Politikai kalandor vagy dicső államalapító? Avagy Edward Benes szerepe a jelenig húzódó közép-európai problémákban

A magyar nemzet 20. századi történelme szempontjából Edvard Beneš az egyik legfontosabb „nem magyar” közép-európai politikus. Pályájának fontos állomásai szinte minden esetben keresztezték a magyar történelem útját.
Az első világháború alatt és közvetlenül utána is ott bábáskodott az Osztrák–Magyar Monarchia – és vele együtt a történelmi Magyarország felszámolásánál –, az új közép-európai rend kialakításánál. A korszak nagyjai, a versailles-i béke megalkotói Clemenceau, Lloyd George, Wilson fogadják, tárgyalnak vele. Sőt számos igénye, javaslata beépül a versailles-i rendszerbe.
A két világháború között „örökös csehszlovák külügyminiszterként” – 1918 és 1935 között megszakítás nélkül töltötte be ezt a pozíciót –, majd államelnökként a Népszövetség és a nemzetközi politikai élet egyik legsűrűbben szereplő egyénisége. Ott van a korszak minden fontos diplomáciai eseményénél. Olyan meghatározó politikusok mint Briand, Barthou, Streseman, Sztálin és Litvonov tárgyalópartnere, emellett a kisantant legfőbb mozgatója, és a revízióra törekedő Magyarország legkeményebb ellenfele.
A második világháború előtt - Csehszlovákia összeomlása után - ismét emigrációba kényszerült, de Roosevelt, Sztálin és Churchill, a „Nagy Szövetség” vezetői, ezúttal is partnernek tekintették, így 1945-ben győztesen térhetett haza Prágába, a Hradzsinba.
1945 és 1948 között a csehszlovák állam elnökeként levezényli a német és magyar kisebbségek kitelepítését, ezzel párhuzamosan pedig keményen küzd a kommunista hatalomátvétel kísérletei ellen. Ez utóbbi téren csatát veszített és élete hátralévő utolsó évét gyakorlatilag fogolyként tölti vidéki házában.
E fenti rövid ismertetésből is világosan kitűnik, hogy Beneš azok közé a politikusok közé tartozott, akiknek tettei nagymértékben befolyásolták egész Közép-Európa sorsát. Kijelenthetjük, hogy Beneš a kettő nagy közép-európai sorsfordulóban - Versailles és Jalta - ha nem is főszerepet, de fontos szerepet játszott. Tettei, cselekedetei nemcsak a magyarok, hanem a többi közép-európai nemzet - csehek, szlovákok, lengyelek és szudétenémetek, ruszinok és így tovább - történelmét is erőteljesen befolyásolták.
Előadásomban arra kérdésre keresem a választ, hogy: Mindaz amit Beneš hosszú politikai pályája során elgondolt és megvalósított milyen hatással volt Közép-Európa történelmére?
A kérdést még jobban kiélezve: Edvard Beneš a közép-európai történelem pozitív alakja-e – nagy ember és államférfi, ahogy cseh történészek túlnyomó többsége ábrázolja – avagy egy negatív szereplő akinek tévedéseit, machiavellizmusát és könyörtelen cinizmusát a magyar nemzet és a többi közép-európai nemzet (németek, szlovákok, lengyel), sőt maguk a csehek) súlyosan megsínylették?
 
Az előadás megtekintése:
 
Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)
 
Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)
 
Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)
 
LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)
 
Megjegyzések:
 
Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!
Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.
 
Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.
 
Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.
 
Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre!