Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11767

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet belső kert szennyezett föld és akna fedlapok cseréje
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11767

Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 02 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Dokumentált munkaterület átadásától számított 20 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Tárgy: SZTE SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet belső kert szennyezett föld és akna fedlapok cseréje

Feladat rövid leírása:

  • 5 db aknatető bontása,
  • 5 db egyedi gyártású aknafedél elhelyezése rögzítése,
  • 17 m3 föld kiszedése,
  • 17m3 termőföld behordása, elterítése,
  • kiszedett szennyezett föld elszállítása hulladéklerakó telepre.

Teljesítési határidő: Dokumentált munkaterület átadásától számított 20 naptári nap.


Ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést töltse ki árajánlat gyanánt. A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít egy általa megjelölt időpontban. Ajánlattevő a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát előre jelezni köteles a szakmai kapcsolattartónak.

Helyszíni bejárás helye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40., főporta

Szakmai kapcsolattartó: Gábor Zoltán (gabor.zoltan@gmf.u-szeged.hu); Tel.: 06 30/293-3667

 

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

Teljesítés:

  • A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
  • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
  • Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

  • Árazatlan költségvetés benyújtásának elmulasztása.

Általános követelmények, előírások: ld. csatolt specifikáció

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.Letölthető állományok:
Árazatlan költségvetés_Anatómia föld és aknafedél csere.xls
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Felolvasólap.doc
Vállalkozási szerződés-tervezet_Anatómia föld és aknafedél csere.doc
Specifikáció_Anatómia föld és aknafedél csere.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződés-tervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Martonosi Attila Csaba, KÜI irodavezető

martonosi.attila@szte.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-62/342-502, +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Universal Exports Ltd. Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 840 448,-Ft+ÁFA