Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11654

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE MGK III. és IV. épületek szintjeinek erős-és gyengeáramú tervezése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11654

Ajánlattételi határidő: 2021. július 12 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés megkötését követő 90 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Teljesítés tervezett időpontja: A szerződés megkötését követő 90 naptári nap

A beszerzés tárgya: SZTE Mezőgazdasági Kar oktatási campusának III. és IV. épületeinek erős-és gyengeáramú teljes körű tervezési munkái

 

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Mezőgazdasági Kar oktatási campus III. és IV. épületek szintjeinek elektromos hálózata a 70-es években készült, ami a mai kor követelményeinek nem felel meg. Az épület teljes erős-és gyengeáramú villamos hálózatát fel kell újítani, amihez a szintek elektromos tervezése nélkülözhetetlen.

 

A beszerzési eljáráshoz szükséges információk:

-Erősáramú tervezés (fővezetékek, elosztók, világítási-és dugalj áramkörök)

-Gyengeáramú tervezés (beléptető, kamera, riasztó, számítógép)

- Tűzjelző rendszer tervezése

- Villámvédelmi rendszer tervezése

 

A tervezéshez szükséges egyéb információk:

-Tervezési határ az épület mérőjétől

- 1. sz. melléklet szerint

- DWG formátumú alaprajz biztosítása

 

Ajánlati/ vállalási feltételek:

- Érvényes ajánlatot csak attól a vállalkozótól áll módunkban elfogadni, aki a bejáráson megjelent

- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

- Kivitelezés időszakában, szükség esetén havi egyszeri egyeztetésen való megjelenés (max. 6 alkalom)

- Telefonos és email elérhetőség biztosítása

-Árazott és árazatlan költségvetés készítése

-Megfelelő tartalékok (áramkörök, fővezetékek) figyelembe vétele

- A betervezett anyagok kiváltásának lehetősége azonos műszaki tartalom mellett

 

Általános elektromos előírások:

A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információkat az elvégzendő munka részének kell tekinteni.

 

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A megrendelő előleget nem fizet.

 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Időpont: 2021. július 8. (csütörtök), 10:00 óra

Kontaktszemély: Hulmann Ferenc, Tel: +36-30/174-6978, E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.huLetölthető állományok:
TERVEZÉSI szerződés tervezet_ SZTE MGK.doc
Műszaki leírás SZTE MGK III. és IV.épület szintjeinek erős-és gyengeáramú tervezése.doc
Felolvasólap (új) MGK III. és IV. épület szintjeinek erős-és gyengeáramú tervezése.doc
Átláthatósági nyilatkozat.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a tervezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Hulmann Ferenc, Tel.: +36-30/174-6978; E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Hulmann Ferenc, elektromos műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-586, +36 (62) 544-000/4586 +36-30/174-6978

email: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Szalóki Tamás e.v.
Nyertes ajánlati ár: 4 580 000,-Ft+ÁFA