Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11621

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Béke Kollégium lakószoba ajtóinak mázolási munkavégzése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11621

Ajánlattételi határidő: 2021. június 29 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A dokumentált munkaterület átadástól számított 30 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

Igény megnevezése: „SZTE Béke Kollégium lakószoba ajtóinak mázolási munkavégzése”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: A dokumentált munkaterület átadástól számított 30 munkanap

Helyszín: 6722 Szeged, Béke u. 11-13.

Igény rövid szakmai leírása: kb. 284 m2 mázolás


Ajtók mázolása

  • Előkészítő munkák: régi felületek átkaparása, átcsiszolása, portalanítása. Fafelület beeresztése, simító tapaszolás szükséges helyeken.
  • A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

Érvényes ajánlatadás feltétele az előzetes helyszíni bejáráson való részvétel!

 

Általános előírások: ld. csatolt dokumentáció

 

Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

SZTE Béke Kollégium (Szeged, Béke u. 11-13. bejárata előtt)

2021. június 24. (csütörtök) 9 óra

Kontaktszemély: Milihovszki Karolina; +36 (62) 545-625; +36 30/174-6979,

E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu


A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, tételesen a kiadott árazatlan költségvetés beárazásával.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.


A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):……………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………….…,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:………..………,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Letölthető állományok:
Árazatlan költségvetés.xls
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_Béke Koll. ajtómázolás.docx
Felolvasólap_tartalékkerettel.doc
Műszaki tartalom.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartók:

Milihovszki Karolina, Tel.: +36 62/545-625, +36 30/174-6979; E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Milihovszki Karolina, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-625, +36 (62) 544-000/5625

email: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Miksi Bau Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 248 578,-Ft+ÁFA