Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11815


Feljegyzéssel és alaprajzokkal kiegészítve

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola Szeged, Boldogasszony sgt. 8. szám alatti épületében 5 db tanterem felújítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11815

Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 30 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület átadásától számított 30 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya:

„SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola Szeged, Boldogasszony sgt. 8. szám alatti épületében 5 db tanterem felújítása”

 

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Vállalkozó részéről történő átvételekor

Befejezési határidő:

A dokumentált munkaterület átadásától számított 30 munkanap.

A felújítási munkákat úgy kell ütemezni, hogy annak legnagyobb része a 2021. okt. 25-29. közötti őszi szünet időszakában kerüljön elvégzésre, mivel a tantermek felújítását működő oktatási intézményben kell végrehajtani.


A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola Szeged, Boldogasszony sgt. 8. szám alatti épületében az alábbi táblázatban szereplő 5 tanterem felújítása vált szükségessé.

 

Me.

Teremszám

Elvégzendő feladatok

1.

2. em. 3436

- parketta csere/javítás, csiszolás, lakkozás

- énekkari dobogó javítása, csiszolás, lakkozás

- falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése

2.

2. em. 3425

- terem körbe lambériázása

- parketta csiszolása, lakkozása

- falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése

3.

1. em. 3317

- parketta csiszolása, lakkozása

- falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése

4.

Alagsor 3166

- parketta csiszolása, lakkozása

- falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése

5.

Alagsor 3167

- parketta csiszolása, lakkozása

- falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése

 

A folyamatos igénybevételek miatt a tantermek parkettái elkoptak. A meglévő parketta padlóburkolat javítása, szükség szerinti elemcseréje szükséges, ezt követően a burkolatot fel kell csiszolni, és 2 rtg. lakkozással felületkezelni. A termek falai az évek folyamán elkoszolódtak, a vakolat több helyen hiányos. A falak alsó részén olajlábazat van. A 2019-ben végzett radiátorcserék során a radiátorok mögötti falfelületeken a vakolás és festés nem lett javítva. A vakolat sérüléseinek javítását és a falak alapozás utáni festését is el kell végezni.

 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

Időpont: 2021. szeptember 27. (hétfő) 10:30 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston, +36 30/174-6976, kiss.agoston.jozsef@szte.hu


Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.


A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

 

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

 

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és az előzetes bejáráson való részvétel.

 

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx-1.doc.docx
Felolvasólap_Juhász Gy_5 tanterem felúj.docx
Műszaki leírás_Juhász Gy_5 tanterem felúj.docx
Feljegyzes_Jugyu 5 tanterem felujitas.pdf
1.emelet_gyak.pdf
2. emelet_gyak.pdf
alagsor_gyak.pdf
Építési- kivitelezési szerződés tervezet_mód_JUGYU 5 tanterem felújítás.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kiss Ágoston, Tel.: +36-30/174-6976; E-mail: kiss.agoston.jozsef@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kiss Ágoston, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36-30/174-6976

email: kiss.agoston.jozsef@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Építek Plusz Kft.
Nyertes ajánlati ár: 6 195 161,-Ft+ÁFA