Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11822

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar területén vizesblokkok felújítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11822

Ajánlattételi határidő: 2021. október 06 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar területén vizesblokkok felújítása

Helye: Szeged, Mars tér 7. és Szeged, Moszkvai krt. 5-7.

 

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 60 naptári nap, de legkésőbb 2022. február 28-ig.

 

Feladat: Az SZTE Mérnöki Kar két épületében (Szeged, Mars tér 7. és Szeged, Moszkvai krt. 5-7.), összesen 3 vizesblokk felújítása.


Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Amennyiben a SZTE/2021/PM11671 számú ajánlattételi felhívás keretében 2021. július 14-én, 9:00 órakor tartott bejáráson megjelent nem kötelező újból részt vennie a helyszíni bejáráson.

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Mars tér 7., találkozó az épület főbejáratánál

Időpont: 2021. október 1. (péntek), 9:00 óra

Kontaktszemély: Tiszai Zoltán, Tel.: +36-30/332-0876

 

Műszaki leírások:

 

Szeged, Mars tér 7.

 

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Mars tér 7. Főépületének földszinti TO DH WC-k felújítási munkáiban érintett helyiségek a következők: 159, 165, 165/a, 165/b.

A helyiségekben minden hideg burkolatot cserélni kell. A padlóra gres, az oldalfalra mázas kerámia lap kerüljön a megrendelővel egyeztetett színben és stílusban. A helyiségekben kazettás álmennyezet kerül kialakításra 60x60-as raszter mérettel. A meglévő ablakot ki kell bontani, helyette új, a költségvetésben részletezett ablakot kell beépíteni, párkánnyal. Megmaradó fa és fémszerkezetek mázolásai (ajtók, csővezetékek). Ajtóküszöbökre új küszöbsíneket kell szerelni. Az elektromos szerelvények bontásra kerülnek. Minden vezetéket falon belül, védőcsőben kell vezetni. Új süllyesztett kapcsolók és dugaljak kerülnek felszerelésre. A tükrök fölé egy LED-es oldalfali lámpa kerül, a helyiségekbe raszterbe illő, vagy álmennyezeti lapba építhető LED-es lámpa kerül. A 159-es helyiségbe 2 db mennyezeti lámpa kerül, a 165, 165/a, 165/b helyiségekben 1 db lámpa az előtérbe, 1 db lámpa a WC helyiségbe kerül. Ezen lámpák egyszerre kapcsolhatók az előtérben elhelyezett kapcsolóról. Felszerelésre kerül minden mosdó alá egy alsós 5l-es elektromos vízmelegítő. Minden helyiségbe elszívó ventilátort kell beépíteni NÁ 100 átmérővel, a szükséges faláttöréssel csövezéssel, rovarráccsal. A ventilátor a világítással együtt kapcsolódik és késleltetett leállítással rendelkezik. A gépészeti szerelvényeket cserélni kell. Új WC falon kívüli tartállyal, új mosdók csapteleppel, sarokszelepekkel. Új tükör, polc, szappan és kéztörlő papíradagoló. A radiátorokat cserélni kell kompletten, szelepekkel, vandálbiztos szelepfejekkel. Ehhez a fűtési csövek fagyasztását javasoljuk, hogy ne kelljen a fűtési rendszert leereszteni. A törmelékek elszállításáról a vállalkozónak kell gondoskodnia. A 159-es helyiségben 3 db WC kerül elbontásra, de csak 2 db lesz visszaépítve 90°-al elforgatva. Az egyik WC az ablak felé nézzen, a másik az ajtó felé. A WC-k mögé egy közös strang falat kell kialakítani, ahol a szennyvíz elvezetést el lehet rejteni. A WC-k falai szerelt jellegű előre gyártott elemekből készüljenek. A meglévő ablakot ki kell bontani, helyette új, a költségvetésben részletezett ablakot kell beépíteni, párkánnyal. Megmaradó fa és fémszerkezetek mázolásai (ajtók, csővezetékek). Ajtóküszöbökre új küszöbsíneket kell szerelni. Elkészült vízvezetékrendszer mosatásáról, nyomáspróbájáról, vízvezeték rendszer fertőtlenítéséről, negatív vízminta (ANTSZ) beszerzéséről gondoskodni kell.

 

Szeged, Moszkvai krt. 5-7.

 

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Moszkvai körút 5-7. szám alatti épületének I. emeleti titkársági WC-k (106, 107 helyiségek) felújítási munkái.

A helyiségekben minden hideg burkolatot cserélni kell. A padlóra gres, az oldalfalra mázas kerámia lap kerüljön a megrendelővel egyeztetett színben és stílusban. Az elektromos szerelvények bontásra kerülnek. A minden vezetéket falon belül, védőcsőben kell vezetni. Új süllyesztett kapcsolók kerülnek felszerelésre. A tükrök fölé egy LED-es oldalfali lámpa kerül, a helyiségekbe egy mennyezeti LED-es lámpa kerül. Ezen lámpák egyszerre kapcsolhatók. A strangokat gipszkartonnal kell eltakarni. A Férfi WC piszoárját előrébb kell hozni a strangok vonalába. Ezért egy gipszkarton előtét falat kell építeni kb. 160 cm magasságig, a tetején vízszintes lezárással. Mindkét helyiséget a tisztasági festés előtt glettelni kell. A csöveket és ajtókat mázolni kell fehér színben. A gépészeti szerelvényeket cserélni kell. Új WC falon kívüli tartállyal, új mosdók csapteleppel, sarokszelepekkel, új padlóösszefolyók. Új tükör, polc, szappan és kéztörlő papíradagoló. A meglévő csőradiátorokat cserélni kell kompletten, szelepekkel vandálbiztos szelepfejekkel. Ehhez a fűtési csövek fagyasztását javasoljuk, hogy ne kelljen a fűtési rendszert leereszteni. Az új 300mm szélességű törölköző szárító radiátorokhoz a fűtési csövek toldása, átalakítása szükséges. A törmelékek elszállításáról a vállalkozónak kell gondoskodnia. Elkészült vízvezetékrendszer mosatásáról, nyomáspróbájáról, vízvezeték rendszer fertőtlenítéséről, negatív vízminta (ANTSZ) beszerzéséről gondoskodni kell.

 

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

 

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.

 

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.Letölthető állományok:
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_MK vizesblokk.docx
műszaki leírás.docx
Felolvasólap.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Mars tér 7 árazatlan költségvetés.xls
Moszkvai krt 5-7 árazatlan költségvetés.xls
Mars tér 7 fszt alaprajz.pdf
Moszkvai krt 5-7 I emelet.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kószó Péter, Tel.: +36-62/545-605; E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kószó Péter, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-605, +36 (62) 544-000/5605

email: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bertók és Társa Kft.
Nyertes ajánlati ár: 9 016 134,-Ft+ÁFA