Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11732

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Árpád tér 2. épület földszinti helyiségeinek (A/a terület) felújításáról kiviteli tervek készíttetése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11732

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 13 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 75 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Árpád tér 2. épület földszinti helyiségeinek (A/a terület) felújításáról kiviteli tervek készíttetése.”

Munka indítása: a tervezési szerződés hatálybalépését követően

Teljesítés határideje: 75 naptári nap


A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék fel kívánja újíttatni a Szeged, Árpád tér 2. szám alatti épület egyes földszinti helyiségeit, mely alaprajzi módosulásokkal is jár. Tervező feladata a teljeskörű, minden szakágra kiterjedő kiviteli terv elkészítése, amely magában foglalja az építőmesteri, statikai, gépészeti (radiátorok cseréje, termosztatikus szelepekkel és fejekkel, helyiségenkénti klimatizálás) és elektromos (erősáram, gyengeáram) munkák megtervezését, valamint árazott és árazatlan költségvetések készítését. A tervezéshez rendelkezésre állnak az épület felmérési alaprajzai, alaprajzi vázlat a tervezett elrendezésről, illetve a mellékelt, helyiségekre bontott műszaki igénylista.

A tervezés során figyelembe kell venni az épület védettségi kategóriáját! A kiviteli tervek készítésekor az általános építési jogszabályok előírásai szerint kell eljárni, a szükséges egyeztetéseket az illetékes szakhatóságokkal le kell folytatni, jóváhagyó nyilatkozataikat, jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, a tervekhez csatolni kell.

Elektromos tervezési munkák :telefonközpont áthelyezése, tűzjelző berendezés kialakítása átjelzéssel, video-intercomos beléptető rendszer tervezése, belső hálózat kiépítése, 1 plusz kamera üzemének tervezése a meglévő DVR-hez, teljes elektromos hálózat tervezése az épületszárnyra, valamint a meglévő elektromos rendszer és főelosztók felmérése a bővítéshez.

Építész tervezési munkák: alaprajzi módosítások, tartófalban nyíláskiváltás, részleges ablakcserék konszignálással, belső nyílászárócserék, burkolatcserék, felületképzések, árnyékolások, alagsori kazánhelyiség ajtó megfelelőségének vizsgálata, álmennyezetek.

 

Általános előírások:

A tervdokumentációk leadását 4 példány papír alapú és 1 példány elektronikus (CD) formátumban kell teljesíteni PDF és DWG formátumokban.

A tervdokumentációknak tartalmaznia kell árazott és árazatlan tételes költségvetést is Excel programban.

A végleges dokumentálás előtt a tervező köteles a tervet 1 példányban bemutatni illetve leadni, és a műszaki iroda képviselője által kért javítások és hiányosságok pótlása után elvégezni a teljes dokumentálást.

 

A tervek elkészítésénél alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése.

 

A tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljutat.

 

A tervezőnek a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

 

A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a tervezés során személyes konzultációt folytat az Igénylő egység szakembereivel a helyszínen és erről írásos emlékeztetőket készít.

 

Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Terveztő erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.

 

A tervező köteles, a kivitelezésre kiírt pályázatok során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással - a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni. A tervező köteles továbbá a kérdésekre való válaszadások során új költségvetési tételek felmerülése esetén kiegészítő költségvetést összeállítani árazott és árazatlan formában.

 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Időpont: 2021. augusztus 10. (kedd) 10 óra.

Találkozó: Szeged, Árpád tér 2. épület porta

Helyszíni kapcsolattartó: Restás Erika 62/546-724

Kontaktszemély: Kószó Péter, Tel.: +36 30/371-7517; e-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

 

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni:

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

 

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
TERVEZÉSI szerződés tervezet_TTIK Árpád tér felújítás.doc
műszaki tartalom.docx
Felolvasólap.doc
atlathatosagi_nyilatkozat.docx
SZF igényei Árpád tér felújítás - 2 ütem.xlsx
1.sz. melléklet_SZTE Árpád tér 2 fszt állapotrajz.pdf
1.sz. melléklet_SZTE Árpád tér 2 fszt tervezett.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a tervezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kószó Péter, Tel.: +36-62/545-605; E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kószó Péter, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-605, +36 (62) 544-000/5605

email: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Túri és Társai Építő Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 140 000,-Ft+ÁFA