Szegedi Tudományegyetem

 kultiroda_fejlec

Az SZTE Kulturális Iroda által a 2019/2020 tanév őszi szemeszterre meghirdetett pályázatok


A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája


EGYETEMI ZENEI VERSENYT

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

A versenyen a komolyzene, a népzene, valamint a jazz, musical, sanzon körébe tartozó, összesen 5-10 perc műsoridejű hangszeres vagy vokális szólódarabok és kamaraművek, illetve eredeti (nem zeneszerzői feldolgozású) népzenei anyag énekes vagy autentikus hangszeres előadásával lehet részt venni.

Szólistaként az SZTE nappali tagozatos hallgatói indulhatnak, kivéve a ZMK hallgatóit, illetve a JGYPK ének-zene szakos hallgatóit.

Kamaracsoportok esetén az előadók maximális létszáma hat fő, és a tagok legalább felének az SZTE hallgatójának kell lenni. A szólisták esetleges zongora- vagy egyéb hangszeres kísérője bárki lehet.

A nyilvános hangversenyen szakmai zsűri ítéli oda a díjakat, pénzjutalmakat.

 

Az Egyetemi Zenei Verseny kategóriái:

  I. Komolyzene

I. A Vokális komolyzene (szólisták és együttesek)

I. B Hangszeres komolyzene (szólisták és együttesek)

  II. Népzene

II. A Népdaléneklés (szólisták és együttesek)

II. B Hangszeres népzene (szólisták és együttesek)

  III. Jazz, musical, sanzon

III. A Vokális könnyűzene (szólisták és együttesek)

III. B Jazz együttesek

 

Az Egyetemi Zenei Verseny 150.000 Ft összdíjazású.

A versenyre november második felében kerül sor.

 

A versenyre a Kulturális Irodában (Dugonics tér 13.) kapható Nevezési lapon, valamint a Moduloban a Kulturális Iroda alatti űrlapon lehet jelentkezni 2019. november 15-ig.

 

 


 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája


EGYETEMI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

A versenyzőknek kettő, általuk szabadon választott verssel vagy prózával kell pályázniuk, melyből az egyik mű lehetőleg kortárs szerző műve legyen.

Egy-egy vers műsorideje nem haladhatja meg a 10 percet.

 

Díjak:

I. díj: 25.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

A versenyre november végén kerül sor.

 

A versenyre a Kulturális Irodában (Dugonics tér 13.) kapható Nevezési lapon, valamint a Moduloban a Kulturális Iroda alatti űrlapon lehet jelentkezni 2019. november 15-ig.

 


 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

 

„Ezért vagy itthon itt, ahol születtél” címmel*


EGYETEMI VERSPÁLYÁZATOT

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

A pályázatra olyan verset várunk, bárminemű műfaji vagy formai megkötés nélkül, amely azt a kérdéskört járja körül, mit jelent a pályázó számára a szülőföld fogalma, a hazához való kötődés, az itthon-lét, a valahová tartozás, az elvágyódás és a hazatérés érzése. Hol érzi magát a szerző igazán otthon, például kell-e hallgatóként kétlaki élettel küszködnie, megtalálta-e már a maga biztonságos hátországát?

* Radnóti Miklós: Férfinapló, 1932. október 6. (Személy harmadik)

Egy pályázó egy verssel jelentkezhet, amelynek terjedelme maximum 2 gépelt oldal (12-es betűméret, 1-es sorköz). A 2 oldalnál hosszabb verseket a bírálók automatikusan kizárják a versengésből.

A pályázat jeligés, a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, telefonszám, e-mail, Neptun kód) külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni.

A zsűri döntése alapján a legjobb versek megjelennek a tiszatajonline.hu oldalán.

 

Díjak:

I. díj: 25.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

 

A leadás határideje, helyszíne: 2019. november 15.

SZTE NKI Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045

 


 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája


„Idővonal” címmel

 

EGYETEMI PRÓZAPÁLYÁZATOT


hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

A pályázatra olyan esszét vagy rövid elbeszélést várunk, amely arra keresi a választ, hogyan látja magát a pályázó 5, 10 és 20 év múlva. Mintha egy elképzelt önéletrajzot lapoznánk, a múlt helyett a jövőbe nézve. A pályázó kitérhet a tanulmányainak alakulására, a majdani munkára, családra, szerelemre, saját tulajdonságainak változásaira vagy a körülötte zajló történésekre. A 3 életszakaszba való betekintés így alkot közösen egy kisebb trilógiát.

 

Egy pályázó egy írással jelentkezhet, amelynek terjedelme maximum 3×1 gépelt oldal (12-es betűméret, 1-es sorköz). A 3 oldalnál hosszabb írásokat a bírálók automatikusan kizárják a versengésből.

A pályázat jeligés, a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, telefonszám, e-mail, Neptun kód) külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni.

A zsűri döntése alapján a legjobb művek megjelennek a tiszatajonline.hu oldalán.

 

Díjak:

I. díj: 25.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

 

A leadás határideje, helyszíne: 2019. november 15.

SZTE NKI Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045