2017

Vizsgálóhely Protokoll szám Vizsgálat címe Vizsgálat fázisa
II. Belgyógyászati Klinika, Invazív Kardiológiai Részleg CSL112_2001 II. Fázisú, multicentrikus, kettős vak, randomizált, placebo kontrollált, párhuzamos csoportos vizsgálat a többszöri dózisban alkalmazott CSL112 biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére mérsékelten súlyos vesekárosodásban és akut myocardialis infarctusban szenvedő betegek esetében II.
I. Belgyógyászati Klinika PAT15 Multicentrikus, randomizált, placebo-kontrollált fázis II. klinikai vizsgálat a heti 30.000 NE D-vitamin (kolekalciferol) kezelés hatásosságának és biztonságosságának meghatározására D-vitamin hiányos és policisztás ovárium szindrómával (PCOS) diagnosztizált betegek körében II.
I. Belgyógyászati Klinika PROMPT Prospektív, egykaros, nyílt, több központú nemzetközi vizsgálat a metirapon hatásainak felmérésére az endogén Cushing-szindrómában szenvedő betegek esetében egy 12 hetes kezelési időszakban, amelyet opcionális módon 24 hetes hosszabbítás követhet III.
Onkoterápiás Klinika PALLAS III. fázisú, randomizált vizsgálat a hormon receptor pozitív (HR+) / humán epidermális növekedési faktor receptor 2 (HER2)-negatív korai emlőrák kezelésére az adjuváns endokrin terápiával együtt adott palbociklib és az önmagában alkalmazott endokrin terápia összehasonlítására: a PALLAS vizsgálat III.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika UVFS_002/16 UV Fotogél készitmény fejlesztése enyhe és középsúlyos psoriasisban szenvedő betegek számára  
Onkoterápiás Klinika CLEE011A2404 Nyílt elrendezésű, multicentrikus, III. b fázisú vizsgálat a letrozollal kombinált ribociklib (LEE011) biztonságosságának és hatásosságának értékelésére olyan férfiaknál és menopausa utáni nőknél, akik hormonreceptor-pozitív (HR+), HER2-negatív (HER2-) előrehaladott emlődaganatban (aBC-ben) szenvednek, és korábban még nem kaptak hormonkezelést előrehaladott betegségükre III.
Szemészeti Klinika VGFTe-OD-1411 3. FÁZISÚ, KÉTSZERESEN MASZKOLT, RANDOMIZÁLT VIZSGÁLAT AZ AFLIBERCEPT INTRAVITREÁLIS INJEKCIÓ HATÁSOSSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE MÉRSÉKELTEN SÚLYOS–SÚLYOS, NEM-PROLIFERATÍV DIABÉTESZES RETINOPÁTIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL III.
II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 2215-CL-0302 Az indukciós/konszolidációs terápiát követően fenntartó kezelésként alkalmazott gilteritinib (ASP2215) nevű FLT3-inhibitor 3. fázisú, többközpontú, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálata az első teljes remisszió időszakában levő, FLT3/ITD AML-ben szenvedő betegek körében III.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika CAIN457A3403 Hosszú távú megfigyeléses, prospektív vizsgálat a szekukinumab kezelésnél való maradásra (retenció), a kezelés hatásosságára, biztonságosságára, a kezelési sémákra, valamint az életminőségre (QoL) és a hatékonyságra a való életből származó adatok gyűjtésével középsúlyos-súlyos plakkos pszoriázisban szenvedő felnőtt betegeknél (SERENA-PSO) megfigyeléses, prospektív vizsgálat
Neurológiai Klinika ODM-104, 3112004 Az ODM104 hatásosságának és biztonságosságának vizsgálata standard kombinációval (Stalevo) összehasonlítva; randomizált, kettős vak, keresztezett elrendezésű, bizonyító vizsgálat Parkinson kórban szenvedő betegeknél dózisvégi "wearing-off" esetén II.
