Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11475

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika emeleti elavult nővér- és vészhívórendszer cseréje
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11475

Ajánlattételi határidő: 2021. május 05 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a dokumentált munkaterület átadást követő 21 munkanapon belül

A beszerzés rövid ismertetője:
Tárgy: SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika emeleti elavult nővér- és vészhívórendszer cseréje

A munka magába foglalja: Az SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika emeleti elavult nővér- és vészhívórendszerek komplett cseréjét, kialakítását az alábbiak szerint.

Vezeték nélküli nővér- és vészhívórendszereket szükséges kiépíteni az egyes meglévő helyszíneken, a betegek nővérek felé vészhívási lehetőség megteremtésére és a nővérkezelőben történő megjelenítésre.

Beépítés helye: 6720 Szeged, Korányi fasor 12.


Típus, megnevezés: ld. csatolt melléklet


Mennyiség: összesen 1 klt

Komplett, üzembe-helyezett és „D” tervi megvalósulási dokumentációval kiépített rendszer adható át üzemeltetésre.

24 hónap garancia szükséges!

Kivitelezés időtartama: a dokumentált munkaterület átadást követő 21 munkanapon belül

 

Kizárólag komplett, teljes körű megvalósítást tartalmazó ajánlat hirdethető ki nyertesként.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

Ajánlatkérő biztosít lehetőséget helyszíni bejárásra:

Helyszíni bejárás helyszíne: Szeged, Korányi fasor 12, 6720, 1. Emelet (folyosó)

Helyszíni bejárás ideje: 2021. április 30. (péntek) 9:00 óra

Kontaktszemély: Dunai Károly (dunai.karoly@med.u-szeged.hu), Tel.: 06/30-334-6160

Teljesítés:

  • A vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a sikeres műszaki átadás-átvételt és hiánytalan „D” tervi dokumentálást követően, teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
  • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
  • Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

  • Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása

Általános követelmények, előírások: ld. csatolt mellékletLetölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Felolvasólap.doc
Műszaki specifikáció_Onkológia nővér és vészhívórendszer csere.docx
Vállalkozási szerződés-tervezet_II. Kórház ágytálmosó.doc
2021.02.19. Onkológia nővér és vészhívórendszer csere - Árazatlan költségvetés.xls

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-62/342-502, +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: FIFO Irodatechnika Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 769 200,-Ft+ÁFA