Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11682

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Bőrgyógyászati Klinika, HCEMM labor fűtésrendszer korszerűsítése és további radiátorok beépítése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11682

Ajánlattételi határidő: 2021. július 26 08:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Munkaterület átadásától számított 5 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Tárgy: SZTE SZAKK Bőrgyógyászati Klinika, HCEMM labor fűtésrendszer korszerűsítése és további radiátorok beépítése

Feladat részletezése:

 • Tárgyaló helyiségben a meglévő radiátor bővítése 2 db 2041W teljesítményű lapradiátorral a tetőtéri ablakok alá,
 • Irodai helyiség, ablak alatti lapradiátor cseréje 1 db nagyobb 1476W teljesítményű lapradiátorra,
 • Professzori iroda meglévő lapradiátor lecserélése, nagyobb 1845W teljesítményű lapradiátorra,
 • Sejttenyészeti labor meglévő lapradiátor bővítése, 1 db falra szerelt 923W és 1 db 1292W teljesítményű lapradiátorra, valamint 1 db ablak alá szerelt 1292W teljesítményű lapradiátorra,
 • Műszerszoba, 2 db tetőtéri ablak alá szerelt lapradiátor cseréje 2 db nagyobb 2547W teljesítményű lapradiátorra,
 • Folyosó 1 db 554W teljesítményű lapradiátor bővítése 1 db 1661W teljesítményű lapradiátorral,
 • Vezetői iroda 1 db 830W teljesítményű lapradiátor bővítése 1 db 1292W teljesítményű lapradiátorral,
 • Zuhanyzó helyiség meglévő fűtéscső-csonkra felszerelni 1 db 581W teljesítményű lapradiátort,
 • a keletkezett törmelék, leszerelt radiátorok, szerelvények elszállítása, helyreállítási munkálatok,
 • a munka elvégzéséhez szükséges a kiviteli tervdokumentációt figyelembe venni,
 • elvégzett munka dokumentálása.

Munkavégzés helye: SZTE SZAKK Petri Gábor Klinikai Tömb

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 5 naptári nap.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít, amelyet előzetesen egyeztetni szükséges.

Szakmai kapcsolattartó/ kontaktszemély: Onozó András (onozo.andras@med.u-szeged.hu)

Tel.: +36 30/600-2478

Teljesítés:

 • A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
 • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
 • Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Csóti Ferenc műszaki igazgató

A pályázatból kizáró okok:

 • Árazatlan költségvetés benyújtásának elmulasztása.


Általános követelmények, előírások: ld. csatolt melléklet


A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.Letölthető állományok:
Árazatlan költségvetés_HCEMM labor korszerűsítés.xls
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Felolvasólap.doc
Specifikáció_HCEMM labor korszerűsítés.docx
Vállalkozási szerződés-tervezet_HCEMM labor fűtéskorszerűsítés.doc
1.sz. melléklet_Fűtési rendszer kiviteli terv.zip
2.sz. melléklet_Kérdések-válaszok.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződés-tervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Martonosi Attila Csaba, KÜI irodavezető

martonosi.attila@szte.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-62/342-502, +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Walter Építőipari Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 187 051,-Ft+ÁFA