I. Belgyógyászati Klinika NN1250-4252 A degludek inzulin és a 300 egység/ml glargin inzulin hatásosságát és biztonságosságát összehasonlító vizsgálat 2-es típusú cukorbetegséggel élő, bazális inzulinnal inadekvátan kezelt és orális antidiabetikumot kapó vagy nem kapó vizsgálati alanyoknál III.b
I. Belgyógyászati Klinika EGIS-IFX-CD-CDx-2016 Farmakogenetikai faktorok hatásai az infliximab hatásosságára Crohn betegség (CD) kezelése során: Egy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz prospektív, multicentrikus, klinikai teljesítményértékelő vizsgálata orvostechnikai eszköz vizsgálata
I. Belgyógyászati Klinika V56502 II. fázisú vizsgálat a V565 készítménnyel történő hathetes kezelés hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére aktív Crohn-betegségben szenvedő betegek esetében II.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika MR308-3502 Randomizált, kettős vak, multicentrikus, placebo- és aktív komparátorkontrollált vizsgálat az MR308 hatásosságának és biztonságosságának vizsgálatára az általános érzéstelenítéssel végzett hasi méheltávolítást követő akut fájdalom kezelésével kapcsolatban. STARDOM2 III.
II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ CV185316 Nyílt, 2 x 2 faktoriális, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat az apixaban biztonságosságának értékelésére K-vitamin antagonistával és aszpirinnel illetve placebo aszpirinnel összehasonlítva pitvarfibrillációban és akut coronaria szindrómában szenvedő vagy perkután coronaria intervención átesett betegeknél III.b
II. Belgyógyászati Klinika, Invazív Kardiológiai Részleg TALENT Prospektív, multicentikus, randomizált, posztmarketing, az összes érkező beteget magában foglaló vizsgálat az atheroscleroticus lézió(k) kezelésésre alkalmazott SUPRAFLEX szirolimus-kibocsátó coronaria szetnt biztonságosságának és hatékonyságának értékelésére beavatkozással nem járó vizsgálat
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika GAM10-08 Prospektív, kettős vak, randomizált, placebo-kontrollált, 3. fázisú vizsgálat az Octagam 10% hatásosságának és biztonságosságának értékelésére dermatomyositisben szenvedő betegeknél („ProDERM vizsgálat”) III.
I. Belgyógyászati Klinika Vedolizumab 4013 Az Entyvio (vedolizumab iv.) meghosszabbított hozzáférésű programja colitis ulcerosa és Crohn-betegség esetén IV.
II. Belgyógyászati Klinika, Invazív Kardiológiai Részleg Daiichi36521, ENTRUST Sztentbeültetéssel együtt végzett sikeres percutan coronaria intervenciót (PCI) követően alkalmazott edoxabant tartalmazó antithromboticus kezelési rezsim biztonságosságának és hatásosságának értékelése egy K-vitamin-antagonistát tartalmazó kezelési rezsimmel összehasonlítva. (EdoxabaN TReatment versUS VKA in paTients with AF undergoing PCI – ENTRUST - AF PCI / Edoxaban és VKA kezelés összehasonlítása PCI eljáráson átesett, pitvarfibrillációban szenvedő betegek esetében) III.b
Neurológiai Klinika KPASES 04/2016-RALAGO Parkinson-kórban szenvedő betegek motoros és nem-motoros tüneteinek vizsgálata 12 hetes, irreverzibilis MAO-B gátló Ralago® (rasagiline) kezelés mellett nyílt, többközpontú, beavatkozással nem járó, obszervációs vizsgálat beavatkozással nem járó vizsgálat
Szemészeti Klinika P16-537, HOPE A Humira® hatása a szemgyulladás terápiájára, egyes egészségügyi források felhasználására, és a betegek által jelentett kimenetekre a mindennapi klinikai gyakorlatban, aktív nem fertőzéses eredetű intermedier, posterior, vagy pánuveitiszes betegeknél – HOPE vizsgálat beavatkozással nem járó vizsgálat
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika CNTO1959PSO3009 A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-blind Study Evaluating the Comparative Efficacy of CNTO 1959 (Guselkumab) and Secukinumab for the Treatment of Moderate to Severe Plaque-type Psoriasis. III.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 20110265 A nem reszekálható, IIIB–IVM1c stádiumú melanóma kezelésére pembrolizumabbal (MK-3475) kombinációban alkalmazott talimogene laherparepvec1b/3. fázisú, több vizsgálóhelyen zajló vizsgálata III.
Onkoterápiás Klinika MO29983,SAUL AZ ATEZOLIZUMAB NYÍLT ELRENDEZÉSŰ, EGYKAROS, MULTICENTRIKUS BIZTONSÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA A HUGYÚT LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT VAGY METASZTATIKUS UROTHELIÁLIS VAGY NEM-UROTHELIÁLIS KARCINOMÁJÁBAN (SAUL) III.b
Gyermekgyógyászati Klinika DU176b-D-U312 III. fázisú, nyílt, randomizált, multicentrikus, kontrollált vizsgálat az edoxaban farmakokinetikájának és farmakodinámiájának értékelésére, valamint az edoxaban és a szokásos antikoaguláns terápia hatásosságának és biztonságosságának összehasonlítására, megerősített vénás thromboembóliában (VTE) szenvedő gyermekkorú betegek esetében, a születéstől 18 éves életkorig III.
Reumatológiai Klinika B7921005 12 hetes, randomizált, kettős vak, kettős placebo, párhuzamos csoportos, aktív- és placebo-kontrollos, többközpontú vizsgálat a PF-06650833 hatásossági és biztonságossági profiljának felmérésére metotrexátra nem megfelelő választ mutató, aktív rheumatoid arthritisben szenvedő vizsgálati betegek körében II.b
II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ DU176b-C-E314 Az edoxaban értékelése antikoaguláns kezelésben nem részesült, nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban (NVAF) szenvedő és magas kreatinin-clearance értékkel rendelkező betegek esetében  
I. Belgyógyászati Klinika 039(B)PO16143 Kis dózisú trazodon hatásossága és biztonságossága fájdalmas diabeteses neuropathiában szenvedő betegeknél: randomizált, kontrollos, pilot vizsgálat  
I. Belgyógyászati Klinika D169AC00001 A dapagliflozin hatásának vizsgálata a renalis kimenetelek és a cardiovascularis mortalitás alapján krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegeknél III.
Pszichiátriai Klinika I8D-MC-AZFD Az LY3314814 randomizált, kettősvak, késleltetett terápiás kezdetű III. fázisú vizsgálat a korai Alzheimer-kór demenciában szenvedő betegeknél (az AMARANTH elnevezésű, AZES vizsgálat meghosszabbítása) III.
I. Belgyógyászati Klinika SPIRIT A kezelésnek ellenálló magas vérnyomásban szenvedő betegek multicentrikus felmérése beavatkozással nem járó vizsgálat
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika UVFS_003/17 Az UV-fotogél (orvostechnikai eszköz) otthoni alkalmazhatóságának és kozmetikai tolerálhatóságának vizsgálata  
Szemészeti Klinika 0240/0024 Tafluproszt 0,0015% timolol 0,5% tartósítószer mentes, fix dózisú kombinációja nyílt zugú glaucomában vagy ocularis hypertensióban szenvedő betegeknél: klinikai hatásosság, tolerálhatóság és biztonságosság a való élet körülményei között  
Neurológiai Klinika NGAM-08 A három különböző adagolásban adott NewGam hatásosságát és biztonságosságát értékelő kettős vak, randomizált, multicentrikus, III. fázisú vizsgálat krónikus gyulladásos demielinizációs polineuropátiában szenvedő betegeknél (ProCID vizsgálat) III.
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika GL-0817-01 Fázis II., randomizált, kettős vak, placebo kontrollos klinikai vizsgálat a GL-0817 (ciklofoszfamiddal támogatva) biztonságosságának meghatározására a szájüregi laphámsejtes rák visszatérésének megelőzésében, magas kockázatú, HLA-A2+ betegekben II.
