Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11856

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szennyvíz gerincvezeték cseréje
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11856

Ajánlattételi határidő: 2021. október 19 08:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Munkaterület átadásától számított 40 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Tárgy: SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szennyvíz gerincvezeték cseréje

 

Feladat rövid leírása:

 • Munkaterület lezárása kordonnal.
 • Feltárási munkálatok, kb. 30 m új csatornaszakasznak megfelelő árok készítésével.
 • Kitermelt föld, törmelék elszállítása.
 • Körülbelül 30 m csatornaszakasz kiépítése.
 • Szennyvíztisztító akna künettének kikenése epoxi bázisú habarccsal.
 • Az új csatornaszakasz telepítése az új nyomvonalon.
 • A csatorna nyomvonal alatti szabványos rétegrend: 20 cm kulé-kavics, geotextil elhelyezése, 5 cm sóderágy.
 • Rákötés a 2 db régi szennyvíztisztító aknára.
 • A kitermelt föld visszatermelése.
 • A terület teljes tereprendezése a munkálatok befejezésekor, megmaradó gyeprácsok lerakásával, fém kerékpártárolók visszahelyezése, udvari kerítés helyre állítása, illetőleg a csatorna nyomvonalába eső feltört aszfaltos járda újra aszfaltozása.

 

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 40 naptári nap.


Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít.

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.


A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.


Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis utca 1. (Női klinika) főbejárat

Időpont: 2021.10.13. (szerda) 9 óra

Kontaktszemély: Onozó András (onozo.andras@med.u-szeged.hu), Tel.: 06/30-600-2478

 

Teljesítés:

 • A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
 • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
 • Megrendelő előleget nem fizet.

 

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

 

A pályázatból kizáró okok:

 • Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása

 

Általános követelmények, előírások: ld csatolt specifikáció

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.Letölthető állományok:
Árazatlan költségvetés_Női klinika szennyvízvezeték cseréje.xlsx
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Felolvasólap_Női klinika szennyvízvezeték cseréje.doc
Specifikáció_szerkesztett_Női klinika szennyvízvezeték cseréje.docx
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_Női Klinika szennyvíz gerincvezeték csere.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződés-tervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Martonosi Attila Csaba, KÜI irodavezető

martonosi.attila@szte.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE Műszaki Igazgatóság Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Dél- Konstruktív Kft.
Nyertes ajánlati ár: 6 984 157,-Ft+ÁFA