Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11698

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ udvari hibás szennyvízcsatorna csőszakasz javítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11698

Ajánlattételi határidő: 2021. július 26 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 60 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya:

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ udvari hibás szennyvízcsatorna csőszakasz javítása.

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 60 munkanap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ (Szeged, Boldogasszony sgt. 8.) udvarán lévő térszint alatti szennyvízvezetékek megsérültek ez által nem látja el funkcióját, rendszeres dugulás tapasztalható a rendszerben. A beruházás célja az érintett csőszakaszok helyreállítása, a dugulások megszüntetése a mellékelt csatornavizsgálati jegyzőkönyv alapján.

A beszerzés részletes ismertetése:

A projekt keretében el szükséges végezni a csatolt csatornavizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott csatornaszakaszok feltárását, cseréjét és visszajavítását. A hibák pontos helyének meghatározásában segítséget nyújt a mellékletben szereplő udvari helyszínrajz, illetve igény esetén rendelkezésre bocsátjuk az előzetes csatorna kamerázás kamerafelvételeit.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • a 3. és 4. számú aknák közötti csőszakasz feltárását, bontását, az idegen anyag eltávolítását, a kibontott csőszakasz helyreállítását, a föld visszatermelését tömörítéssel, az eredeti járófelület helyreállítását, új 15 cm vastagságú teherhordó betonozott felületképzést
 • a 4. és 5. számú aknák közötti csatorna cső törésének feltárását, betonbontással, földkiemeléssel, a csatornaszakasz javítását, új, nagy teherbírású öntöttvas csapadékvíznyelő beépítését és csatorna hálózatra kötését, a föld visszatermelését tömörítéssel, új 15 cm vastagságú teherhordó betonozott felületképzést
 • a csőszakasz cserék utáni átmosatás, tisztítás és új kamerás vizsgálat költségeit
 • az építési hulladék, törmelék elszállítását

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

 • beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)
 • bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat
 • kivitelezői nyilatkozat
 • csatorna kamerázás felvételei

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

 • 1 fő gépész szerelő

A pályázathoz kérjük csatolni a szakemberek érvényes jogosultságát alátámasztó dokumentumokat!

 

Általános előírások: ld. csatolt műszaki leírás

 

A pályázat benyújtásának nem feltétele a helyszíni bejárás. Amennyiben igény van rá, előre egyeztetett időpontban van rá lehetőség.

Helyszíni kapcsolattartó: Katona Martina, Tel.: +36305839083

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

 • az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése
 • elvárt jótállás 36 hónap
 • az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft

Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft

Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (5 %): ……………….,-Ft

Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Atlathatosagi_nyilatkozat.docx
Felolvasólap_tartalékkerettel_JUGYU csatornaszakasz cseréje.doc
Műszaki_leíras_JUGYU csatornaszakasz cseréje.docx
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_JUGYU csatornaszakasz cseréje.docx
1.sz. melléklet_Csatornavizsgálat jegyzőkönyv_JuGyu.pdf
1.sz. melléklet_terület alaprajz.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Flach Árpád, Tel.: +36-30/174-6971; E-mail: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Flach Árpád, gépész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36-30/174-6971

email: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: NoLi Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 318 751,-Ft+ÁFA