Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11670

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Nyugati Telephely "B" épület 2. emeletén PVC burkolat javítása és tisztasági festés
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11670

Ajánlattételi határidő: 2021. július 16 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Tárgy: SZTE SZAKK Nyugati Telephely "B" épület 2. emeletén PVC burkolat javítása és tisztasági festés

Feladat rövid leírása:

 • PVC burkolat bontása 95 m2,
 • Meglévő aljzat kiegyenlítése 95 m2,
 • Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése 95 m2,
 • PVC burkolat gépi takarítása 690 m2,
 • Ablakpárkány cseréje 40 m,
 • Fa felületek mázolása 181 m2,
 • tisztasági festés 2558 m2,
 • durva takarítás.

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap.

 

 • Ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést töltse ki árajánlat gyanánt.
 • A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
 • Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít egy általa megjelölt időpontban. Ajánlattevő a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát előre jelezni köteles a szakmai kapcsolattartónak.

Helyszíni bejárás ideje: 2021.07.13. (kedd) 10:30

Helyszín: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57., Nyugati Telephely főporta

Szakmai kapcsolattartó: Gábor Zoltán (gabor.zoltan@gmf.u-szeged.hu), Tel.: 06/30-293-3667

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

Teljesítés:

 • A Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
 • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
 • Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

 • Árazatlan költségvetés benyújtásának elmulasztása.

Általános követelmények, előírások: ld. csatolt műszaki specifikáció

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.Letölthető állományok:
Árazatlan költségvetés_Arc, állcsont PVC javítás, festés.xls
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Építési- kivitelezési szerződés- tervezet_Ny. Th. PVC burk. javítás, tiszt. festés.docx
Felolvasólap.doc
Műszaki specifikáció_Arc, állcsont PVC javítás, festés.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési- kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.


A Szegedi Tudományegyetem jelenleg hatályban lévő Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján - amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Ft-ot - érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Vállalkozót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Martonosi Attila Csaba, KÜI irodavezető

martonosi.attila@szte.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-62/342-502, +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: General Control Kft.
Nyertes ajánlati ár: 7 668 192,-Ft+ÁFA