Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (anyagok, eszközök)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PB10442


Pontosított specifikációval (GB->TB)

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A ProsperAMnet (CE1569) projekt keretében az SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék részére szerver beszerzése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PB10442

Ajánlattételi határidő: 2020. február 07 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Minél előbb, de maxiumum 4 héten belül történő leszállítás mellett

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylő egység pontos megnevezése:

SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

Igénylő egység pontos címe:

6720 Szeged, Árpád tér 2.

A projekt száma:

CE1569

A projekt címe, megnevezése:

Progressing Service Performance and Export Results of Advanced Manufacturers NetworksBeszerzés tárgya: A ProsperAMnet (CE1569) projekt keretében az SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék részére szerver beszerzése


Műszaki specifikáció:

A gépi tanulási alkalmazásokhoz szükséges masszívan párhuzamos lebegőpontos számítási teljesítmény-igényünket 4 GPU-val felszerelt workstation-ökkel, vagy ezzel egyenértékű, összesen legalább 50TFLOP FP32 teljesítményű szerverekkel tervezzük kielégíteni. A rendszer ennek megfelelő erős központi CPU-teljesítményt, nagy központi memóriát, valamint gyors belső adatkapcsolatot igényel.

 • 2 db legalább 16 magos és 2.3GHz órajelű Xenon (Cascase Lake) CPU (pl. Intel Xeon Gold 5218 Processor vagy ezzel egyenértékű/magasabb műszaki megoldás)
 • összesen 256GB DDR4 RAM, legalább 32 GB-os modulokból (pl. 8db 32GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 DR x8 ECC Registered DIMM 288pin vagy ezzel egyenértékű/magasabb műszaki megoldás)
 • összesen 8TB SSD tárolókapacitás legalább 2TB-os SSD-kből (pl. 4dbSamsung 860 EVO 2.5 2TB SATA3 MZ-76E2T0B/EU vagy ezzel egyenértékű/magasabb műszaki megoldás)
 • 4 db, összesen legalább 50 TFLOP FP32 számítási kapacitású, 10GB memóriával rendelkező GPU (pl. ASUS Turbo-RTX2080Ti-11G GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 vagy ezzel egyenértékű/magasabb műszaki megoldás)
 • 1 db workstation a fenti konfigurációhoz (pl. Supermicro GPU SuperWorkstation 7049GP-TRT vagy ezzel egyenértékű/magasabb műszaki megoldás)
 • SmartRAID adapter, PCIe adapterek (4 db)
 • Sín a rack szekrénybe (APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black, AR3150) történő beszereléshez (1 db)

Kérjük szükség esetén egyeztessenek a szakmai kapcsolattartóval, hogy biztos megfelelő termékre nyújtsanak be ajánlatot!


FONTOS! Ajánlatkérő csak akkor tudja érvényes ajánlatként elfogadni a benyújtott pályázatokat, amennyiben Ajánlattevő vállalja a megrendeléstől/szerződéskötéstől számított 4 héten belül történő leszállítást. Ajánlatukon ezért feltétlen fontos, hogy feltüntetésre kerüljön a leszállítási időpont a megrendeléstől számítottan.Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A rendszerünkbe feltöltött ajánlatok alaki és formai minimumkövetelményei:

 • az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő/ szállító megnevezését, cégadatait,
 • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
 • a vállalt szállítási/teljesítési határidőt,
 • az árajánlat érvényességi idejét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát,
 • garanciális/jótállási feltételeket (amennyiben releváns),
 • fizetési határidőként az elvárt 60 napos utólagos átutalási határidőt,
 • az egységára(ka)t, a nettó összesen árat, az áfát és a bruttó összesen árat (az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel),
 • valamint az ajánlat legyen cégszerűen aláírt.

Kérjük, ha a kiírásban és/vagy a specifikációban adminisztrációs hibát vélnek felfedezni, akkor azt az ügyintézőnek (csabai.aniko@gmf.u-szeged.hu) jelezni szíveskedjenek.


Az Ajánlattevő megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.


Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton vevő címszó alatt kizárólag a SZTE kerüljön feltüntetésre (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

 

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre.


FONTOS! Ajánlatkérő csak akkor tudja érvényes ajánlatként elfogadni a benyújtott pályázatokat, amennyiben Ajánlattevő vállalja a megrendeléstől/szerződéskötéstől számított 4 héten belül történő leszállítást. Ajánlatukon ezért feltétlen fontos, hogy feltüntetésre kerüljön a leszállítási időpont a megrendeléstől számítottan.


Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a későbbi lehetséges számlakibocsátással egyező árat szerepeltetve), az ÁFA-ra vonatkozó információt is.


Kérjük az ajánlatokon az ajánlatok érvényességi idejét meghatározni szíveskedjenek, lehetőség szerint kérjük az átfutási időkre tekintettel a 60 napos érvényességi idő megadását.


Kérjük, tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.


A Szegedi Tudományegyetem jelenleg érvényben lévő Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2mft-ot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (csabai.aniko@gmf.u-szeged.hu) is küldjék meg!

„Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett.

A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Berend Gábor dr., adjunktus SZTE TTIK Informatikai Intézet Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék, tel: +36 (62) 544-669, +36 (62) 544-000/4669

email: berendg@inf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás értékelés alatt áll.