EFOP-3.3.5-19-2020-00056

A pályázati projekt címe: Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem gyakorló általános iskoláiban
Projekt azonosító: EFOP 3.3.6-17-2017-00014

A pályázati projekt címe: A tudomány a jövő szolgálatában - természettudományos programok a SZTE Interaktív Természetismereti Tudástárában
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A pályázati projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében
Projekt azonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00010

A pályázati projekt címe: „Agrártudományi pályaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével.”
Projekt azonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015

A pályázati projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére
Projekt azonosító: EFOP-3.5.1-16-2017-00004

A pályázati projekt címe: Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen
Projekt azonosító: EFOP-3.5.2-17-2017-00003

A pályázati projekt címe: Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban
Projekt azonosító: EFOP-3.6.1-16-2016-00008

A pályázati projekt címe: Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve
Projekt azonosító: EFOP-3.6.1-16-2016-00014

A pályázati projekt címe: Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe
Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00005

A pályázati projekt címe: Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben
Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00006

A pályázati projekt címe: LIVE LONGER - Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a betegágyig
Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00007

A pályázati projekt címe: Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban
Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00009

A pályázati projekt címe: Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)
Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00010

A pályázati projekt címe: Fenntartható nyersanyag-gazdálkodás tematikus hálózat fejlesztése – RING 2017
Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00015

A pályázati projekt címe: A HU-MATHS-IN – Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése
Projekt azonosító: EFOP 3.6.3-VEKOP-16-2017-00002

A pályázati projekt címe: Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány
Projekt azonosító: EFOP 3.6.3-VEKOP-16-2017-00009

A pályázati projekt címe: Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése
Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00310

A pályázati projekt címe: A SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00313

A pályázati projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító: EFOP-4.2.1-16-2017-00014

A pályázati projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem Oktatási-képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítása, technológiai korszerűsítése
Projekt azonosító: EFOP-4.2.2-16-2017-00001

A pályázati projekt címe: Skill laborok fejlesztése
Projekt azonosító: GINOP-2.1.3-15-2016-00028

A pályázati projekt címe: „A gombatermesztésben rothadási kórképet okozó Pseudomonas fajok elleni hatóanyagok , alkalmazásuk és az azokat tartalmazó készítmények”
Projekt azonosító: GINOP-2.1.3-15-2016-00038

A pályázati projekt címe: „„Biogáz termelés fehérjében gazdag alapanyagokból”
Projekt azonosító: GINOP-2.1.3-15-2016-00060

A pályázati projekt címe: Hatóanyagoknak a központi idegrendszerben történő szabályozott leadására alkalmas nanokompozit, eljárás annak előállítására és alkalmazása
Projekt azonosító: GINOP-2.1.3-15-2016-00061

A pályázati projekt címe: „Gyógyászati készítmények sebgyógyulás elősegítése”
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2016-00004

A pályázati projekt címe: Navigációval személyre szabott helyreállító implantátumok az egészséges társadalomért
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2016-00006

A pályázati projekt címe: A gombaipari termékpálya ökológiai gazdálkodásra történő átállásának előmozdítása, termésbiztonság fokozása és új, funkcionális gombaalapú élelmiszerek előállítása
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2016-00007

A pályázati projekt címe: A Richter Gedeon Nyrt, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésében, a piaci versenyképesség növelése érdekében végzett innovatív gyógyszeripari kutatás fejlesztések
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2016-00009

A pályázati projekt címe: Reagens és szolgáltatás csomag kialakítása gyógyszerek abszorpciójának – disztribúciójának – metabolizmusának - eliminációjának (ADME) vizsgálatához
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2016-00012

A pályázati projekt címe: Újszerű ipari integrált irányítási szoftver keretrendszer kutatása és alkalmazása kísérleti fizikai nagyberendezésekre
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2016-00023

A pályázati projekt címe: Új galenikus gyógyszerkészítmények kutatás-fejlesztése és a gyártásukat biztosító infrastruktúra kialakítása
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2016-00028

