Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11650

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél lévő ablak és split, multi klímaberendezések eseti javítása, karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11650

Ajánlattételi határidő: 2021. július 13 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötéstől számított 365 naptári nap illetve a megadott keretösszeg lehívásáig

A beszerzés rövid ismertetője:

Tárgy: Az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél lévő ablak és split, multi klímaberendezések eseti javítása, karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése.


Szállítás, teljesítés tervezett időpontja:

Szerződéskötéstől számított 365 naptári nap illetve a megadott keretösszeg lehívásáig.

 

A teljesítés helyei:

Az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél.

 

 A beszerzés tárgya és mennyisége, ajánlattételi/ árazási szempontok:

Az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél lévő ablak és mobil, valamint split és multi klímaberendezések eseti javítása, karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése.

 

Eseti javítás rezsióradíja:

 • Rezsióradíjon a javítással eltöltött 1 órai időszak díját értjük. A rezsióradíj fedezetet kell, hogy nyújtson a leendő vállalkozónak a javítás munkadíján kívül a kiszállási díjra, a műhelyben történő javítás esetén a ki és beszállítás költségére. A javításra fordított munkaidő akként számítandó, hogy az első megkezdett óra egy órának számít, viszont ezenfelül minden megkezdett fél órát számíthat fel a leendő vállalkozó. Az egyes javítások esetén a javításra fordított munkaidőt összeszorozva a nettó rezsióradíjjal kapjuk meg a javítás munkadíj nettó értékét (Ft/óra).

 

Karbantartási munkadíj:

 • Az ajánlatkérő a klímák eseti megrendelésére történő karbantartási díját érti kiszállási díjjal (alkalom/nettó Ft). Az ajánlattevő adja meg az ajánlott karbantartási díjait. A karbantartás a klímaberendezések teljesítmény és energiafelhasználás gyári specifikációjának, valamint a készülékek hosszú élettartalmának elérését segíti. Az előforduló kisebb hibákat megszünteti, megelőzi a nagyobb meghibásodást. A karbantartás során elvégzendő feladatok:
 •  A split klíma beltéri egységek tisztításának menete:
 • Porszűrők portalanítása, folyóvizes lemosása.
 • Szűrőbetétek lemosása, szükség szerinti cseréje.
 • A hőcserélő tisztítása, fertőtlenítése.
 • A nagyon elkoszolódott készülék teljes szétszerelése, tisztítása.
 • Vegyszeres kezelés, fertőtlenítés, a baktérium, penész, gombatelepek kialakulásának megelőzése.
 • Hibaellenőrzés
 • A kültéri egység ellenőrzése:
 • Sűrített levegős tisztítás.
 • Csatlakozók ellenőrzése
 • Gáznyomás mérés.
 • Kültéri egység hőcserélőjének átmosása tisztító szerrel
 • Hibaellenőrzés

 

Reagálókészség:

 • Az ajánlatkérő reagálási időn a munkaidőben 7 és 17 óra közötti időszakban az értesítéstől a munkamegkezdésig eltelt időt érti, mely idő nem haladhatja meg a 24 órát.

 

Jótállás:

 • Az ajánlatkérő az eseti javítás és szükséges időszakonkénti karbantartás során javított, vagy karbantartott részegység ismételt meghibásodása esetén vállalt jótállás időtartalma min 1 év.

 

Adatszolgáltatás:

 • Az ajánlatkérő az adatszolgáltatás alatt az érti, hogy a klímaberendezések karbantartása, javítása során az ajánlattevőnek dokumentálnia kell a klímaberendezés főbb műszaki paramétereit (típus, hűtőközeg fajtája, gy.szám, beépítési helyét), berendezésenként évente 1 alkalommal és azt a megrendelőnek a munka végeztével át kell adnia.

 

Ajánlati feltételek és alkalmassági/alkalmatlansági szempontok:

A szerződés megkötésétől számított egy éven keresztül köteles a Vállalkozó a Megrendelő számára az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél eseti megrendelésre klíma berendezéseket karbantartani, javítani, az ajánlatban szereplő árakkal teljesíteni, legfeljebb nettó 14.5 millió Ft összeghatárig. A Megrendelő írásos megrendelése esetén a Vállalkozó köteles a megrendelt munkát 5 munkanapon belül elvégezni. A megrendelt és elvégzett munkát a Vállalkozó munkalapon leigazoltatja az Intézet vagy Kar képviselőjével. Az elvégzett munka számlázásának feltétele a leigazolt munkalap valamint a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás.

 

Általános követelmények: ld. csatolt dokumentum

 

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához megkövetelt adatok és a megkövetelt igazolási módok az alábbiak (pályázat mellékleteként kötelezően csatolandó anyagok!):

Műszaki, szakmai alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az ajánlattevőnek és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen szükséges benyújtani:

 • Nyilatkozzon, hogy rendelkezik 2 db szerviz kocsival és nyújtsa be forgalmi engedélyének egyszerű másolatát. Ha nem a szerviz kocsi tulajdonosa, akkor nyújtsa be a használati jogát tartalmazó szerződés egyszerű másolatát.
 • Nyilatkozzon, nyertesség esetén biztosítani fog kosaras szerviz kocsit (min: 12m).
 • Mutassa be szakembereit az általuk aláírt szakmai önéletrajzzal (amely szerint rendelkeznek legalább egy év gyakorlati idővel, valamint amely ismerteti képzettségüket és végzettségüket) és csatolja a képesített személyek érvényes jogosultságát - amelyből legalább 1 fő rendelkezik H-I. kategóriára érvényes jogosultsággal - a NKVH rendszerből.
 • Kérjük, adja meg a Nemzet Klímavédelmi Hatóság rendszerében szereplő Céges regisztrációs számát.

 

Az alkalmasság minimum követelménye (i):

Műszaki, szakmai alkalmasságot kizáró tényező, amelynek az ajánlattevőnek és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók együttesen is megfelelhetnek.

 

Alkalmatlannak minősíthető az ajánlattevő, ha

Alkalmatlan, ha nem csatolja a képesített személyek (6 fő) érvényes jogosultságát - amelyből legalább 1 fő rendelkezik H-I. kategóriára érvényes jogosultsággal - a NKVH rendszerből.

Alkalmatlan, ha nem szerepel érvényes regisztrációval Nemzet Klímavédelmi Hatóság rendszerében

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik ISO 9001, ISO 14001, minősítéssel.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő munkabiztonsági (pl. SCC/VCA) szakemberrel.

Konzorciumi partnerség esetén a konzorciumi tagok közül legalább egyik tagnak rendelkeznie kell a fenti feltételekkel!


Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot és felolvasólapot az ajánlatukhoz (2.sz._melleklet_arazotabla) csatolni.Letölthető állományok:
2.sz._melleklet_arazotabla.xlsx
atlathatosagi_nyilatkozat3.docx
felolvasolap.doc
muszaki_leiras1.docx
nyilatkozat_alvallalkozok_bevonasarol_szerk..docx
Vállalkozási keretszerződés tervezet és 1.sz. melléklet.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Sári Krisztián, Tel.: +36 62/545-646; E-mail: sari.krisztian@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.


A Szegedi Tudományegyetem jelenleg hatályban lévő Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján - amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Ft-ot - érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Vállalkozót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Sári Krisztián, gépész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda, tel: +36 (62) 545-646, +36 (62) 544-000/5646

email: sari.krisztian@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: KLÍMAKARB-2021 KONZORCIUM
Nyertes ajánlati ár: 14 499 400,-Ft+ÁFA