Új Széchenyi Terv

A projekt azonosító: KEOP 2.4.0/2F/09-11-2011-0006

A projekt címe: Szeged-Öthalom, volt szovjet laktanya hordós tároló kármentesítése
A projekt azonosító: KEOP-4.10.0/K/14-2014-0045

A projekt címe: KEOP-4.10.0/K/14-2014-0045
A projekt azonosító:A projekt azonosító: KEOP 7.2.4.0/09-2009-0014

A projekt címe:Szennyvíz hőenergia alapú, hőszivattyúval megvalósítandó hűtés-fűtési rendszer a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának épületében
A projekt azonosító: TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001

A projekt címe: Diagnosztikus mérések fejlesztése
A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0015

A projekt címe: Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen.
A projekt azonosító: TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004

A porjekt címe: Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon
A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005

A projekt címe: Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra
A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012

A projekt címe: Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE)
A projekt azonosítója: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014

A projekt címe: „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME"
A projekt azonosítója: TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

A projekt címe: „Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére.”
A pályázati projekt azonosító száma TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0006

A projekt címe: Munkaerő-piaci igényekre támaszkodó gyakorlatorientált képzések, szolgáltatások a Szegedi Tudományegyetem fókuszában
Projekt azonosító:TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008

A projekt címe: „MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM”
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0013

A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem quadruplehelix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002

A projekt címe: Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban
Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011

A projekt címe: „A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásában”
Projekt azonosító: TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0010

A projekt címe: „Távérzékelési és zöldenergia témájú célzott komplex alapkutatási programok előkészítése, hálózatosodás és felkészülés nemzetközi programokban és kezdeményezésekben való részvételre”
Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0052

A projekt címe: Demencia, neurodegeneratív megbetegedések: korai felismerés, patomechanizmus, új terápiás támadáspontok identifikálása
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073

A projekt címe: Telemedicína fókuszú kutatások Orvosi, Matematikai és Informatikai tudományterületeken.
Pályázati azonosító: TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006

A projekt címe: A tehetség értékének kibontakoztatása a Szegedi Tudományegyetem kiválósága érdekében
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010

A projekt címe: „Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium”
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013

A projekt címe: Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0024

A projekt címe: „ELITeam”- ELI Intézet létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen: interdiszciplináris kutatások megalapozása a lézerek és alkalmazásai területén ('ELITeam'- Establishment of the ELI Institute at the University of Szeged: foundation of interdisciplinary research in the field of lasers and their applications)
A projekt azonosítója: TÁMOP-6.1.5-14-2015-0004

A projekt címe: „Egy lépés az egészségünkért - Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja”
A projekt azonosító: TIOP-2.2.2.-08/2-2009-0008

A projekt címe: Sürgősségi ellátás fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi Albert Klinikai Központban
A projekt azonosító:TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0003

A projekt címe:Struktúraváltás támogatása az onkológiai centrum fejlesztésével a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban

Projekt azonosító: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0044


A projekt címe: Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban

A projekt azonosító: TIOP-2.2.7.-07/2F/2-2009-0008

A projekt címe: Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpólusban
Projektazonosító: TIOP-2.2.8-14-2015-0002

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium