Rólunk

Céljaink

Irodánk célja, hogy a nyújtott koordinációs és menedzsmentszolgáltatásainkkal hatékonyan segítsük a Szegedi Tudományegyetemen folyó vizsgálatok gyors és pontos lebonyolítását valamint az egyetemen futó vizsgálatok számának növelését. Hisszük, hogy a koordináció igénybevétele minden vizsgálatban részt vevő személy számára előnyös, hiszen az orvosok és nővérek leterheltségének csökkentésével, több vizsgálat lebonyolítására nyílik lehetőség.

Az Iroda által képviselt legfontosabb értékeink a szponzorok igényeinek kielégítése, megelégedettségük folyamatos növelése, a betegek gyógyulásának elősegítése, bizalmuk megerősítése, a klinikai kutatások társadalmi elfogadottságának növelése, az egészségügyi alkalmazottak anyagi és erkölcsi megbecsülésének támogatása, a munkavállalók szakmai tudásának folyamatos fejlesztése.Központi tevékenységeink

Site koordináció

A koordinátorok tevékenységükkel átvállalják a klinikákon a vizsgálatvezetőktől és az alvizsgálóktól (a szakmai stábtól) a megbízó partnerekkel való kapcsolattartást, a klinikai vizsgálatok szervezését, a vizsgálatokhoz kapcsolódó adminisztrációt, ezáltal megkönnyítve a vizsgálatban résztvevő orvosok munkáját. Az orvosok így a korábbinál kisebb leterheltséggel, minden eddiginél magasabb számú beteget vonhatnak be vizsgálataikba.


A koordinációs csapat háttértevékenysége által azonban nemcsak megsokszorozódik a vállalt betegszám, hanem a munkavégzés pontosabb lehet, a hibák előfordulása lecsökken. Mindezek elősegítik az egyetem és a klinikák jó hírének erősítését, vizsgálati szempontból keresettségének növekedését mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az Iroda működése alatt több CRO partner kereste fel a Szegedi Tudományegyetem klinikáit, mint eddig bármikor, az évenkénti vizsgálatok száma 10 év alatt hússzorosára nőtt.


A koordinációs modell vívmányaként az Iroda minden vizsgálathoz két állandó study koordinátort delegál az adminisztratív feladatok ellátására, valamint természetesen az Iroda, mint szakmai felügyeleti és ellenőrző szerv folyamatos jelenlétét is biztosítja.


Központi Menedzsment

A központi menedzsment feladatai közé elsősorban a klinikai kutatások előkészítéséhez, lebonyolításához és lezárásához kapcsolódó, azok gördülékeny előrehaladását segítő feladatok tartoznak. Ezek a teljesség igénye nélkül az alábbi feladatokat jelentik:

  • a koordinátori továbbképzések szervezése és lebonyolítása,
  • a vizsgálói csapatok képzettségének fenntartására,
  • belső minőségbiztosítási rendszer kialakítása, működtetése és fenntartása,
  • az intézményi szerződések teljeskörű managementje és adminisztrációja,
  • engedélyeztetési eljárás kezdeményezése a regionális etikai bizottság felé,
  • összeköttetés biztosítása a külső vagy kiszervezett résztvevőkkel,
  • kapcsolattartás a regionális és intézményi humán orvosbiológiai kutatásetikai bizottsággal,
  • kapcsolatfelvétel- és tartás a kijelölt kapcsolattartókkal, CRO és CRA partnerekkel,
  • koordinációs szerep betöltése az Egészségügyi Tudományos Tanács felé.


Menedzsment tevékenységeinket folyamatosan bővítjük, azt a célt szem előtt tartva, hogy a klinikai vizsgálatok lebonyolítása a résztvevő szakmai munkatársak számára még gyorsabb és egyszerűbb lehessen. Menedzsment csapatunk jelenleg 7 fővel dolgozik.


Egyéb tevékenységeink

A Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Iroda a site-koordináción és a klinikai kutatások egyetemi menedzsmentjén túl számos olyan országos szintű tevékenységben vesz részt, melyek hosszú távon elősegítik a magyar klinikai kutatások eredményességének növelését. Hisszük, hogy ezen tevékenységeinkkel hozzájárulhatunk a Szegedi Tudományegyetem presztízsnövekedése mellett az országos klinikai kutatási munka előmozdításához is.