Onkoterápiás Klinika MK-3475-355 Randomizált, kettős vak, III. fázisú vizsgálat a pembrolizumab (MK-3475) plusz kemoterápia, valamint a placebo plusz kemoterápia kombinációk összehasonlítására korábban kezelésben nem részesült, lokálisan recidiváló, inoperábilis vagy áttéteket adó tripla negatív emlőrák kezelésében – (KEYNOTE-355) III.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika I1F-MC-RHCD Multicentrikus, kettős vak, randomizált, placebokontrollos vizsgálat az ixekizumab biztonságosságának, tolerálhatóságának és hatásosságának értékelésére 6-18 éves, közepesen súlyos és súlyos plakkos pszoriázisban szenvedő betegeknél III.
II. Belgyógyászati Klinika CLCZ696G2301 Multicentrikus, randomizált, kettős-vak, aktív kontrollos, párhuzamos csoportos 3. fázisú vizsgálat az LCZ696 készítmény morbiditásra és mortalitásra kifejtett hatásosságának és biztonságosságának értékelésére ramiprillal összevetve magas kockázatú betegeknél akut miokardiális infarktust követően III.
Pszichiátriai Klinika 54135419TRD3008 An Open-label Long-term Extension Safety Study of Intranasal Esketamine in Treatment-resistant Depression Safety and Sustenance of Esketamine Treatment Response With Repeated Doses at Intervals Determined by Symptom Severity (SUSTAIN-3) III.
Ortopédiai Klinika AAG-G-H-1624 A NOVOCART ® Inject plus hatásosságának és biztonságosságának értékelése a térd porchiány kezelésének prospektív, multicentrikus, egykaros, III-as fázisú klinikai vizsgálatában III.
II. Belgyógyászati Klinika M15-656 Az azacitidinnel kombinált venetoklax és az azacitidin kezelés randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos összehasonlító vizsgálata akut myeloid leukémiában szenvedő, korábban nem kezelt betegeknél, akik nem alkalmasak a szokásos indukciós kezelésre III.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika EGIS-ETN-PSO-CDx-2016 Farmakogenetikai faktorok hatásai az etanercept hatásosságára közepes-súlyos fokú (a pikkelysömör területi és súlyossági indexe [PASI] > 10 vagy a BSA > 10) plakkos pikkelysömör kezelése során: Egy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz prospektív, multicentrikus, klinikai teljesítményértékelő vizsgálata orvostechnikai eszköz vizsgálata
II. Belgyógyászati Klinika DSE-EDO-01-16-EU Prospektív, randomizált, nyílt, maszkolt végpontos értékelést magában foglaló (PROBE), párhuzamos csoportos vizsgálat az edoxaban és VKA-kezelés összehasonlítására nonvalvuláris pitvarfibrilláció katéteres ablációjával kezelt betegeknél , ELIMINATE-AF III.
I. Belgyógyászati Klinika CT-P13 1.6 I-es fázisú, nyílt elrendezésű, randomizált, párhuzamos csoportos vizsgálat a CT-P13 szubkután és a CT-P13 intravénás alkalmazás farmakokinetikájának, hatékonyságának és biztonságosságának összehasonlítására aktív Chron betegek és aktív Ulceratív colitisben szenvedő betegek körében I.
II. Belgyógyászati Klinika MASTER DAPT A szervezetben felszívódó műanyaggal bevont értámasz beültetése után vérzés nagyfokú kockázatának kitett betegek kezelése rövidített vs hosszú időtartamú DAPT kezelési sémával - MASTER DAPT beavatkozással nem járó vizsgálat
Családorvosi Intézet és Rendelő CLCZ696D2302 24 hetes, randomizált, kettősvak, multicentrikus, párhuzamos csoportos, aktív kontrollált vizsgálat az LCZ696 készítménynek az NT-proBNP-re, tünetekre, terhelésre és biztonságosságra gyakorolt hatásának értékelésére az egyidejűleg fennálló betegségek egyénre szabott orvosi kezelésével összehasonlítva megtartott ejekciós frakcióval rendelkező, szívelégtelenségben szenvedő betegeknél III.
