Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11644

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: T5, T6 gőzkazán hatósági szilárdsági vizsgálata
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11644

Ajánlattételi határidő: 2021. július 06 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadástól számított 90 munkanapon belül (a területi kazánfelügyelő elfoglaltságától függően)

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: T5, T6 gőzkazánok hatósági szilárdsági vizsgálata

 

Befejezési határidő: 2021.

 

Információt ad: Borbély Attila kazánüzem vezető Tel:06 30 371-7512

 

A munka rövid ismertetése:

T5, T6 gőzkazánok hatósági szilárdsági vizsgálata:

A vizsgálatra történő felkészítés (tisztítás stb.), az ellenőrzés megrendelése, időpont egyeztetés. valamint a szakértői díj kiegyenlítése.

 

Kazánok vonatkozásában végzendő munka (módosulatok elképzelhetőek a vizsgáló Felügyelő utasításának megfelelően):

- berendezés leválasztása az üzemi rendszerről

- záró szerelvények blindelése

- fedelek, szerelvények leszerelése

- illeszkedő felületek tisztítása, ellenőrzése és szükség szerinti javítása

- tömítések cseréje

- víztér, füstgáz oldal tisztítása, mosása nagynyomású mosóberendezéssel

- biztonsági szelepek ellenőrzése

- 1 db nyomásmérő cseréje (160 mm 0-25 bar)

- a hatósági vizsgálaton történő részvétel és munkavégzés

- berendezés házi- és hatósági nyomáspróbája

- 2 db ARI motoros szelep javítása szakműhelyben

- 2 db iszapoló szerelvény cseréje KLINGER dugattyús szelepre (DN20 PN40, Dn40 Pn40) beszerzéssel együtt

- berendezés üzemi rendszerhez történő csatlakoztatása, beüzemelés.

 

A nyertes pályázó feladata a vizsgálatok bejelentése, a vizsgálati időpont(ok) egyeztetése, valamint a vizsgálati díjak kiegyenlítése. Kérjük figyelembe venni, hogy az Egyetem illetékmentességet élvez!

 

Az esetlegesen feltárt hiányosságok javítása külön kiírás keretében történik!Letölthető állományok:
Vállalkozói szerződés-tervezet_T5 T6 szilárdsági vizsgálat.doc
Műszaki leírás.docx
felolvasolap_T5 T6 szilárdsági vizsgálat.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Borbély Attila, Tel.: +36-30/371-7512; E-mail: borbely.attila@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Borbély Attila, kazánházvezető SZTE Műszaki Igazgatóság Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda, tel: +36 (62) 545-966, +36 (62) 544-000/5966

email: borbely.attila@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Thermo Szerviz Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 466 697,-Ft+ÁFA