Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11735

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE MK Szeged, Mars tér 20. szám alatti épület lapostető szigetelés felújítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11735

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 17 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. szeptember - október

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE MK Szeged, Mars tér 20. szám alatti épület lapostető szigetelés felújítása

 

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. szeptember - október

A teljesítési határidő: 45 munkanap

 

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Szeged, Mars tér 20. sz. alatti épület lapostető héjazata elöregedett, többszöri javítás ellenére sem látja el funkcióját, ezért teljeskörű cseréje szükséges.

Teljes felületen lévő EPDM műanyag lemezszigetelés és csatlakozó bádogos szerkezetek elbontása.

A régi bitumenes lemez szigetelés perforálása.

A meglévő felületi egyenlőtlenségek kiegyenlítése után felület alapozása.

Új bádogos szerkezetek elhelyezése, alumínium lemezből.

Új műanyaggal modifikált polimer bitumenes, poliészterfátyol hordozórétegű pala őrleményes lemez fektetése, cca. 160 m2 nagyságban

Szigetelőlemez rögzítése.

Párakiszellőzők elhelyezése.

A főépület udvari függőeresz csatornájának cseréje.

Bontási és építési hulladék, hulladék kezelőbe történő elszállítása.

 

A kitöltött és cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot és felolvasólapot kérjük az ajánlathoz csatolni.

Az érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

Helyszíni bejárás időpontja: 2021. 08. 12. (csütörtök) 9.00 óra

Helyszíne: Szeged, Mars tér 20.

Kapcsolattartó: Stammer Árpád, Tel.: +36-62/544-150; E-mail: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu

 

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

 

1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla: A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

 

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat.docx
felolvasolap.doc
webra kiírás.docx
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_ Mars tér 20. lapostető szigetelés.docx
1.sz. melléklet_Alaprajz.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Stammer Árpád, Tel.: +36-62/544-150; E-mail: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Stammer Árpád, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-150, +36 (62) 544-000/4150

email: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Globál 21 Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 890 000,-Ft+ÁFA