Családorvosi Intézet és Rendelő CLIK066B2204 Multicentrikus, randomizált, kettősvak, párhuzamos csoportos, dóziskereső vizsgálat a háromféle dózisban alkalmazott LIK066 készítmény hatásának értékelésére a placebo vagy az empagliflozin hatásával összehasonlítva szívelégtelenségben és 2-es típusú diabétesz mellituszban szenvedő betegeknél II.a
Neurológiai Klinika MA30143 AZ OCRELIZUMAB HATÁSOSSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK NYÍLT ELRENDEZÉSŰ, EGYKAROS VIZSGÁLATA, KORAI STÁDIUMÚ, RELAPSZÁLÓ-REMITTÁLÓ SZKLERÓZIS MULTIPLEXBEN SZENVEDŐ BETEGEK ESETÉBEN (ENSEMBLE) III.b
Onkoterápiás Klinika D0816R00012 BREAKOUT - Nemzetközi vizsgálat az emlőrák biomarkereire, a szokásos ellátásra és a való világban tapasztalt eredményekre vonatkozóan IV.
I. Belgyógyászati Klinika THR-1442-C-423 3. fázisú, randomizált, kettős vak, aktív kontrollos vizsgálat a bexagliflozin szitagliptinnel szembeni hatásainak értékelésére olyan 2-es típusú cukorbeteg alanyoknál, akiknél a metformin nem biztosítja a megfelelő glikémiás kontrollt III.
II. Belgyógyászati Klinika SGI-110-06 A guadecitabin (SGI-110) 3. fázisú, multicentrikus, randomizált, nyílt vizsgálata választott kezeléssel összehasonlítva, korábban kezelt akut míeloid leukaemiában szenvedő felnőtteknél III.
Urológiai Klinika 000233 Randomizált, kettős vak, placebo kontrollált, válasz adaptív dóziskereső vizsgálat a szájon át alkalmazott FE 201836 hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére, szájban oldódó dezmopresszin tablettával összehasonlítva, felnőttek nokturnális polyuria miatti túlzott éjszakai vizeletürítésének 12 hetes kezelése során II.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika RD.03.SPR.113322 Doxiciklin 40 mg módosított hatóanyag-leadású kapszulákkal kombinálva alkalmazott Ivermectin 1%-os helyileg alkalmazandó krém hatásosságának összehasonlítása a placebóval kombinálva alkalmazott Ivermectin 1%-os helyileg alkalmazandó krém hatásosságával a súlyos rosacea kezelésében III.b
I. Belgyógyászati Klinika D1843R00277 Beavatkozással nem járó vizsgálat a vérnyomás célértéket el nem érő hipertóniások arányának felmérésére, az orális antidiabetikumokkal kezelt, de nem megfelelő glikémiás kontrollal bíró T2DM betegek között Magyarországon beavatkozással nem járó vizsgálat
I. Belgyógyászati Klinika D1843R00277 Beavatkozással nem járó vizsgálat a vérnyomás célértéket el nem érő hipertóniások arányának felmérésére, az orális antidiabetikumokkal kezelt, de nem megfelelő glikémiás kontrollal bíró T2DM betegek között Magyarországon beavatkozással nem járó vizsgálat
I. Belgyógyászati Klinika D1843R00277 Beavatkozással nem járó vizsgálat a vérnyomás célértéket el nem érő hipertóniások arányának felmérésére, az orális antidiabetikumokkal kezelt, de nem megfelelő glikémiás kontrollal bíró T2DM betegek között Magyarországon beavatkozással nem járó vizsgálat
Ortopédiai Klinika 64179375THR2001 Randomizált, kettős vak, kétplacebós, több vizsgálóhelyen zajló, adaptív elrendezésű, dózisnövelő (1.rész) és a dózis-válasz összefüggést értékelő (2.rész) vizsgálat az intravénásan alkalmazott JNJ-64179375 biztonságosságának és hatásosságának szájon át adott apixabanhoz viszonyított értékelésére, elektív teljes térdprotézis-beültetésen áteső betegek körében II.