A pályázati projekt címe: Kizárólag magas iontartamú folyadékban oldódni képes, 3D nyomtatásra alkalmas, DNS kódrendszerrel ellátott polimer és az erre alapozott üzletileg hasznosítható UAV-UUV drón hibrid prototípus fejlesztése
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00036

A pályázati projekt címe: LAser Box Rapid emission measurement technology
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00037

A pályázati projekt címe: Nemzeti vulkáni nyersanyagok hasznosítása a környezetvédelemben
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00038

A pályázati projekt címe: SMARTCity és SMARTVillage technológiák és szolgáltatások fejlesztése a SAGEMComnál, egyetemi együttműködésben
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00039

A pályázati projekt címe: „Rizikófaktorokat és parodontológiai szempontokat is figyelembe vevő, új fogászati implantátumrendszer kifejlesztése”
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00041

A pályázati projekt címe: Energiatárolás kémiai kötések formájában - folyamatos üzemű elektrolizáló berendezések fejlesztése
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00046

A pályázati projekt címe: CAPNO - kapnográfia alkalmazási lehetőségeinek kutatása és műszer fejlesztése az asztma illetve egyéb szűkülettel járó légúti betegségek diagnosztikájában és a betegkövetésben
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00047

A pályázati projekt címe: Őssejt alapú hepatociták előállításának kutatása gyógyszerfejlesztési célokra
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00053

A pályázati projekt címe: Forenzikus célú hordozható emberi szagdetektor és nanotechnológiai alapú szagmaradvány rögzítő eszközök fejlesztése - FORNANODET-5D+
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00058

A pályázati projekt címe: Útkörnyezeti, objektumszintű 3D téradatbázis dinamikus rekonstruálása elosztott járműfedélzeti multiszenzoros rendszerrel
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00060

A pályázati projekt címe: Laparo-endoszkópos eszközrendszer prototípusának humán alkalmazásra történő továbbfejlesztése az egyetlen kis metszésen keresztül végezhető sebészeti műtétekhez
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00071

A pályázati projekt címe: A magyar, call centerek számára készült hangbányászati rendszer nemzetköziesítése intonált kifejezések azonosítására alkalmas technológia kifejlesztésével
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00073

A pályázati projekt címe: Telemedicina alapú ellátási formák fenntartható megvalósítását támogató keretrendszer kialakítása és tesztelése
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00074

A pályázati projekt címe: Nagy teljesítményű felszíni lézeres berendezés kifejlesztése földfelszín alatti szénhidrogénipari munkálatokhoz
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00081

A pályázati projekt címe: Rövid vágásfordulójú energia ültetvények hasznosítása innovatív biogáz kofermentációs és fitofermentációs technológiákkal
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00084

A pályázati projekt címe: Ipari füstgázok károsanyag-tartalmát csökkentő automatizált technológia kidolgozása új, módosított felületű kaolinit agyagásvány és zeolit kompozit katalizátorok fejlesztésével
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00100

A pályázati projekt címe: Folyamatos HTC technológiára épülő biomasszát, szennyvíziszapot, és egyéb alapanyagot feldolgozó reaktorüzem prototípusának kialakítása
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00101

A pályázati projekt címe: A hagyományos PICK termékek versenyképességének javítása az élelmiszerlánc különböző lépéseinél alkalmazott innovatív megoldások segítségével
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00006

A pályázati projekt címe: Új molekuláris mechanizmusok, diagnosztikus és terápiás célpontok metabolikus és kardiovaszkuláris kórképekben
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00011

A pályázati projekt címe: Szájüregi megbetegedések molekuláris vizsgálata
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00012

A pályázati projekt címe: Új utak a természetes anyag alapú gyógyszerkutatásban: Rendszermetabolomikai megközelítések növényi és mikrobiális eredetű bioaktív terpenoidok felkutatására.
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00013

A pályázati projekt címe: Funkcionális felületeken alapuló intelligens anyagok – az előállítástól az alkalmazásokig
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

A pályázati projekt címe: Evolúciósan optimalizált antibakteriális foldamerek: a kémiai építőelemektől a rendszerbiológiáig EVOMER
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00015

