Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11658


Kérdésekkel és válaszokkal kiegészített ajánlattételi felhívás

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK 410 ágyas Klinikán nyílászárók cseréje
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11658

Ajánlattételi határidő: 2021. július 20 12:30

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a dokumentált munkaterület átadást követő 60 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Tárgy: SZTE SZAKK 410 ágyas Klinikán nyílászárók cseréje


A megrendelő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít, amelynek időpontja: egyeztetés alapján

Helyszíne: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. Klinikai Üzemeltetési Iroda

Kontaktszemély: Dunai Károly, Tel.: +36 30/334-6160; +36 62/544-554,

A helyszíni bejáráson való részvétel opcionális.


A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.


A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, tételesen a kiadott árazatlan költségvetés beárazásával.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.


A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.


Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Árazatlan költségvetés_410 ágyas klinika nyílászáró csere.xlsx
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Építési- Kivitelezési szerződés tervezet_410 ágyas klinika nyílászáró csere.docx
Felolvasólap.doc
Kérdések-válaszok.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési- kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.


Ajánlatkérő jelen kiírást feltételes beszerzési eljárásként kezdeményezi.

Indok: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárását, mint feltételes beszerzési eljárást folytatja le. A beszerzésre vonatkozó iratanyag továbbításra került az ITM felé, az Operatív Törzs részéről történő engedélyeztetése folyamatban van. Annak hiányát az Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely okán az eljárást annak bármelyik szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja. A beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre vonatkozó jelen pont szerinti engedélykérelem elutasítását Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné válásának okaként határozza meg és elállhat a további jogkövetkezményektől.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Martonosi Attila Csaba, KÜI irodavezető

martonosi.attila@szte.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-62/342-502, +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás értékelés alatt áll.