Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11623


Módosított teljesítési határidővel és vállalkozói kérdésre adott válasszal kiegészítve!

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Az SZTE Biológiai épület (Szeged, Középfasor 52., hrsz.: 1732) új szárny tetőszigetelés javításához szakvélemény készítése, és a szakvélemény alapján kiviteli terv készítése a helyreállítás tervezésére, költségvetés készítése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11623

Ajánlattételi határidő: 2021. július 08 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Tervezői teljesítés véghatáridő: 50 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

Vállalkozói kérdésekre adott válasz:


  1. A helyszíni szemlén bejárt tetőfelületek, az előtér és a büfé feletti tetőfelületek alapterülete összesen 1770 m2.


A beszerzés tárgya:

„Az SZTE Biológiai épület (Szeged, Középfasor 52., hrsz.:1732) új szárny tetőszigetelés javításához szakvélemény készítése és a szakvélemény alapján kiviteli terv készítése a helyreállítás tervezésére, költségvetés készítése”

 

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton történő megküldésétől

 

Módosított befejezési határidő:

Szakvélemény és kiviteli terv határideje: 40 munkanap

Kiviteli terv megrendelői véleményezése: 5 munkanap

Kiviteli terv szeződésszerű dokumentálása: 5 munkanap

Tervezői teljesítési határideje: 50 munkanap

 

A beszerzés rövid ismertetője:

Az épület zárószinti helyiségeiben 8 helyen beázás illetve nedvesedés nyomai láthatók a mennyezeten. A beázás megszüntetéséhez szakértői vélemény készítése szükséges, a szakértői vélemény alapján az SZTE Biológiai épület (Szeged, Középfasor 52., hrsz.: 1732) alatti új szárnyánál el kell készíteni a tetőszigetelés javításának kiviteli tervét.

A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.

 

A tervek átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excell file DVD adathordozón

 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Közép fasor 52.

Időpont: 2021. június 25. (péntek), 10:00 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston; kiss.agoston.jozsef@szte.hu; +36 30/174-6976

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

 

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

 

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

  1. az alábbi szakemberekkel:
    • 1 fő felsőfokú végzettségű É jelű korlátlan építész tervezővel,

A szakember meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), kamarai

jogosultságot igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.

 

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

 

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
MÓD_TERVEZÉSI szerződés tervezet_Biológia_Középfasor 52.doc
MÓD_Műszaki leírás_Biológia_Középfasor 52.docx
Felolvasólap_Biológia_Középfasor 52.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx-1.doc.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a tervezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kiss Ágoston, Tel.: +36-30/174-6976; E-mail: kiss.agoston.jozsef@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kiss Ágoston, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36-30/174-6976

email: kiss.agoston.jozsef@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: ARTaudio Építésztervező Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 800 000,-Ft+ÁFA