Szemészeti Klinika OP087914.EYE II.a fázisú, randomizált, placebo-kontrollos, kettős-vak, párhuzamos vizsgálat a szubkután több adagban alkalmazott EG-Mirotin hatásosságának értékelésére a diabeteses retinopathiában szenvedő betegeknél II.a
Ortopédiai Klinika BAY 1213790/17664 (FOXTROT) Randomizált, aktív összehasonlító készítménnyel kontrollált, a kezelés tekintetében nyílt, a BAY 1213790 dózisainak tekintetében a vizsgálók számára vak elrendezésű, multicentrikus vizsgálat a vénás tromboembólia megelőzésére alkalmazott BAY 1213790 különböző dózisainál a biztonságosság és a hatásosság értékelésére a teljes térdízület elektív, elsődleges helyreállító műtétjén áteső betegeknél II.a
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika BAY 1002670/15789 (Asteroid 5) Randomizált, párhuzamos csoportos, kettős-vak, kettősen álcázott, aktív kontrollos, többcentrumos vizsgálat a vilaprisan hatásosságának és biztonságosságának értékelésére miómás betegeknél III.
Gyermekgyógyászati Klinika EFC14153 Randomizált, kettős vak, placebokontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat a dupilumab hatásosságának és biztonságosságának értékelésére nem kontrollált, tartósan fennálló asztmában szenvedő 6-<12 éves gyermekek körében III.
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály SBO/IP1 A parenterális gyógyszeradagolás biztonságának javítása a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban  
II. Belgyógyászati Klinika 20160275 Randomizált, nyílt, 3. fázisú vizsgálat a kiújult vagy kezelésre nem reagáló mielóma multiplexben szenvedő betegek kezelésére alkalmazott karfilzomib, dexametazon + daratumumab kombináció és karfilzomib + dexametazon kombináció összehasonlítására III.
Neurológiai Klinika CEMA401A2201 Kettősvak, placebo-kontrollált, randomizált, dóziskereső vizsgálat a három különböző dózisban alkalmazott EMA401 készítmény biztonságosságának és a 24-órás, átlagos fájdalomintenzitási pontérték csökkentésében megnyilvánuló hatásosságának meghatározására posztherpetikus neuralgiában szenvedő betegeknél (EMPHENE) II.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika CPDR001F2301 Randomizált, kettős vak, placebokontrollos, III. fázisú vizsgálat a PDR 001, a dabrafenib és a trametinib kombinációjának, valamint a placebo, a dabrafenib és a tramenitib kombinációjának összehasonlítására korábban nem kezelt, nem reszekálható vagy áttétes, BRAF V600-mutációt hordozó melanómában szenvedő betegeknél III.
Neurológiai Klinika CD-IA-MEDI-551-1155 Kettős-maszkolt, placebo-kontrollos vizsgálat nyílt elrendezésű szakasszal a MEDI-551 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére neuromyelitis opticában és neuromyelitis optica spektrum betegségekben szenvedő felnőtt betegeknél II./III.
