Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11616

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE JATIK épületében lévő 2 db Carrier 30XWHP-702 típusú hőszivattyú karbantartása és szivárgásvizsgálat elvégzése, valamint a vizsgálati eredmények felvitele a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerébe
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11616

Ajánlattételi határidő: 2021. június 28 10:30

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés 1+1+1 éves határozott időre köttetik. Első időszakos karbantartás a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül, utána a mellékletekben meghatározottak szerint

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE JATIK épületében lévő 2 db Carrier 30XWHP-702 típusú hőszivattyú karbantartása és szivárgásvizsgálat elvégzése, valamint a vizsgálati eredmények felvitele a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerébe


Teljesítés tervezett időpontja: A szerződés 1+1+1 éves határozott időre köttetik. Első időszakos karbantartás a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül, utána a mellékletekben meghatározottak szerint.


Rövid ismertető: A berendezések a következő helyen találhatók: Igénylő egység pontos megnevezése: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Igénylő egység pontos címe: 6722 Szeged, Ady tér 10.


A nyertes pályázó feladata: A 2 db Carrier 30XWHP-702 típusú hőszivattyú karbantartása és szivárgásvizsgálat elvégzése, valamint a vizsgálati eredmények felvitele a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerébe. • Karbantartás elvégzése az 1. számú melléklet szerint • Szivárgásvizsgálat elvégzése a 2. számú melléklet szerint • A hőszivattyúk garancia megtartásának feltétele a szakszerviz által elvégzett időszakos karbantartás.


Teljesítés helye: SZTE JATIK 6722 Szeged Ady tér 10.


Ajánlatukban egyösszegű vállalási árat kérünk a csatolt felolvasólap kitöltésével. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.


A pályázatban való részvétel feltétele:

  • Pályázatot csak az nyújthat be, aki az SZTE JATIK-ben, a személyes bejáráson, felmérésen részt vesz, a helyszínt megtekinti,
  • és igazoltan rendelkezik Ő vagy alvállalkozója Carrier márkaszerviz jogosultsággal (ennek igazolását, kérjük, hogy csatolja árajánlatához!)

Munkaterület bemutatása/ előzetes bejárás adatai:

Időpont: 2021. június 22. (kedd) 9 óra

Találkozó helyszíne: 6722 Ady tér 10 főbejárat

Helyi kontaktszemély: Jónás Krisztián 70/7089179

 

A pályázatok benyújtásánál kérjük megadni az éves vállalási árat, nettó és bruttó összegben:

Nettó összeg:…………..,- Ft/év ÁFA 27%:………..…- Ft/év Bruttó összeg……...….,- Ft/év

 

A Vállalkozó 1-1 db számlát nyújthat be a karbantartási tevékenység elvégzését követően negyedévente. A számlák benyújtási feltétele a helyi kontaktszemély: Jónás Krisztián és a műszaki ellenőr által aláírt munkalapon dokumentálandó.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A Megrendelő előleget nem fizet.

Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat.docx
felolvasolap.doc
jatik_hoszivattyu_karbantartasa.docx
Vállalkozási szerződés tervezet_TIK hőszivattyú karb..doc
1.sz._melleklet_hoszivattyu_karb1_utemezes-2.xlsx
2_sz._melleklet_hoszivattyu_karb2_utemezes.xlsx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Sári Krisztián, Tel.: +36 62/545-646; E-mail: sari.krisztian@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Sári Krisztián, gépész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda, tel: +36 (62) 545-646, +36 (62) 544-000/5646

email: sari.krisztian@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Thermowatt Kft.
Nyertes ajánlati ár: 4 650 000,-Ft+ÁFA