Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11779

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Egyetem u. 2. épületének festési, mázolási munkái
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11779

Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 07 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület átadást követően egyeztetés szerint

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Egyetem u. 2. épületének festési, mázolási munkái

Helye: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

 

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület átadást követően egyeztetés szerint

 

A 2205 számú helyiségben a munkák a szerződés aláírását követően azonnal kezdhetők. A folyosói munkák a 2021. december 13-tól 2022. február 5-ig tartó vizsgaidőszakban végezhetők. A járványhelyzet miatt esetlegesen elrendelt távoktatás esetén a munkavégzés időszaka közös megegyezéssel módosulhat.

 

Műszaki leírás:

A Szegedi Tudományegyetem Szeged, Egyetem u. 2. épületében az alábbi festési és mázolási munkák elvégzése a feladat:

A földszinti főbejárat (0100) és előcsarnok (0101/a) tisztasági festése, ajtók, ablakok, csővezetékek és radiátorok mázolása, a meglévővel azonos színre.

A földszint, Ady tér felőli folyosói szakasz (236) tisztasági festése (régi büfé) halványsárga színre, ajtó mázolása fehérre.

II. emeleti 2205-ös tanári szoba tisztasági festése fehérre, 2db ajtó és ablak mázolása.

Az ablakok a meglévővel megegyező színekre mázolandók.

 

Általános előírások: ld. csatolt műszaki leírás

 

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

 

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz (árazott költségvetés) csatolni.

 

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

6722 Szeged, Egyetem u. 2.

2021. szeptember 2. (csütörtök) 13 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Fodor Zsuzsanna, Tel: +36 62 544-801
Találkozó az épület portájánál
Árajánlatot kizárólag a meghirdetett helyszíni bejáráson részt vett vállalkozóktól fogadunk el!Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat.docx
BTK festés árazatlan költségvetés.xls
Felolvasólap.doc
BTK festés műszaki leírás.docx
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_SZTE BTK festés.docx
BTK Egyetem u. 2. alaprajz földszint.pdf
BTK Egyetem u. 2. alaprajz II. emelet.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési- kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kószó Péter, Telefon: +36 30 371 7517, E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kószó Péter, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-605, +36 (62) 544-000/5605

email: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Szalma-BAU Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 440 998,-Ft+ÁFA