Gyermekgyógyászati Klinika ESKETINSUI2002 Kettős vak, randomizált, pszichoaktív placebokontrollos vizsgálat a teljes körű szokványos kezelés kiegészítéseként alkalmazott intranazális esketamin 3 fix adagja (28 mg, 56 mg és 84 mg) hatásosságának és biztonságosságának értékelésére a major depresszív zavar tüneteinek - ezen belül az öngyilkos gondolatoknak - a gyors csökkentése terén, az értékelések szerint az öngyilkosság azonnali kockázatának kitett, gyermekkorú betegek körében II.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika CO39722 III. fázisú, nyílt, multicentrikus, kétkarú, randomizált vizsgálat a cobimetinib plusz atezolizumab hatásosságának és biztonságosságának vizsgálatára pembrolizumabbal összehasonlítva korábban nem kezelt, előrehaladott braf v600 vad típusú melanómában szenvedő betegek esetében III.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika ARGX-113-1701 Nyílt, nem kontrollált, II. fázisú vizsgálat az ARGX-113 biztonságosságának, farmakodinámiájának, farmakokinetikájának, hatásosságának és alkalmazása feltételeinek értékelésére enyhe-közepes fokú pemphigus vulgarisszal élő betegeknél II.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 14V-MC-JAHN Multicentrikus, kettős vak, 3-as fázisú vizsgálat a baricitinib hosszú távú biztonságosságának és hatásosságának értékelésére atópáis dermatitiszben szenvedő felnőtteknél III.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 14V-MC-JAHM Multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos, 3-as fázisú vizsgálat a baricitinib hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, közepesen súlyos és súlyos atópiás dermatitiszben szenvedő betegeknél III.
Neurológiai Klinika BAY 86-5046/19215 A BENEFIT és a BENEFIT utánkövetési vizsgálatok BENEFIT 15 hosszútávú utánkövetési vizsgálata IV.
I. Belgyógyászati Klinika OOC-ACM-303 III. fázisú, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos, multicentrikus vizsgálat az oktreotid kapszula biztonságosságának és hatásosságának értékelésére olyan betegeknél, akik korábban tolerálták az injekcióban adható szomatosztatin-receptor ligandokat (SRL), és amellett biokémiai kontrollt mutattak III.
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika BPR-CS-008 Randomizált, kettős vak, többközpontú vizsgálat a ceftobiprol medocaril és a vancomycin-aztreonam kezelés biztonságosságának és hatékonyságának összehasonlítására az akut bakteriális bőr és lágyrészfertőzések kezelésére III.
I. Belgyógyászati Klinika Cx601-0303 III. fázisú , randomizált, kettős vak, párhuzamos csoportos, placebo-kontrollos, nemzetközi, többközpontú vizsgálat az allogén kiterjesztésű, felnőtt zsírszövetből kivont őssejtekből (eASC) álló Cx601 nevű készítmény hatásosságának és biztonságosságának értékelésére Crohn-betegségben szenvedő betegek komplex perianális fisztuláinak kezelésében egy 24 hetes időszak és egy 52 hetes utánkövetési időszak során. ADMIRE-CD II vizsgálat III.
Gyermekgyógyászati Klinika MK-6072-001 Randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos klinikai vizsgálat az egyszeri infúzióban alkalmazott bezlotoxumab (MK6072, C. difficile B toxin elleni humán monoklonális antitest) biztonságosságának, tolerálhatóságának, farmakokinetikájának és hatásosságának felmérésére C. difficile fertőzés miatt antibakteriális gyógyszeres kezelésben részesülő 1-18 éves gyermekeknél (MODIFY III) III.
I. Belgyógyászati Klinika SHP634-101 Nyílt elrendezésű, randomizált, keresztezett vizsgálat a naponta egyszer illetve naponta kétszer, szubkután úton adagolt rekombináns humán mellékpajzsmirigy-hormon (rhPTH{1-84}) farmakokinetikai és farmakodinamikai profiljának értékelésére mellékpajzsmirigy-alulműködésben szenvedő vizsgálati alanyoknál I.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika BAY 1128688/17472 Randomizált, placebo-kontrollos, kettős vak, párhuzamos csoportos, multicentrikus, dózis-válasz összefüggéseket feltáró vizsgálat a BAY 1128688 készítmény különböző szájon át alkalmazott dózisai hatásosságának és biztonságosságának 12 héten át tartó értékelésére tünetekkel járó endometriózisban szenvedő nőknél - AKRENDO 1 II.a
Fül-Orr-Gégészeti Klinika 2015CIP003 A parasternális borda közötti izomjelek EMG sajátosságainak kiértékelése beavatkozással nem járó vizsgálat
Szemészeti Klinika SHP640-301 III. fázisú, multicentrikus, randomizált, kettős vak vizsgálat az SHP640 (0,6% PVP-jód és 0,1% dexametazon) szemészeti szuszpenzió klinikai hatásosságának és biztonságosságának értékelésére PVP-jóddal és placebóval összehasonlítva adenovirális konjunktivitisz kezelésében III.
