Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11515

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet (6720 Szeged, Dóm tér 10) hallgatói oktatói helyiség, ill. a hozzátartozó mellékhelyiségek felújítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11515

Ajánlattételi határidő: 2021. május 18 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. június-augusztus

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet hallgatói oktatói helyiség, ill. a hozzátartozó mellékhelyiségek felújítása.

Helyszín: 6720 Szeged, Dóm tér 10.

 

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. június-augusztus

A teljesítési véghatáridő: 2021. augusztus 19. (országos járvány és veszély helyzettől függően)

 

A beszerzés rövid ismertetője:

Az alaprajzon megjelölt helyszínen burkolatok cseréje. Festés, mázolás. Vizes berendezések cseréje. Labor asztalok cseréje. (gyártás és helyszíni elhelyezés, berendezések beépítésével) Használaton kívüli légtechnikai csatorna elbontása. Elektromos szerelések. A kiadott árazatlan költségvetés szerinti műszaki tartalommal.

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

A helyszíni bejáráson való részvétel az érvényes ajánlat adás feltétele.

 

Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A munka nem építési engedélyhez kötött tevékenység. Papíralapú építési napló vezetése szükséges.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

  • Kivitelezői nyilatkozat.
  • Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat.
  • Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).
  • Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

 

A helyszíni bejárás helye és időpontja:

Időpont: 2021. május 13. (csütörtök), 9:00 óra

Találkozás a Dóm tér 10. tér felőli bejáratánál.

Kapcsolattartó az Intézet részéről:

Miklósné Bódi Edina szakmai szolgáltató

SZTE GYTK Dékáni Hivatal, 6720 Szeged, Dóm tér 10.

Tel: +36 62 545-115, office.omi@med.u-szeged.hu

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Azoknak a Vállalkozóknak, akik a 2021. április 22-én (csütörtökön) 9:00 órakor tartott bejáráson megjelentek, nem kötelező megjelenniük a jelen eljárásban megadott bejáráson, benyújtott ajánlatuk érvényes lehet.

 

Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla: A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

 

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Építési-kivitelezési szerződés-tervezet_ÁOK OMII Hallgatói oktatói helyiség és mellékhelyiségek felújítása.docx
webra kiírás.docx
felolvasolap.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
árazatlan költségvetés.xls
alaprajz.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Stammer Árpád, Tel.: +36-62/544-150; E-mail: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Stammer Árpád, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-150, +36 (62) 544-000/4150

email: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Arcomas Kft.
Nyertes ajánlati ár: 8 972 859,-Ft+ÁFA