Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11714

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Szeged, Mars tér 20. sz. alatti épület II. emeletén karbantartási munkák végzése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11714

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 04 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. augusztus 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. augusztus

Teljesítési határidő: 2021. augusztus 31. (Megrendelőnek a teljesítési időre történő megvalósuláshoz kiemelt érdeke fűződik)

 

A beszerzés tárgya: SZTE Szeged, Mars tér 20. sz. alatti épület II. emeletén karbantartási munkák végzése.

 

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Szeged, Mars tér 20. sz. alatti épület II. emeletén karbantartási munkák végzése. A mellékletben szereplő műszaki tartalommal.

 

A kitöltött és cégszerűen aláírt Felolvasólapot és az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

 

1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla:

A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

 

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

 

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Felolvasólap.doc
webra kiírás.docx
Vállalkozási szerződés-tervezet_ÁJTK Mars tér 20..doc
1.sz. melléklet_alaprajz.pdf
1.sz. melléklet_KARBANTARTÁS- ÁJTK_Mars tér 20. II. em.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Stammer Árpád, Tel.: +36-62/544-150; E-mail: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.


A Szegedi Tudományegyetem jelenleg hatályban lévő Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján - amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Ft-ot - érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Vállalkozót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Stammer Árpád, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-150, +36 (62) 544-000/4150

email: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Építek Plusz Kft.
Nyertes ajánlati ár: 828 864,-Ft+ÁFA