Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11710


Kérdésekkel-válaszokkal kiegészített ajánlattételi felhívás

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Az SZTE Fogklinika (Szeged, Tisza Lajos krt. 64.) oktató centrumának bővítéséhez műszaki kiviteli tervek készítése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11710

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 02 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: „Az SZTE Fogklinika (Szeged, Tisza Lajos krt. 64.) oktató centrumának bővítéséhez műszaki kiviteli tervek készítése.”

 

Munka indítása: a tervezési szerződés hatálybalépését követően

 

Befejezési határidő:

Teljesítés határideje: 60 naptári nap


A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Fogklinika (Szeged, Tisza Lajos krt. 64.) II. emeleti, „OC2” nevű oktatási centrumában a hallgatói létszám növekedése miatt szükséges a gyakorlati helyek számának bővítése, amelyet Megrendelő az alaprajzi elrendezés megváltoztatásával, és új fogászati kezelőegységek beépítésével kíván biztosítani. Tervező feladata a teljeskörű, minden szakágra kiterjedő kiviteli terv elkészítése, amely magában foglalja az építőmesteri, gépészeti és elektromos (erősáram, gyengeáram) munkák megtervezését, valamint árazott és árazatlan költségvetés-kiírásokat. A tervezéshez rendelkezésre állnak az épület felmérési alaprajzai, alaprajzi vázlat a tervezett elrendezésről és egyéb műszaki paraméterekről, illetve a kezelő egységek típusának meghatározása, helyigénnyel.

 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt. 64.

Időpont: 2021. július 28. (szerda), 13:00 óra

Kontaktszemély: György Anikó, Tel.: +36 30/355-6083; e-mail: gyorgy.aniko@gmf.u-szeged.hu

 

A Vállalási árat a következő bontásban kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár:

,- Ft

Áfa összege (27%):

,- Ft

Bruttó ajánlati ár:

,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

 

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
WEBRA KIÍRÁS_FOK_OC2.docx
FELOLVASÓLAP_FOK_OC2.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
1.sz. melléklet_Alaprajzok és műszaki specifikáció.zip
2.sz. melléklet_Szakmai kérdések és válaszok.docx
Mód_TERVEZÉSI szerződés tervezet_ FOK_OC2.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a tervezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

György Anikó, Tel.: +36-30/355-6083; E-mail: gyorgy.aniko@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.


A Szegedi Tudományegyetem jelenleg érvényben lévő Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2mft-ot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Vállalkozót/ Szolgáltatót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: György Anikó, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-147, +36 (62) 544-000/4147

email: gyorgy.aniko@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: ARTaudio Építésztervező Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 945 000,-Ft+ÁFA