Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11518

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ETSZK Szeged, Temesvári krt. 31. épületében két felülvilágító helyiségben polikarbonát héjazat és esővíz elvezető csatorna cseréje
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11518

Ajánlattételi határidő: 2021. május 28 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a munkaterület dokumentált átadásától számított 45 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya:

„SZTE ETSZK Szeged, Temesvári krt. 31. épületében két felülvilágító helyiségben polikarbonát héjazat és esővíz elvezető csatorna cseréje

 

Munka indítása: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás napja

Teljesítés határideje: a munkaterület dokumentált átadásától számított 45 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE ETSZK Szeged, Temesvári Krt. 31. épületében két felülvilágító helyiségben polikarbonát héjazat és esővíz elvezető csatorna cseréje

 

Általános előírások: ld. csatolt dokumentum


Kivitelező a pályázatadás során az árazott költségvetésében a beépíteni kívánt anyagokat konkrétan meg kell, hogy határozza, melytől a Megrendelői elfogadást (szerződéskötést) követően a kivitelezés során csak a Megrendelővel történő újbóli jóváhagyatást követően lehet eltérni.

 

Elvégzendő munkálatok:

  • függőereszcsatorna és lefolyócsatorna bontása
  • új függőereszcsatorna és lefolyócsatorna elhelyezése
  • polikarbonát bontása
  • új polikarbonát elhelyezése

Ha szükségesek egyéb kiegészítő munkák, azok az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával felmérhetők.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)

Kivitelezői nyilatkozat

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít, az alábbi konktaktszeméllyel történő egyeztetést követően:

Helyszíne: 6726 Szeged, Temesvári krt. 31.

Kontaktszemély: Tímár László, Tel.: +36 30/773-3404, E-mail: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó szerződéses ár: …………...,-Ft

ÁFA: (27%) …………...,-Ft

Bruttó szerződéses ár: …………..,,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%): …………..,,-Ft

ÁFA (27%): …………..,,-Ft

Bruttó tartalékkeret: …………..,,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó összesen ár: …………....,-Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

 

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

 

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
alaprajz.pdf
árazatlan költségvetés etszk oktatási épület.xls
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx-1.doc.docx
Felolvasólap_tartalékkerettel.doc
Vállalkozási szerződés-tervezet_ETSZK.doc
műszaki leírás.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Tímár László, Tel.: +36-30/773-3404; E-mail: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tímár László, műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36-30/773-3404

email: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bertók és Társa Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 881 105,-Ft+ÁFA