A pályázati projekt címe: "Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek (bőr, béltraktus) gyulladásos és immunológiai betegségeiben”
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00018

A pályázati projekt címe: Új idegsejt típusok azonosítása és funkcionális jellemzése az ember és a rágcsálók agykérgében
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00020

A pályázati projekt címe: A genom instabilitás és a karcinognezis molekuláris térképezése, MolMedEx TUMORDNS
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00030

A pályázati projekt címe: Gyulladásos és autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzése
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00032

A pályázati projekt címe: A sejtek fehérjeháztartását szabályozó folyamatok vizsgálata újszerű genetikai és proteomikai módszerekkel.
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00033

A pályázati projekt címe: Tranziens Asztrofizikai Objektumok
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00034

A pályázati projekt címe: Neurodegeneratív és immunológiai kórképek molekuláris biológiai alapjai: terápiás kísérletek kinureninekkel.
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00035

A pályázati projekt címe: Opportunista és felbukkanó gombafertőzések patomechanizmusa
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00036

A pályázati projekt címe: Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása az élet- és anyagtudományi kutatásokban
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00037

A pályázati projekt címe: „Élő dolgok Internete (Internet of Living Things)”
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00038

A pályázati projekt címe: Intelligens fémvegyületek
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

A pályázati projekt címe: Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00040

A pályázati projekt címe: Szív- és vázizom-kutatások az alkalmazkodás, regeneráció és teljesítőképesség javítása érdekében (MYOTeam)
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00047

A pályázati projekt címe: Analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ az egészség és a sportteljesítmény szolgálatában
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00048

A pályázati projekt címe: Életet veSzélyezTető Akut megbetegedések súlYossági és hALálozási mutatólnak jaVítása transzlációs orvostudományi mEgközelítésben – STAY ALIVE
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00052

A pályázati projekt címe: Az erdészeti kártevő Armillaria (tuskógomba) nemzetség patológiájának és a biológiai védekezés lehetőségeinek vizsgálata
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00060

A pályázati projekt címe: Új gyógyszer hatóanyagok és célba juttatások új hordozórendszerekkel
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00062

A pályázati projekt címe: Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére
Pályázati azonosító: GINOP-2.3.3-15-2016-00007

A pályázati projekt címe: Funkcionális omikák kiválósági központ (MOLMEDEX FUN-OMICS)
Pályázati azonosító: GINOP-2.3.3-15-2016-00006

A pályázati projekt címe: Mikrobiális génbankhoz kapcsolódó integrált élettudományi és hatóanyag kutatás-fejlesztési centrum
Projekt azonosító: GINOP-2.3.3-15-2016-00012

Cím: ECRIN nemzetközi független gyógyszerkutatási hálózatban való magyar részvétel elmélyítése
Projekt azonosító: GINOP-2.3.3-15-2016-00010

A pályázati projekt címe: Szerkezetvizsgálati infrastruktúra fejlesztése önszerveződő rendszerek alkalmazásaihoz: atomi szinttől a szubmikrométeres léptékig - IFÖR
Projekt azonosító: Projekt azonosító: GINOP-2.3.3-15-2016-00012

Cím: ECRIN nemzetközi független gyógyszerkutatási hálózatban való magyar részvétel elmélyítése

Cím: Sporttal kapcsolatos mozgásszervi elváltozások prevenciója, klinikai kezelése és rehabilitációja, a parasport orvosklinikai aspektusai
Projekt azonosító: GINOP-2.3.3-15-2016-00035

Cím: Komplex Anyagtudományi Felületvizsgáló Központ kialakítása
Projekt azonosító: GINOP-2.3.3-15-2016-00040

Cím: Egyénre szabott orvoslás élettudományi struktúrák 3D nyomtatása révén
Projekt azonosítója: GINOP-2.3.4-15-2020-00006

Projekt címe: Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen
Projekt azonosító: KEHOP-5.2.11-16-2017-00149

A pályázati projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Szegedi Tudományegyetem villamosenergia ellátásának céljából
Projekt azonosító: KEHOP-5.4.1-16-2016-00311

A pályázati projekt címe: „Csak közösen sikerülhet”