Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11818

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Kompetenciafejlesztő csoport vezetése speciális képzési igényű hallgatóknak és szemléletformáló programok szervezése, vezetése a hallgatói csoportok bevonásával.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11818

Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 30 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított kettő éves időtartam

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v2 kt.docx

További információk:

Szerződéses időszak: szerződéskötéstől számított kettő éves időtartam

 

A beszerzés ismertetése: Kompetenciafejlesztő csoport vezetése speciális képzési igényű hallgatóknak és szemléletformáló programok szervezése, vezetése a hallgatói csoportok bevonásával.  

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

Szolgáltatás tárgya:

  • Kompetenciafejlesztő csoport vezetése speciális képzési igényű hallgatóknak Szemléletformáló programok szervezése, vezetése speciális képzési igényű hallgatói csoport bevonásával.

 

A szerződéses időszak:

Felek a szerződést határozott időre kötik, Időszak: szerződés aláírásának dátumától számított kettő éves időtartam.

 

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és a 2 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik.

  • Összes óraszám: 120 óra/év

Az SZTE Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság szeretné fenntartani és bővíteni az eddig pályázati keretből működő szolgáltatását fogyatékossággal élő hallgatók számára. A „Turbózd fel magad! Fordítsd előnyödre a kihívást jelentő sajátosságaidat!” kurzus a hallgatók önbizalmát erősíti.

 

Támogatni kívánjuk az érintett hallgatókat erőforrásaik, képességeik és lehetőségeik felismerésében és a céljaikhoz, igényeikhez illeszkedő megoldásaik kidolgozásában. A program nem csak kurzus formájában működhet, igény esetén plusz csoportot szervezünk. A hallgatók a csoportvezető irányításával szemléletformáló programokon vesznek részt, projektmunka keretében, ezen programok értékét növeli, ha a program vezetője maga is tapasztalati szakértő, tehát valamilyen speciális képzési igénnyel él.

  • A szabadon választható kurzus (speciális képzési igényű hallgatók számára) 24 óra/félév. Ezzel párhuzamos csoport 24 óra/félév. Szemléletformáló programok, konferencia szereplés 24 óra/év

összesen maximum 120 óra /év a szakember terhelése, ennél lehet kevesebb.

(24x2)+(24x2) +24= 120 óra/év


Ajánlattevővel szembeni elvárások:


  • Alkalmassági feltétel (1): Ajánlattevő rendelkezzen egyetemi diplomával (bölcsészettudomány/pedagógusképzés /társadalomtudomány)
  • Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a diploma másolatát.
  • Alkalmassági feltétel (2): Megoldásközpontú megközelítéssel dolgozó, kompetenciafejlesztői csoport vezetésében min. 2 éves szakmai tapasztalat.
  • Igazolás módja: Ajánlattevő önéletrajzában tüntesse fel a releváns szakmai tapasztalatot.


Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt Felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a megadott bruttó óradíjakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a szolgáltatás tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges szolgáltatások óraszámának megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges szolgáltatások óraszámait a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Fizetési feltételek:

A vállalkozó a szolgáltatás költségeiről (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére.

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően évente két alkalommal május és december hónapban, az adott időszakban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek az időszakok alatt ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

(SZTE-EÉTK)

6722 Szeged, Honvéd tér 6.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, irodavezető SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: dcentrum@stud.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Csányi Csaba egyéni vállalkozó
Nyertes ajánlati ár: 2 880 000,-Ft+ÁFA