Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11620

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola 3209-es teremben történt csőrepedés utáni helyreállítási munkák
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11620

Ajánlattételi határidő: 2021. június 28 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 15 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 15 naptári nap

 

A beszerzés tárgya: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola 3209-es teremben történt csőrepedés utáni helyreállítási munkák

Helye: Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

 

A beszerzés rövid ismertetője:

Az iskola magasföldszint 3209-es termében csőrepedés történt, minek következtében a parketta elázott, illetve az alatta lévő alagsori helyiségek (3114, 3115, 3116) leáztak.

Feladat, a 3209-es terem parketta csiszolása és lakkozása, illetve a 3114, 3115 és 3116 helyiségek kifestése az előkészítő munkák elvégzése után.

 

A munkavégzés várható kezdési időpontja: 2021. augusztus közepe

 

Építész műszaki leírás:

 

parketta felújítás a 3209-es teremben

  • Szegélylécek eltávolítása, felvált parkettarészek elbontása (termet kettéválasztó sávban).
  • Elbontott sávban új parketta lerakása ragasztással, szükség szerinti további javítások, pótlások elvégzése.
  • Parketta csiszolása, lakkozása. A lakkozást Gemini oldószeres lakkal kell végezni, alapozás után, minimum 2 rétegben, öntött kivitelben!
  • Új szegélylécek elhelyezése.

 

festési munkák a 3114, 3115 és 3116 helyiségekben

  • Falak és mennyezetek lekaparása, a felhólyagzott felületek eltávolítása.
  • Felületek mélyalapozása.
  • Teljes felület átkenése Wallkyd oldószeres falfestékkel, beázási sárgulások szigetelése.
  • Felületek glettelése, csiszolása.
  • Teljes felület alapozása és festése minimum 2 rétegben.

 

Építési és bontási hulladék elszállítása.

Munkálatok utáni finomtakarítás.

 

Általános előírások: ld. csatolt dokumentáció

 

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai.

Kivitelezői nyilatkozat.

 

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, tételesen a kiadott árazatlan költségvetés beárazásával.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. (az épület főbejáratánál)

Időpont: 2021. június 23. (szerda) 9 óra

Helyi kapcsolattartó: Katona Martina, Tel: +36 62/544-755
Kontaktszemély: Kószó Péter, Tel.: +36 62/545-605; +36 30/371-7517, E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Figyelem! Ajánlatot kizárólag a helyszíni bejáráson részt vett Vállalkozóktól fogadunk el!Letölthető állományok:
alaprajz JGYPK alagsor.pdf
alaprajz JGYPK magasföldszint.pdf
árazatlan költségevetés JGYPK leázás_mód.xls
átláthatósági nyilatkozat.docx
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_Gyak.Ált. helyreállítási munkák.docx
Felolvasólap.doc
webra hirdetmény.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési- kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kószó Péter, Telefon: +36 30 371 7517, E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.


A Szegedi Tudományegyetem jelenleg hatályban lévő Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján - amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Ft-ot - érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Vállalkozót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kószó Péter, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-605, +36 (62) 544-000/5605

email: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Miksi Bau Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 136 643,-Ft+ÁFA