Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11860

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Kémiai Tanszék beázás miatt kapcsolószekrények javítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11860

Ajánlattételi határidő: 2021. október 18 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület adástól 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Kémiai Tanszék csőtörés miatt az elektromos kapcsolószekrények javítása

Teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület adástól 60 naptári nap

 

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE SZAOK Orvosi Vegytani Intézetben lévő csőtörés miatt a TTIK Kémiai Tanszéken lévő elektromos kapcsolószekrények beáztak. Javításuk szükséges.

 

Műszaki leírás:

Elektromos kapcsolószekrények javításához szükséges információk:

Frekvenciaváltók típusai:

3db Siemens Sinamics G110 CPM110 AIN 6SL3211-0AB17-5BA1 A kisebbik 0.75kW-os motorhoz. (0-230V, 3P AC, 3.9A, 0-650Hz) A nagyobbik 2.2kW-os motorhoz. (0-230V, 3P AC, 11A, 0-650Hz)

 

Az univerzális szabályzó típusa:

2db Siemens RLU222 Synco200

 

A fő vezérlőegység:

Duemmegi gyártmányú Contatto MCP XT i típusa: Contatto ME4-4R és ME2-2R. (master)

107. labor folyosó álmennyezetében elhelyezett légkezelőhöz tartozó SIEMENS frekvenciaváltó

 

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk/ajánlati feltételek:

- Bejáráson való részvétel.

- A javítási munkák megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet az üzemeltetőnek jóvá kell hagynia.

- A javítási dokumentáció (jegyzőkönyvek, próbaüzem…stb) egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni!

- A pályázónak tisztában kell lennie a javítás során egyedi technológiák használatával (pl. frekvenciaváltók) és annak következményeivel.

- Tételes javítási anyag és munkadíj lista elkészítése (biztosítási esemény miatt).


Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6720 Szeged, Dóm tér 7-8., találkozó a Dóm tér felőli bejáratnál

Időpont: 2021. október 13. (szerda), 9:00 óra

Kontaktszemély: Hulmann Ferenc, Tel.: +36-30/174-6978

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A kivitelezési jegyzőkönyvek 3db eredeti példány átadását (1pld üzemeltetői), valamint elektronikus formában való rögzítését és átadását!

-A helyszínen azonnal nem elhárítható élet-tűz és balesetveszélyes hibák esetén a Megrendelő és az épület üzemeltetőjét haladéktalan történő értesítése a károk minimalizálása érdekében!

-A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

 

További feltételek

-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

-vállaljon minimum 24hónap jótállási időt

-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

 

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon. Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

 

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

A vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.Letölthető állományok:
Vállalkozási szerződés-tervezet_TTIK Kémia elosztó javítás.doc
Műszaki leírás TTIK csőtörés miatt elektromos kapsc.szekr. javítása.doc
Felolvasólap (új).doc
Átláthatósági nyilatkozat.docx
Helyszíni képek.zip

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Hulmann Ferenc, Tel.: +36-30/174-6978; E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Hulmann Ferenc, elektromos műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-586, +36 (62) 544-000/4586

email: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Electric Power Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 200 000,-Ft+ÁFA