Szemészeti Klinika SHP640-303 III. fázisú, multicentrikus, randomizált, kettős vak vizsgálat az SHP640 (0,6% PVP-jód és 0,1% dexametazon) szemészeti szuszpenzió klinikai hatásosságának és biztonságosságának értékelésére placebóval összehasonlítva bakteriális konjunktivitisz kezelésében III.
Neurológiai Klinika P16-831 COSMOS - A levodopa-karbidopa intesztinális gél monoterápiás, illetve kombinált alkalmazásának vizsgálata beavatkozással nem járó vizsgálat
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 1297.9 VOLTAIRE-X: A BI695501 farmakokinetikájának, biztonságosságának, immunogenocitásának és hatásosságának értékelése Humira®-val összehasonlítva, mérsékelten súlyos vagy súlyos, krónikus plakkos pszoriázisban szenvedő betegek esetében: randomizált, kettős vak, párhuzamos karú, többszöri dózisú, aktív összehasonlító készítménnyel végzett vizsgálat III.
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika IRX-2 2015-A Az IRX 2 kezeléssel végzett neoadjuváns és adjuváns terápia randomizált, fázis II. vizsgálata újonnan diagnosztizált, II., III. vagy IVA stádiumú szájüregi laphámsejtes carcinomában szenvedő betegeknél II.
II. Belgyógyászati Klinika ACE-LY-308 III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollált, multicentrikus vizsgálat az önmagukban alkalmazott bendamusztin és rituximab (BR), valamint ezek akalabrutinibbal (ACP-196) való kombinációjának összahasonlítására korábban nem kezelt köpenysejtes limfómás betegeknél III.
Neurológiai Klinika EP0077 12 hónapos, beavatkozás nélküli, forgalomba hozatal utáni, multicentrikus vizsgálat az adjuváns terápiaként alkalmazott Briviact® (brivaracetám) hatásosságának mindennapi klinikai gyakorlatban történő értékelésére parciális kezdetű görcsrohamokkal járó epilepsziában szenvedő betegeknél beavatkozással nem járó vizsgálat
Pszichiátriai Klinika 17-AVP-786-305 3. fázisú, multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos, párhuzamos elrendezésű vizsgálat az AVP-786 (deudextrometorfán-hidrobromid [d6-DM]/kinidin-szulfát [Q]) hatásosságának, biztonságosságának és tolarálhatóságának értékelésére Alzheimer típusú demenciában szenvedő betegek agitációjának kezelésében III.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika MVT-601-3101 SPIRIT 1: Nemzetközi, 3. fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálat az alacsony dózisú ösztradiollal és noretiszteron-acetáttal együtt, illetve ezek nélkül alkalmazott relugolix hatásosságának és biztonságosságának értékelésére endometriózissal összefüggő fájdalomtól szenvedő nők körében III.
Gyermekgyógyászati Klinika MLN0002-2003 2. fázisú, randomizált, kettős vak, dóziskereső vizsgálat az iv. vedolizumab farmakokinetikájának, biztonságosságának és tolerálhatóságának meghatározására colitis ulcerosában vagy Crohn-betegségben szenvedő gyermekek körében II.

Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

20120139 Regisztervizsgálat a túlélés és a hosszú távú biztonságosság értékelésére az Amgen vagy a BioVEX által szponzorált klinikai vizsgálatokban előzőleg talimogene laherparepvec kezelésben részesült betegek körében beavatkozással nem járó vizsgálat