Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11565

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Központi Kazánüzemben gőzmérők kalibrálása, távadó javítások
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11565

Ajánlattételi határidő: 2021. június 01 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 1 év (3 teljesítéssel)

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE Központi Kazánüzemben gőzmérők kalibrálása, távadó javítások.

A teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 1 év (3 teljesítéssel)

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Központi Kazánházban, a gőzkazánokkal megtermelt gőz mérésére mérőperemes gőzmérők vannak telepítve. A költségek pontos felosztása érdekében évi három alkalommal a gőzmérő köröket ellenőrizni kell, illetve a szükséges javításokat el kell végezni.

 

A Vállalkozó részéről elvégzendő feladatok a következők:

  • A mérőperemek ellenőrzése, alakváltozás esetén cseréje szükséges
  • Az impulzusvezetékek átjárhatóságának ellenőrzése, dugulás esetén az elzáródás eltávolítása
  • A beépített elzáró szerelvények külső és belső tömörség ellenőrzése, tömörtelenség esetén a szükséges javítás elvégzése
  • A mérőkörök villamos ellenőrzése, kalibrálása
  • A számlálóművek ellenőrzése, javítása

 

A mérőkörök elemei egyedi gyártásúak. A mérőkörök javításához 5m magas állványozás szükséges! Összesen 5 db mérőkört kell karbantartani.

 

Kérjük a kiíráshoz csatolt felolvasólapot és átláthatósági nyilatkozatot kitöltve és cégszerűen aláírva csatolják benyújtott ajánlatukhoz!

A Felolvasólapon kérjük a mindösszesen vállalási díjat megadni, viszont csatolt hivatalos ajánlatában a vállalási díjat az alábbi formában kérjük megadni:

 

1 alkalom nettó díja: …….…..,-Ft /alkalom

ÁFA 27%: …………,-Ft /alkalom

1 alkalom bruttó díja: ………….,-Ft/alkalom

Mindösszesen nettó vállalási díj: ………….,-Ft

ÁFA 27%: …………..,-Ft

Mindösszesen bruttó vállalási dj: …………..,-Ft

 

A vállalt vállalkozási díj 3 alkalommal kerül kiszámlázásra. Tehát a Megrendelő részéről kiállított teljesítésigazolásokat követően a Vállalkozó 2 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult a mindösszesen vállalt Vállalkozói díj erejéig.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A Megrendelő előleget nem fizet.

 

Kapcsolattartó: Borbély Attila kazánüzem vezető Tel:+36 30/371-7512Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Felolvasólap_gőzmérők k..doc
műszaki leírás_gőzmérők kalibrálása.docx
Vállalkozási szerződés_tervezet_Kazánüzemben gőzmérők kalibrálása.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Fekete Tibor, Tel.: +36 30/331 9569; E-mail: fekete.tibor@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Fekete Tibor, energetikai szakreferens SZTE Műszaki Igazgatóság Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda, tel: +36 (62) 545-636, +36 (62) 544-000/5636

email: fekete.tibor@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: SUPRAWERK Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 595 000,-Ft+ÁFA