Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11564

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Károlyi Mihály Kollégium épületeiben lévő 50 db biztonsági, állandó üzemű lámpatest cseréje az 54/2014 (XII.5) BM rendelet előírásainak megfelelően
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11564

Ajánlattételi határidő: 2021. június 03 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület adástól számított 90 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE Károlyi Mihály Kollégium épületeiben lévő 50 db biztonsági, állandó üzemű lámpatest cseréje az 54/2014 (XII.5) BM rendelet előírásainak megfelelően.

Teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület adástól számított 90 naptári nap.

 

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Károlyi Mihály Kollégium épületeiben lévő biztonsági, állandó üzemű lámpatestek elavultak, rosszak, működésük bizonytalan, ezért cseréjük kötelező az 54/2014 (XII.5) BM rendelet előírásainak megfelelően. Az elkészült kivitelezésről átadási dokumentációt kell készíteni!

 

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk:

- fokozott balestvédelmi szabályok betartása

- hétvégi és délutánonkénti munkavégzés

- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

- érvényes ajánlatot csak attól a vállalkozótól áll módunkban elfogadni, aki az előzetes bejáráson megjelent (a tárgyban korábbi ajánlattételi felhívás kapcsán történt bejáráson való részvételt jelen eljárásban elfogadjuk!)

- vállaljon minimum 24 hónap jótállási időt

- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

 

Szükséges anyagmennyiségek:

-50db 60×60 LED panel, kiemelőkerettel, állandó üzemű inverteres világítással

-Segédanyagok

-Lámpacseréből esetlegesen adódó festési hibajavítások (glettelés, festés)

 

Az előzetes helyszíni bejárás időpontja és helyszíne:

Bejárás helyszíne: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 74.sz. alatti épület bejáratánál

Bejárás időpontja: 2021.06.02. (szerda) 10:00

Kontaktszemély: Hulmann Ferenc Tel.: +36 30/174-6978, E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu

Azok számára, akik a SZTE/2021/PM11505 számú ajánlattételi felhívás kapcsán részt vettek a helyszíni bejáráson és azt aláírásukkal igazolták, nem szükséges a helyszíni bejáráson való ismételt megjelenés!

 

Általános elektromos előírások: ld. csatolt műszaki leírás

 

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek: ld. csatolt műszaki leírás

 

A Vállalási árat a jelen ajánlattételi felhíváshoz mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A megrendelő előleget nem fizet.

Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat.docx
Felolvasólap_PM11564.doc
Műszaki leírás SZTE Károlyi M.Kollégium bizt.lámpák cseréje.doc
Vállalkozási szerződés-tervezet_Károlyi M. Koll. bizt. lámpa csere.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Hulmann Ferenc, Tel.: +36-30/174-6978; E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Hulmann Ferenc, elektromos műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-586, +36 (62) 544-000/4586

email: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Villszer Kft.
Nyertes ajánlati ár: 778 900,-Ft+ÁFA