Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11449

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Déli Klinikaparkban található rácsos tároló melletti területen út építése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11449

Ajánlattételi határidő: 2021. április 23 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Műszaki Specifikáció: SZTE SZAKK Déli Klinikaparkban található rácsos tároló melletti területen út építése

Feladat rövid leírása:

 • Tükör Kiszedése 160 m2,
 • tuskók kiszedése 5 db,
 • kerítés bontása 8,5 m,
 • geotextília fektetése 160 m2,
 • zúzottkőterítés 20 cm 0-20 kiékeléssel 160 m2,
 • kiemelt szegély bontása 8,5 m,
 • süllyesztett szegély készítése 8,5 m,
 • 2 db oszlop kiszedése,
 • terület rendezése.

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap.

 

Az ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel. Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.

Helyszíni bejárás helye: 6725 Szeged, Bánomkert sor (találkozó az egyetemi kijárati sorompónál)

Helyszíni bejárás időpontja: 2021. április 20. (kedd) 10 óra

Kapcsolattartója: Gábor Zoltán (gabor.zoltan@gmf.u-szeged.hu), Tel.: +36 30/293-3667

Teljesítés:

 • A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
 • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
 • Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

 • Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása
 • Helyszíni bejárás elmulasztása

 

Általános követelmények, előírások: ld. csatolt dokumentum

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon, tételesen a kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Letölthető állományok:
Árazatlan költségvetés_Rácsos tároló mellett út építése.xls
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Építési- Kivitelezési szerződés_Rácsos tároló mellett út építése.docx
Felolvasólap.doc
Műszaki specifikáció_Rácsos tároló mellett út építése.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési- kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat koordinátor SZTE Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-62/342-502, +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Dél-Konstruktív Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 423 875,-Ft+ÁFA