Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11883

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Gazdasági Hivatal, Elektromos autó töltőhely kialakítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11883

Ajánlattételi határidő: 2021. november 04 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötést követő dokumentált területátadástól számított 30 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

Tárgy: SZTE SZAKK Gazdasági Hivatal, Elektromos autó töltőhely kialakítása


A munka magába foglalja: Az SZTE SZAKK Gazdasági Hivatal, Elektromos autó töltőhely komplett kialakítását az alábbiak szerint.

A Gazdasági Hivatal teher bejárat melletti (Női klinika felőli oldalon) a járda és az épület között az Üzemeltetési Iroda által kijelölt területen szükséges kialakítani a tárgyi, 2 db elektromos autó töltésére alkalmas töltőhely táplálását. A betápláló kábelt az épület FE elosztójából, új leágazás kiépítésével szükséges indítani. A kábel nyomvonala a pince folyosóján haladjon, végig tartószerkezeten rögzítve az épületből kicsatlakozási pontig. A töltőhelyhez történő csatlakozás fém IP 54 védett csatlakozó szekrény beépítésével lehetséges (részletes műszaki tartalom a költségvetésben). Az elkészült munkákról megvalósulása „D” tervi dokumentáció szükséges.

Mennyiség: 1 klt

Komplett, üzembehelyezett és „D” tervi megvalósulási dokumentációval kiépített rendszer adható át üzemeltetésre.

2 év garancia szükséges!

 

Kivitelezés időtartama: szerződéskötést követő dokumentált területátadástól számított 30 munkanap.

Fizetés: a sikeres műszaki átadás-átvételt és hiánytalan „D” tervi dokumentálást követően teljesítés-igazolással mellékelt, kiállított számla ellenében, 30 napos átutalással

 

Kizárólag komplett, teljes körű megvalósítást tartalmazó (nyilatkozattal megerősített) ajánlat hirdethető ki nyertesként. Ezért kérjük, hogy az ajánlattevők ezt csatolják ajánlatukhoz!

 

Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít egy általa megjelölt időpontban. Ajánlattevő a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát előre jelezni köteles a szakmai kapcsolattartónak.

Helyszín: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. Klinikai Üzemeltetési Iroda

Időpont: Kapcsolattartóval történt egyeztetés szerint

Helyszíni bejárás kapcsolattartója: Dunai Károly (dunai.karoly@med.u-szeged.hu), Tel.: 06/30-334-6160

 

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Teljesítés:

  • A vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
  • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
  • Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

  • Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása

Általános követelmények, előírások: ld. csatolt specifikáció

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.Letölthető állományok:
Árazatlan költségvetés_GH elektromos autó töltőállomás.xlsx
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Felolvasólap.doc
Kivitelezési szerződés_4GH elektromos autó töltőállomás.docx
Specifikáció_GH elektromos autó töltőállomás.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a kivitelezési szerződés-tervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Martonosi Attila Csaba, KÜI irodavezető

martonosi.attila@szte.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE Műszaki Igazgatóság Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás értékelés alatt áll.