Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11791

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Petőfi Sándor sgt. 32-34. szám alatti épület homlokzatairól a meglazult sérült vakolatok leverése, levált fa lambéria részek rögzítése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11791

Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 20 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 30 naptári nap

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: várhatóan 2021. október

 

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Petőfi Sándor sgt. 32-34. szám alatti épület homlokzatairól a meglazult sérült vakolatok leverése, levált fa lambéria részek rögzítése. (balesetveszély elhárítás)

 

A beszerzés rövid ismertetője:

Emelőkosaras gépjárműről az épület homlokzatain a vakolatok állékonyságát ellenőrizni kell, a mozgó vakolati részeket el kell távolítani. A homlokzatokon lévő fa lambéria burkolatot szintén ellenőrizni kell és a mozgó rögzítetlen részeket rögzíteni kell. Az eltávolítás után a hiányzó vakolati részek mennyiségét felméréssel meg kell határozni. A keletkezett hulladékot el kell szállítani. A szükséges forgalomtechnikai terelések, közterület használati engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

 

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük a tételes ajánlathoz csatolni.

 

A munka nem építési engedélyhez kötött tevékenység.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

 

Szükséges dokumentumok:

  • Kivitelezői nyilatkozat.

Helyszíni bejárásra a Megrendelő lehetőséget biztosít, kérjük, hogy az ajánlatukat a helyszín ismeretében szíveskedjenek elkészíteni!

Kapcsolattartó az Intézet részéről:

Fodor Zsuzsanna ügyintéző

SZTE BTK Dékáni Hivatal

6720 Szeged, Dóm tér 10.

Tel: +36 62 544-801

fodor.zsuzsanna@arts.u-szeged.hu  

 

1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla:

A teljes Létesítmény befejezése és átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

 

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_SZTE BTK Petőfi épület.docx
Felolvasólap.doc
petőfi fszt alaprajz.pdf
webra kiírás.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Stammer Árpád, Tel.: +36-62/544-150; E-mail: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Stammer Árpád, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-150, +36 (62) 544-000/4150

email: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Universal Exports Ltd. Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 965 000,-Ft+ÁFA