Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (anyagok, eszközök)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PB10436


Módosított ajánlattételi felhívás - az elvárt garanciára vonatkozó specfiikációs paraméter módosításával

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Mikrobiológiai biztonsági fülke
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PB10436

Ajánlattételi határidő: 2020. február 12 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés hatálybalépésétől számított 42 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya:Mikrobiológiai biztonsági fülke„- a mellékelt dokumentum szerint.


A módosítás a fülke garanciális idejének módosításával történt, amely piros színnel került kiemelésre a módosított specifikációban.

Kérjük, hogy csak a módosított specifikációnak megfelelő paraméterekkel rendelkező termékre adjanak be ajánlatot, ha a megajánlott fülke nem felel meg a módosított specifikációnak az ajánlat érvénytelennek minősül.


Mennyiségi adat: 1 db

Igénylő egység: SZTE TTIK Biológia Intézet Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Tervezett szállítási cím: SZTE TTIK Biológia Intézet Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék - 6726 Szeged, Középfasor 52.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton vevő címszó alatt kizárólag a SZTE kerüljön feltüntetésre (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. - adószám 15329815-2-06).

Szakmai kérdésekben kapcsolattartó Kérjük, ha az eljárás alatt szakmai vagy eljárásrendi kérdésük van, akkor ezt a beszerzést intéző részére (farkas.beata@gmf.u-szeged.hu ) küldjék meg, így eljárásrendileg is megfelelő tájékoztatást tudunk közvetíteni.


A projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00035

A projekt címe, megnevezése: „Opportunista és felbukkanó gombafertőzések patomechanizmusa"Letölthető állományok:
2. hosszabbítás - Módosított specifikáció webrára - Mikrobiológiai biztonsági fülke - 80.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, az összevethetőség miatt az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is - a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással tud az egyetem ezen kiírás szerint kifizetést teljesíteni - az ajánlaton szerepeltetni szükséges ennek megadását.

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel :

 • a nettó egységárat, nettó/bruttó rész-, és végösszegeket (a kért mennyiségre számítva) ÁFA-t is (a későbbi lehetséges számlakibocsátással egyező árat szerepeltetve a rész- és végösszeg esetében is). Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!
 • Valamint garanciális/jótállási feltételeket,
 • a fizetési határidőként a 60 napos utólagos átutalási határidőt,
 • a szállítási határidőt,
 • a termék adatait, a specifikációnak való megfelelőségét mutató (gyártó által is igazolható) szakmai jellemzőit, tartozékait és a specifikációban szereplő egyéb paramétereknek való megfelelőséget, a beüzemelés és anyagköltségének vállalását is - minden specifikációban szereplő jellemezőt tartalmaznia kell az ajánlatnak,
 • a fedlapot, mivel ez a beszerzés UNIÓS pályázati forrásból fedezett, így az alábbi minimumkövetelményeknek IS eleget kell tegyen:
  • az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő megnevezését, cégadatait,
  • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, technikai feltételeit is tartalmazza,
  • valamint az árajánlat érvényességi idejét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát,
  • az egységára(ka)t, a nettó összesen árat, az áfát és a bruttó összesen árat (az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel).
  • Az ajánlat cégszerű aláírással ellátott kell legyen.
Ezeknek biztosításához kérjük a FEDLAPOT is az ajánlatuk részeként (egybeszkennelve a további ajánlati oldallal, adatlappal) pdf formátumban kérjük feltölteni a webra felületünkre.


A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek MINDEN, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre adjanak be ajánlatot. Amennyiben a beadott ajánlatuk nem a SafeMate EZ1.8 steril lamináris fülke típust tartalmazza, akkor ajánlatuk mellé töltsenek fel termékadatlapot is.


A helyszíni bejárás nem ajánlattételi feltétel. Ha nem a SafeMate EZ1.8 steril lamináris fülke típust szeretné megajánlani akkor erre lehetőség kérhető: Rusák-Makra Ildikónál – a makraildiko7@gmail.com e-mail címen időpontegyeztetés céljából. Valamint másolatban csatoljanak be egyúttal engem is (a beszerzés ügyintézőjét) a farkas.beata@gmf.u-szeged.hu e-mail címen.


Kérjük a beadott ajánlaton a termék paraméterei, tartozékai, egyéb specfiikációs paraméterek (minden paraméter) is szerepeljenek, abból megállapítható legyen a kiíráshoz képest való megfelelés.


RÉSZLETES TERMÉKLEÍRÁS A MELLÉKLETKÉNT CSATOLT DOKUMENTUMBAN


„Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.”

 

Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.

 

Ajánlati kötöttség a bontás napjától számított 60 nap.

 

„Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett. A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”

Ez a beszerzés GINOP pályázat terhére történik, így csak nettó 50.000,- Ft feletti értékű számlát és részszámlát tudunk befogadni, mivel a pályázathoz csak ez számolható el.


A Szegedi Tudományegyetem jelenleg érvényben lévő Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az Ajánlatadót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést az Ajánlatkérőnek nem áll módjában megkötni.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: dr. Kiricsi Mónika, adjunktus SZTE TTIK Biológia Intézet Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, tel: +36 (62) 546-377, +36 (62) 544-000/6377

email: farkas.beata@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás értékelés alatt áll.