Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11655

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Konténeres motorfékterem szakszerű áttelepítése a Szegedi Tudományegyetem telephelyei között
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11655

Ajánlattételi határidő: 2021. július 09 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a dokumentált munkaterület átadástól számított 100 naptári nap, de legkésőbb a fedezetül szolgáló pályázati forrás zárulása okán 2021. október 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Feladat: Konténeres motorfékterem szakszerű áttelepítése a Szegedi Tudományegyetem telephelyei között (Konténer jelenlegi helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 9. 01392/27 hrsz, Áttelepítési helyszín: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3. hrsz.: 01392/19)


Műszaki tartalom: ld. csatolt műszaki tartalom


Betanítás és dokumentáció:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

Jótállás: min. 12 hónap


A megrendelő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít, amelynek időpontja: előzetes egyeztetés alapján

Helyszíne: előzetes egyeztetés alapján

Kontaktszemély: Dobó Gábor, Tel.: +36-30/631-9743; E-mail: dobo.gabor@gmf.u-szeged.hu

A helyszíni bejáráson való részvétel opcionális.


A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.


A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.


Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Letölthető állományok:
1sz. melléklet_Áttelepítés műszaki tartalom.docx
1sz. melléklet_Helyszinrajz_uj_telepitesi_helyszin.png
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Felolvasólap.doc
Kivitelezési szerződés-tervezet_Konténeres motorfékterem áttelepítés.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Dobó Gábor, Tel.: +36-30/631-9743; E-mail: dobo.gabor@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dobó Gábor, stratégiai projektek, műszaki projektkoordinátor SZTE Minőségfejlesztési és Stratégiai Főigazgatóság, tel: +36 (62) 546-598, +36 (62) 544-000/6598

email: dobo.gabor@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Energotest Diagnosztikai Automatizálási Kft.
Nyertes ajánlati ár: 14 503 000,-Ft+ÁFA