Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11458


Módosított specifikációval

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Klinikai Üzemeltetési Iroda részére iroda helyiségek kialakítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11458

Ajánlattételi határidő: 2021. május 03 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a dokumentált munkaterület átadástól számított 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Tárgy: SZTE SZAKK Klinikai Üzemeltetési Iroda részére iroda helyiségek kialakítása


A feladat leírása: ld. csatolt mellékletek

Munkavégzés helye: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. (hrsz.: 3719)

Teljesítési határidő: a dokumentált munkaterület átadástól számított 60 naptári nap


Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít helyszíni bejárásra:
Helyszíni bejárás helyszíne: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107., GH udvar
Időpontja: 2021.04.26. (hétfő) 10 óra
Kapcsolattartó: Pál Dávid, Tel.: +36 30/631-2516, E-mail: pal.david@szte.hu

 

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A Megrendelő előleget nem biztosít.
A nyertes Vállalkozó 1 db végszámla kiállítására és benyújtására lesz jogosult a Megrendelő részéről kiállított teljesítésigazolást követően.

A kiíráshoz csatolt alaprajzok tájékoztató jellegűek a tervezett berendezéseket és azok elhelyezkedését illetően. A berendezési tárgyak beszerzése nem ezen kivitelezés kapcsán, hanem külön eljárás keretében valósul meg!Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Építési-kivitelezési szerződés-tervezet_KÜI irodahelyiségek kial..docx
Felolvasólap_tartalékkerettel.doc
2021.03.11. KÜI költözés - Árazatlan költségvetés (+5%) módosított.xls
Szerződés 1.sz. mellékletei_alaprajzok (módosított).zip
2021.03.11. KÜI költözés - Specifikáció módosított.pdf
2021.03.11. KÜI költözés - Válaszok 1..docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési- kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-62/342-502, +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Walter Építőipari Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlati ár: 21 770 000,-Ft+ÁFA