Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11752

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar Szeged, Mars tér 7. épület festési, mázolási, ablakjavítási és álmennyezetkészítési munkái
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11752

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 24 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar Szeged, Mars tér 7. épületfestési, mázolási, ablakjavítási és álmennyezetkészítési munkái

Helye: 6724 Szeged, Mars tér 7.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 30 naptári nap

 

Műszaki leírás:

A Szegedi Tudományegyetem Mérnök Kar Mars téri Főépületének földszinti Tanulmányi Osztály, Dékáni folyosók festési munkáiban érintett helyiségek a következők: 117 előadó, 118 iroda, 118a iroda, 118/c előtér, 119 iroda, 119/a iroda, 119/b iroda, 119/d előtér, 160 közlekedő, 160/a közlekedő, 161 közlekedő, 162 lépcsőház, 163 főbejárat, 164 közlekedő, 167 közlekedő.

A 160, 160/a, 161, 162, 163, 164 és 167 közlekedők falait egységesen sárga színnel kell lefesteni. A porta és a főbejárati részeken levő párkányokat és beugrókat vízálló mosható festékkel kell lefesteni. A 117, 118, 118/c, 119, 119/a, 119/b és a 119/d helyiségek fehér tisztasági festést kapnak. A festéssel érintett helyiségekből nyíló ajtókat (alaprajzon pirossal jelölve) fehér színben mázolni kell. A 117 előadó ablakait fehér színre kell mázolni az előkészítő munkák elvégzésével, szükség szerinti javítások elvégzésével. A 164 közlekedő farácsos álmennyezetét látszóbordás, függesztett álmennyezetre kell cserélni. Csövek mázolása. A helyiségekben minden burkolatot be kell védeni, takarítani kell. A kivitelezés során keletkező minden hulladékot Vállalkozónak kell elszállítania.

 

Általános előírások és elvárások:

A munkavégzés működő épületben fog zajlani. Amennyiben jelenléti oktatás mellett kezdődik a tanév a Kivitelező és a Megrendelő folyamatos egyeztetése mellett a munkafolyamatok szakaszos ütemezéssel végezhetők.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

 

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Mars tér 7., találkozó az épület főbejárata előtt

Időpont: 2021. augusztus 18. (szerda), 10:00 óra

Kontaktszemély: Tiszai Zoltán, Tel.: +36-62/546-011Letölthető állományok:
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_SZTE MK festés.docx
műszaki leírás.docx
Felolvasólap.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Mars tér Főépület földszint festés árazatlan költségvetés.xls
1.sz. melléklet_alaprajz Mars tér 7. fszt.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kószó Péter, Tel.: +36-62/545-605; E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kószó Péter, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-605, +36 (62) 544-000/5605

email: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bertók és Társa Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 867 585,-Ft+ÁFA