Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11462


Módosított műszaki leírás és költségvetések!

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Szeged, Árpád tér 2. épülete egyes földszinti helyiségeinek és lépcsőházának felújítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11462

Ajánlattételi határidő: 2021. május 05 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület dokumentált adásától számított 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Figyelem! Módosult a műszaki leírás (pirossal kiemelve a módosítások) és az árazatlan költségvetések is. Kérjük, hogy ajánlattételüket a módosításoknak megfelelően szíveskedjenek benyújtani, ellenkező esetben nem tudjuk azt érvényesnek elfogadni!


A beszerzés tárgya: SZTE Szeged, Árpád tér 2. épülete egyes földszinti helyiségeinek és lépcsőházának felújítása

Helye: Szeged, Árpád tér 2.

 

Műszaki leírás - építész:

 

A felújítási munkákkal érintett helyiségek a mellékelt alaprajzi számozás szerint:

01, 03, 04, 05, 06, 09 helyiségek

 

 • Meglévő padlóburkolatok (PVC, szőnyegpadló) bontása az érintett helyiségekben
 • Fém álmennyezet és falburkolatok bontása alátét szerkezetekkel, szegőkkel, radiátorráccsal
 • Új padlóburkolatok készítése a felületek előkészítése után: laminált padló (04, 05), vinil padló (03), PVC (06, 09), Greslap (01, 09 és lépcsőpihenő), burkolatváltók beépítésével, lábazatok kialakításával
 • 05 helyiség kettéosztás gipszkarton fallal, előtér kialakításával
 • Üvegezett válaszfal bontása a 07 és 06 helyiségek között, a 07 helyiség bejárati ajtajától a 08 helyiség felé eső szakaszon.
 • Gipszkarton fal építése lexán felülvilágítóval a 06 helyiségbe a 07 gépterem elé
 • Meglévő alumínium ajtók elbontása 05, 04, 03, 06, 08, 09 helyiségekben,
 • Új ajtók beépítése a költségvetésben részletezettek szerint
 • Gipszkarton előtét falak és kazettás álmennyezet építése 03, 04, 05, 06, 09 helyiségekben
 • Meglévő ablakok javítása, mázolása és árnyékolók felszerelése
 • 01, 03, 04, 05, 06, 09 helyiségek festése az előkészítő munkák elvégzésével (lépcső alja, oldala és födémszerkezet oldala is!).
 • Radiátor csővezetékek mázolása
 • Nyílás befalazása 04 és 05 helyiségek között
 • Mosdó WC blokk padló és falburkolatának bontása és újra burkolása gépészeti szerelések miatt
 • Főlépcsőház korlátainak mázolása (földszinten és emeleten is), fa fogódzó csiszolása, lakkozása, acél oszlopok mázolása
 • 03 helyiségben minikonyha kiépítése mosogató kialakítással, alsó-felső részes konyhabútor beépítéssel, mosogatógéppel a folyosó felőli falra

 

Műszaki leírás – gépész:

 

 • Az érintett helyiségekben meglévő radiátorokat el kell bontani, helyükre új beépített szelepes, termofejekkel ellátott radiátorokat kell felszerelni. (Az épület udvari bejáratánál lévő radiátor falburkolat nem kerül cserére!)
 • A 03, 04, 05a, 05b helyiségek mindegyikébe 1-1 split rendszerű klíma beltéri egységet kell elhelyezni. A kültéri egységek a belső udvarra kerülnek. A berendezések pontos pozícióit a helyszínen egyeztetni szükséges. Gondoskodni kell a beltéri egységek kondenzvíz elvezetéséről is.
 • Az étkező helyiségbe készülő konyhapultba mosogatótálca és mosogatógép elhelyezése is feladat. A szennyvíz elvezetését a helyiséggel szemben lévő vizesblokkban kell megoldani. A vízellátás is innen történik. Mivel jelenleg nincs melegvíz a vizesblokkban, így ide 1 db 80 literes villanyboylert kell telepíteni. A vizesblokkba új melegvizes mosdókat kell felszerelni. A konyhapult mosogatója is innen kapja a melegvizet.

 

Műszaki leírás – elektromos:

 

- A bontási munkáknak tartalmaznia kell az anyagok elszállításának költségét

- Az alapszerelési munkák kizárólag süllyesztett szereléssel történnek

- Gipszkarton falban kizárólag kábelszerű vezeték védőcsőbe húzva szerelhető, rögzítő elemek és élvédők felhasználásával

- Bojler és négy darab split klíma csatlakozási pont kialakítása és a berendezések bekötése

- Gépterem világítás átalakítása, nyomógombok áthelyezése

- Minden üzemen kívüli villamos berendezést el kell bontani!

- Gondoskodni kell az újonnan kiépítésre kerülő rész külön leválasztásáról és a gépterem teljes elektromos elválasztásáról (idegen feszültség)!

- Meglévő riasztó és beléptető rendszer bontása, átalakítása és szerelése a bontott anyagok felhasználásával.

- A felhasznált anyagok helyettesíthetők azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkezővel

- A tűzjelző rendszer kiépítésénél, bővítésénél a Védelmi Iroda bevonása szükséges

- Kivitelezői nyilatkozat kiállítása szükséges

- Felelős Műszaki Vezető (FMV) nyilatkozat kiállítása szükséges

- Fénymérési jegyzőkönyv kiállítása szükséges

- A kivitelezési munkákat a jelen hatályos rendeletek és szabványok betartásával kérjük elvégezni

 

Figyelem! A 07 számú gépteremben folyamatosan működő egyetemi szerver található. A gépterem zavartalan működését a munkavégzés ideje alatt is biztosítani kell! A géptermet a munkaterülettől pormentesen le kell választani, a bejárást biztosítani kell! A falburkolatok és álmennyezetek bontása során fokozottan ügyelni kell a burkolatok mögött húzódó vezetékek (pl. optikai kábelek) épségére!

 

A kiadott árazatlan költségvetésekben találhatók „0” mennyiségű tételek. Ezeket értelem szerűen nem kell beárazni, a tételek figyelmen kívül hagyandók!

 

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.

 

Ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést töltse ki árajánlat gyanánt, a mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

A Vállalkozó 50%-os leigazolt készültségnél 1 db részszámla illetve ledokumentált 100 %-os műszaki készültségnél 1 db végszámla kiállítására a vállalt vállalkozói díj fennmaradó részéről.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő biztosít lehetőséget helyszíni bejárásra, de az ajánlatadásnak nem feltétele a megjelenés.

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszíne: Szeged, Árpád tér 2.

Helyszíni bejárás időpontja: 2021. április 27. (kedd) 10 óra

Találkozó az épület főbejárata előtt.

Kontaktszemély: Kószó Péter építész műszaki ellenőr

Tel.: +36 62/545-605; +36 30/371-7517, E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.huLetölthető állományok:
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_Árpád téri ép. felújítás.docx
Felolvasólap.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx-1.doc.docx
alaprajz emelet állapotrajz.pdf
alaprajz földszint állapotrajz.pdf
alaprajz földszint tervezett.pdf
műszaki leírás módosított.docx
SZTE Árpád tér építész költségvetés irodák módosított.xls
SZTE Árpád tér építész költségvetés lépcsőház..xls
SZTE Árpád tér gépész költségvetés módosított.xls
SZTE Árpád tér költségvetés elektromos módosított.xlsx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kószó Péter, Tel.: +36-62/545-605; E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kószó Péter, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-605, +36 (62) 544-000/5605

email: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bertók és Társa Kft.
Nyertes ajánlati ár: 30 677 344,-Ft+ÁFA