Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11728

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet I. em. 46. boncterem légtechnikai rendszerének, világításának, szennyvízelvezetési rendszerének, nyílászáróinak, burkolatainak, valamint a lift előterének felújítása, előtér zsilipes beléptetésének kiépítése, kiviteli tervek alapján
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11728

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 16 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 60 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya:

SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet I. em. 46. boncterem légtechnikai rendszerének, világításának, szennyvízelvezetési rendszerének, nyílászáróinak, burkolatainak, valamint a lift előterének felújítása, előtér zsilipes beléptetésének kiépítése, kiviteli tervek alapján.

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 60 munkanap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.) épületében az I. emeleti 46. boncterem és a hozzá kapcsolódó helyiségek korszerűsítése, felújítása elengedhetetlen a jelenlegi hazai és EU-s szabványok szerinti működéshez, különös tekintettel a járványügyi helyzet miatti boncolási feladatok megfelelő munkavédelmi körülmények közötti teljesítésre. A gépészeti korszerűsítéssel párhuzamosan építészeti és elektromos kivitelezési munkák is szükségessé váltak. A projekt keretében megvalósítandó a boncterem és a kapcsolódó helyiségeinek felújítása a csatolt kiviteli tervdokumentáció és költségvetés alapján.

A beszerzés részletes ismertetése: ld. csatolt műszaki leírás


A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 3 példányban:
 • beüzemelési jegyzőkönyv
 • garanciapapírok
 • beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)
 • bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat
 • kivitelezői nyilatkozat
 • építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)
 • megvalósulási tervdokumentáció
 • nyomáspróba és érintésvédelmi jegyzőkönyvek
 • további a költségvetésekben szereplő dokumentációk

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

 • 1 fő gépész szerelő (klímaszerelői bizonyítvánnyal)
 • 1 fő villanyszerelő

A pályázathoz kérjük csatolni a szakemberek érvényes jogosultságát alátámasztó dokumentumokat!

 

Általános előírások: ld. csatolt műszaki leírás

 

FONTOS! Pályázatot csak az nyújthat be, aki az SZTE Anatómia Kossuth Lajos sgt.-i épületében, a helyszíni bejáráson felmérésen részt vesz (a helyszínt megtekinti)!

Helyszíni kapcsolattartó: Tóthné Németi Tünde, Tel: +36 62 341-263,

E-mail: office.ioi@med.u-szeged.hu

 

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

 • az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése
 • elvárt jótállás 36 hónap
 • az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni
 • az ajánlatot tételesen, a csatolt árazatlan költségvetés alapján kérjük megadni

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó szerződéses ár: ,-Ft

ÁFA: (27%) ,-Ft

Bruttó szerződéses ár: ,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%): ,-Ft

ÁFA: (27%) ,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó szerződéses ár: ,-Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Letölthető állományok:
Boncterem kiviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetés.zip
Atlathatosagi_nyilatkozat.docx
Felolvasólap_tartalékkerettel_Boncterem felújítása.doc
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_Boncterem felújítás kiviteli tervek alapján.docx
Műszaki_leíras_Boncterem felújítása.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Flach Árpád, Tel.: +36-30/174-6971; E-mail: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Flach Árpád, gépész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36-30/174-6971

email: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bertók és Társa Kft.
Nyertes ajánlati ár: 20 779 040,-Ft+ÁFA