Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11691

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi Otthonos Óvodájában, alagsori helyiségekben vakolat rehabilitáció épületszigetelő szakmérnök által készített kiegészített emlékeztető figyelembevételével
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11691

Ajánlattételi határidő: 2021. július 23 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület dokumentált átadástól számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Igény megnevezése: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi Otthonos Óvodájában, alagsori helyiségekben vakolat rehabilitáció épületszigetelő szakmérnök által készített kiegészített emlékeztető figyelembevételével.

Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően

Befejezési határidő: munkaterület dokumentált átadástól számított 30 naptári nap

Helyszín: 6722 Szeged, Batthyány u. 5.

 

Igény rövid szakmai leírása: kb. 202 m2 vakolatrehabilitáció a 4925 számú emlékeztető és szigetelési szakmérnök javaslata alapján, injektálást követően

Az utólagos falszigetelések elkészítését követően (a bevonatszigetelés mechanikai védelmére is) a felvizesedett, sószennyezett falazatok zónájában (a látható károsodáson túl minimum 70-100 cm-rel) felújító vakolatok alkalmazása szükséges. Javasoljuk a vakolat-rehabilitációt az alábbi technológiai sorrendben elvégezni:

1. A bevonat szigeteléssel ellátott felület gúzolása MC OXAL VORSPRITZMÖRTEL, BAUMIT SANOVA ELŐFRÖCSKÖLŐ, előkevert sólekötő gúzréteg alkalmazásával, a felület 100%-án

2. MC OXAL PORENGRUNDPUTZ, BAUMIT SANOVA PUFFER, sótároló alapvakolat felhordása minimum 15 mm vastagságban

3. MC OXAL VERTPUTZ, BAUMIT SANOVA W felújító vakolat felhordása minimum 20 mm vastagságban

4. BAUMIT SANOVA FEINPUTZ simítóvakolat felhordása kb. 2-4 mm-es vastagságban

5. Alapozás után felületképzés a beltérben szilikátbázisú (STO SIL IN) festéssel a szükség szerinti rétegszámban

Jelen ajánlat az injektálást nem tartalmazza, az külön eljárás tárgyát képezi.

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Találkozó: SZTE Óvoda (Batthyány u. 5. bejárata előtt)

Időpont: 2021. július 20. (kedd), 9:00 óra

Kontaktszemély: Óvodavezető; elérhetősége: +36 30/846-6746

 

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

 

Szükséges dokumentumok:

  • Kivitelezői nyilatkozat
  • Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)
  • Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

 

Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

 

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_JuGyu Gyakorló Ovi vakolat rehabilitáció.docx
Műszaki tartalom.doc
Felolvasólap_tartalékkerettel.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Árazatlan költségvetés_SZTE Battyányi Óvoda vakolása.xls
1.sz. melléklet_Alaprajz.pdf
1.sz. melléklet_4925 sz. emlékeztető kiegészítés helyszíni szemléről.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Milihovszki Karolina, Tel.: +36-62/545-625, +36-30/174-6979; E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Milihovszki Karolina, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-625, +36 (62) 544-000/5625

email: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Miksi Bau Kft.
Nyertes ajánlati ár: 12 848 721,-Ft+ÁFA