Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11507

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁJTK (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.) épület alagsori helyiségeinek felújítása, fejlesztése. tantermek, közösségi tér, irattári kabinetek valamint dolgozói étkező szerkezetkész kialakítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11507

Ajánlattételi határidő: 2021. május 14 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület dokumentált átadás-átvételét követő 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: „SZTE ÁJTK (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.) épület alagsori helyiségeinek felújítása, fejlesztése, tantermek, közösségi tér, irattári kabinetek kialakítása, valamint dolgozói étkező szerkezetkész kialakítása”

Munka indítása: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás- átvétel napja

Teljesítés határideje: munkaterület dokumentált átadás-átvételét követő 60 naptári nap


A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE ÁJTK (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.) épület alagsori helyiségeinek felújítása, fejlesztése. tantermek kialakítása, közösségi tér, irattári kabinetek kialakítása, valamint dolgozói étkező szerkezetkész kialakítása


Az előzetes helyszíni bejáráson való részvétel az érvényes ajánlatadás feltétele.

A megrendelő helyszíni bejárást tervez, amelynek időpontja: 2021. május 11. Kedd 10:00

Helyszíne: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. (Porta)

Kontaktszemély: Tímár László Tel.: +36 30/773-3404, E-mail: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu

 

Általános előírások:

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A kivitelezés ideje alatt, az érintett folyosók burkolatainak bevédése, rendszeres, napi szinten történő tisztántartása a kivitelezés része. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania.

A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A felújítási munkák során beépített új anyagok vonatkozásában, csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok építhetőek be. Kivitelező a pályázatadás során az árazott költségvetésében a beépíteni kívánt anyagokat konkrétan meg kell, hogy határozza, melytől a Megrendelői elfogadást (szerződéskötést) követően a kivitelezés során csak a Megrendelővel történő újbóli jóváhagyatást követően lehet eltérni.

 

A felújításra vonatkozó munka tartalmi összeállítása az üzemeltető igényeinek megfelelően, a helyi műszaki lehetőségeket figyelembe véve történt.

A kivitelezés megvalósítását követően – minden szakágra vonatkoztatva- D tervet kell készíteni.

 

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó szerződéses ár: …………...,-Ft

ÁFA: (27%) …………...,-Ft

Bruttó szerződéses ár: …………..,,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%): …………..,,-Ft

ÁFA (27%): …………..,,-Ft

Bruttó tartalékkeret: …………..,,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó összesen ár: ………....,-Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

 

Alkalmassági követelmények:

- az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

- felelős műszaki vezetők alkalmazása szükséges minden szakágra kiterjedően (építész, elektromos, gépész)

 

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Építési-kivitelezési szerződés-tervezet_ÁJTK.docx
webra kiírás.docx
Felolvasólap_tartalékkerettel.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx-1.doc.docx
1.sz. melléklet_Munkanemenkénti műszaki leírás és általános rész.docx
1.sz. melléklet_alaprajz.pdf
árazatlan epitesz_kv SZTE Bocskai utca 2021.04.30.xls
árazatlan gépészet Bocskai u SZTE 2021.04.30.xlsx
árazatlan SZTE_AJTK_alagsor elektromos2021.04.30.xlsx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Tímár László, Tel.: +36-62/544-330; E-mail: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tímár László, műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36-62/544-330

email: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bertók és Társa Kft.
Nyertes ajánlati ár: 13 935 819,-Ft+ÁFA